Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8459690 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych oraz legalizacji niżej wymienionych urządzeń: 1. Waga elektron. niemowl. WPT-10/20D P-48-70-180/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451755 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa Termoreaktora HI 839800-02, 1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460499 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie zestawu podzespołów mechanicznych Usługa wykonania zestawu podzespołów mechanicznych, wg sporządzonej dokumentacji techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395058 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie technologii uprawy roślin zielarskich spełniających kryteria jakościowe surowca funkcjonalnego o minimalnej zawartości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394847 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie technologii uprawy roślin zielarskich spełniających kryteria jakościowe surowca funkcjonalnego o minimalnej zawartości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442437 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa modułów do rozbudowy funkcjonalnej urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni Numer referencyjny: PN/187-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuczęściowego modułu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455810 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na następujg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459370 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa odczynników - zadanie nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462189 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN, pod nazwą: Wykonywanie badań laboratoryjnych dla potrzeb SP ZOZ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400122 2021-10-18
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu synt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447663 2021-10-18
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452164 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników Część 1: Zadanie nr 1 - Odczynniki według katalogu: Argenta lub równoważne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział V SWZ. Część 2: Zadanie nr 2 - Odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459374 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu, materiałów pomocniczych, szkła, elektrod i wymazówek bakteriologicznych do Powiatowej Stacji Sanitarno -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462067 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie rekomendacji dla placówek zdrowotnych w zakresie profilaktyki i postępowania w przypadku używania i nadużywania alkoho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433492 2021-10-20
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni badań środowiska i pracowni OZE ZST imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim w ramach projektu pn. „Zawodowcy z powiatu bialski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449696 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mierników elektrycznych z podziałem na 8 części Część 1: Część 1: Multimetr cyfrowy - 4 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455879 2021-10-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466654 2021-10-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa miernika pH/mV z elektrodą do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466729 2021-10-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa aparatu do transferu białek dostawa aparatu do transferu białek do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454696 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455022 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455021 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458278 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, 3 poz.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461201 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i realizacja usługi na wykonanie przegladu dwóch sztuk dygestoriów chemicznych sztuk 2 wg Zaproszenia Nr BOO-5/1917/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461508 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Wykonywanie badań sprawdzających (comiesięcznych) mieszanki do wykładki mechanicznej w 2022 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459514 2021-10-20
godz. 12:15
Lubelskie 1/2021/MPS Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458279 2021-10-20
godz. 13:00
Lubelskie Zakup i dostawa biurety cyfrowej Titrette Brand poj.10ml, 2 sztuki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456683 2021-10-20
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci technologii dla robota laboratoryjnego służącej do przygotowania próbek wg met...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463074 2021-10-21
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459216 2021-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem Zamówienia: Zakup urządzenia do pomiaru ilości i jakości ścieków dla projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)