Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6815560 2019-06-17
godz. 10:30
Lubelskie „Sporządzenie podziału nieruchomości” Numer referencyjny: IGM-ZP.272.16.2019.MG1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834991 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działki 219/1, 219/2 i 219/3 a nieruchomością oznaczoną jako dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835026 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka 130/2 a nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 127/5 poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830462 2019-06-18
godz. 12:00
Lubelskie Geodezyjne wyznaczenie granic w terenie dla zadania pn.: "Budowa Mijanki Zamość Majdan LHS"0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6788166 2019-06-27
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja zadania „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - budowa modelu 3D/4D Miasta Lublin wraz z narzędziami do jego aktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827370 2019-07-12
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie czynności polegających na ustaleniu przebiegu granic oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby postępowania rozgranicza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830686 2019-07-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836336 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)