Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8875693 2022-05-26
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka Numer referencyjny: ZPL.271.19.2022.AW Zamówienie obejmuje: 1) odbiór NIEsegregowanych odpadów komunalnych od wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915844 2022-05-27
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego specjalistycznego prania odzieży, bielizny szpitalnej i pozostałego asortymentu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875665 2022-05-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z NIEruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Numer referencyjny: OR-RGO.271.6.2022 Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917263 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie RIT.ZP.271.6.2022.ZO „Odebranie, transport z miejsca wskazanego do zbierania odpadów pochodzących od rolników, unieszkodliwienie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917035 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kuj. na których zamieszkują ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898162 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913291 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymywania w czystości pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911566 2022-05-27
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, odpadów medycznych i weter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916560 2022-05-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości jednostek KAS województwa kujawsko – pomorskiego. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866472 2022-05-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Złotniki Kujawskie Numer referencyjny: 271.1.9.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi odbioru i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918721 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924324 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Utworzenie 13 DDP na terenie Gm.:Bobrowniki,Boniewo,Chrostkowo,Fabianki,Izbica Kujawska,Jabłonowo Pom.,Lipno,Lubicz,Łubianka,Nakło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875820 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych NIEruchomości na terenie Gmina Śliwice Numer referencyjny: IZ.272.1.3.2022 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Odbió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926482 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z obiektów budowlanych z terenu Gminy Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930877 2022-06-01
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbiórka przy ul. Winnica 131, parterowego murowanego budynku mieszkalnego o pow. ok.49 m2, z wiatrołapem, z dachem jednospadowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881033 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Numer referencyjny: D-22/2022 1) Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879157 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Górzno ,,od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024’’ Przedmiotem zamówienia jest świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922507 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów farb i leków z magazynu ZUOK.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930956 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont śmietników w zasobach RSM Jedność

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933805 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie ŚWIADCZENIE USŁUG WYWOZU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PRASKONTENERA ORAZ ODBIORU, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH - SZKŁO I TWORZYWA SZTUCZNE Z POJEMNIKÓW 1.1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893188 2022-06-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Likwidacja studni głębinowej. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrogeologicznych, zwanych dalej robotami likwidacyjnymi, polegających na likwidacji urządzenia wodnego - studni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931077 2022-06-03
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie SZPiFP-64-22 Usługa odbioru odpadów komunalnych z KPP w Sępólnie Krajeńskim 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości KPP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934020 2022-06-03
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie WRZ.271.2.67.2022 Dostawa pojemników i koszy na odpady na cele Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - badanie rynku (WRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923482 2022-06-03
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie OSP.CZ.1.2022 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAN TGM 18.340 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928686 2022-06-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa okresowego czyszczenia wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych z łapaczy, tac wychwytowych, bas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935950 2022-06-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbiórka budynku biurowego, budynku wagi oraz rampy najazdowej, zlokalizowanych na działce nr 47/1 przy ul. Bluszczowej 3 w Maksy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926447 2022-06-06
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pralniczych polegających na praniu, dezynfekowaniu ( w komorze dezynfekującej), maglowaniu, prasowaniu, czyszcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922957 2022-06-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa w zakresie przejęcia, wywozu i zagospodarowania odpadów ( kod: 02 03 80; kod: 02 04 01). z układu spławiakowego z placu fab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930686 2022-06-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 26/PA/2022 Rozbiórki budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” w Bydgoszczy Część 1: Rozbiórka budynku mieszkalnego i żużlowni przy ul. Kijowskiej 7 Część 2: Rozbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935051 2022-06-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie rozbiórki połowy szklarni w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 9A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)