Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8980913 2022-07-05
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie powiatowego centrum treningowego w Tomaszowie Lubelskim. 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie powiatowego centrum trenin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983558 2022-07-05
godz. 12:00
Lubelskie Modernizacja stadionu sportowego im. H. Frąckiewicza w Stężycy Realizacja zamówienia obejmuje zaprojektowanie a następnie wykonanie przedsięwzięcia według opracowanego projektu budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987690 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kompleksu sportowego w Telatynie.2. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksu sportowego. Zrealizowane zostaną następujące prace: 1. budowa płyty boiska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963897 2022-07-07
godz. 11:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej z zapleczem technicznym i socjalnym oraz pełnym wyposażeniem, wraz z budową łącznika budynku hali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995229 2022-07-08
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Olbięcinie oraz pełnienie nadzoru au...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005354 2022-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku 1. Dane ogólne:1) Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR3 w Świdniku.Projektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011564 2022-07-18
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku” Sportowej w Świdniku”.Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)