Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6838268 2019-06-25 Lubelskie Budowa dwóch wiat obsługi rowerowej Zadanie realizowane w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 , poddziałanie 19....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849451 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Utwardzenie pobocza kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Klikawie wraz z położeniem rur przepustowych i zasianie trawy" w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815296 2019-06-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa ul. Kwiatkowickiej w Kraśniku na odcinku od km 0+866 do km 1+253,94 – IV etap Numer referencyjny: BFiZP.271.1.25.2019 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812473 2019-06-25
godz. 11:00
Lubelskie Poprawa infrastruktury kulturowej poprzez zagospodarowanie placów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Księżpol z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849454 2019-06-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i montaż znaków drogowych przy drogach gminnych na terenie gminy Puławy 2 informacje niezbędne do przygotowania i złożenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827217 2019-06-26
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie stacji kontroli pojazdów dla firmy TECH-PORT”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825682 2019-06-26
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 104285L – ul. B. Prusa we Włodawie Numer referencyjny: ZPA.271.8.2019 Przedmiotem inwestycji jest prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825583 2019-06-26
godz. 10:00
Lubelskie Budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych oraz przebudowa drogi pożarowej przy budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826370 2019-06-26
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827176 2019-06-26
godz. 11:30
Lubelskie Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową boiska przy ul. Warmińskiej i ul. Szczecińskiej w Lublinie - IV budżet obywatelski - zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828503 2019-06-27
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej Nr 120 w miejscowości Dołhobyczów" Numer referencyjny: PRG.271.10.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845732 2019-06-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie robót odtworzenia nawierzchni asfaltowych wraz z robotami towarzyszącymi, po robotach sieciowych wykonywanych przez pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828788 2019-06-27
godz. 11:00
Lubelskie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oszczów" Numer referencyjny: PRg.271.9.2019 2.1. Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835052 2019-06-27
godz. 11:45
Lubelskie Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją na drodze wojewódzkiej nr 809 (od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830914 2019-06-27
godz. 13:00
Lubelskie "Utwardzenie działki o nr ew. 748 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”. Numer referencyjny: ZPO 271.4.2019 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830913 2019-06-27
godz. 13:00
Lubelskie „Utwardzenie działki o nr ew. 1062 w miejscowości Liśnik Duży, gm. Gościeradów”. Numer referencyjny: ZPO 271.3.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830912 2019-06-27
godz. 13:00
Lubelskie Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży. Numer referencyjny: ZPO 271.2.2019 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833384 2019-06-28
godz. 09:00
Lubelskie Budowa drogi gminnej Nr 102344 L Dąbie – Klimki Numer referencyjny: PI.271.1.6.2019 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815647 2019-06-28
godz. 10:00
Lubelskie Uzależnienie mobilnej rampy fitosanitarnej w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na stacji Hrubieszów LHS - zakres pracy w ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833362 2019-06-28
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dł. ok. 500mb i zatok parkingowych w s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838841 2019-06-28
godz. 10:00
Lubelskie Budowa miejsca obsługi rowerzystów oraz układu komunikacyjnego na potrzeby turystów zmotoryzowanych w centrum Tarnogrodu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822836 2019-06-28
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L w gminie Gościeradów i Dzierzkowice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2724L Ostrów-Rudnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832737 2019-06-28
godz. 10:30
Lubelskie Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ryki. Numer referencyjny: WIR.271.23.2019 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831805 2019-06-28
godz. 12:00
Lubelskie Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie Numer referencyjny: DIR-ID.042.3.2019 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845588 2019-06-28
godz. 14:00
Lubelskie „Budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wyryki” w ramach projektu pn. „Działania rewital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834277 2019-07-01
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 104278L – ul. Partyzantów we Włodawie Numer referencyjny: ZPA.271.9.2019 3.1. Planowane zadanie wynik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832099 2019-07-01
godz. 09:45
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w miejscowości Osiny Numer referencyjny: 7/PZD/2019 Przedmiotem zamówienia jest robota budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836020 2019-07-01
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa ul. Osiedlowej i Modrzewiowej w miejscowości Księżpol Numer referencyjny: BGK.271.1.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836021 2019-07-01
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II Numer referencyjny: SPZ.272.10.2019 3.1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835054 2019-07-01
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 125041L Numer referencyjny: ZP.271.10.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)