Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - komputery, serwery - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8908265 2022-05-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz dostawa komputerów i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915646 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu multimedialnego, drukującego i warsztatowego w ramach projektu „Wyszkolimy zawodowców” - Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu Szczegółowy opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875637 2022-05-30
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – zakup i dostawa wyposażenia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół zawodowych NIEzbędnego do prawidłow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917761 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920052 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” w zakresie dostawy wyposażenia biurowego. Część 1: CZĘŚĆ 1 – Komputery stacjonarne 11 sztuk (w tym 1 sztuka o podwyższonej specy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914721 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych w ramach projektu "Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim". Część 1: Dostawa sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896224 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa Serwera Fujitsu wraz z instalacją oraz konfiguracją dla potrzeb OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu PRZEDMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912782 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928274 2022-05-31
godz. 12:46
Kujawsko-Pomorskie SWG.272.1.17.2022 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928041 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych PBŚ Część 1: Część nr 1: Dostawa komputera przenośnego – 1 sztuka. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SWZ Część 2: Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928043 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.2. Opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926828 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów oraz zestawów komputerowych stacjonarnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929091 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930708 2022-06-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Przedmiotem zamówienia jest dostawa 88 fabrycznie nowych komputerów przenośnych dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933487 2022-06-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Pełna nazwa: Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.2. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem niniejszego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879132 2022-06-03
godz. 10:45
Kujawsko-Pomorskie „Dostawę sprzętu informatycznego sieciowego wraz z montażem i modernizacją sieci LAN dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie" Numer referencyjny: ZP-07/2022 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934104 2022-06-03
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie WRZ.271.2.70.2022 Dostawa sprzętu elektronicznego na cele Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - badanie rynku (WRZ.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934179 2022-06-06
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Dragacz w ramach dwóch projektów grantowych: "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" i "Cyfrowa Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937239 2022-06-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 239 sztuk fabrycznie nowych la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931224 2022-06-06
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK o budynek przedszkola na działkach nr 31/58, 31/59, 31/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936637 2022-06-07
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych w ramach projektu grantowego - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926277 2022-06-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH GRANTU „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” 7.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 283 sztuk je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880979 2022-06-10
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa infrastruktury IT wraz z modernizacją systemu HIS w Kujawsko- Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Numer referencyjny: 24 Z PN 22 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906883 2022-06-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów Numer referencyjny: ZW-I.272.26.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923737 2022-06-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego wraz z NIEzbędnym oprogramowaniem – etap I - dostawa 371 sztuk fabrycznie nowych laptopów Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)