Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8917885 2022-05-25
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) z terenu gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916888 2022-05-25
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie MGOPS.271.31.2022 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i grupowego wsparcia z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914043 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w 2022 roku przez specjalistów: rehabilitanta lub fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej, psychologa,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925482 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pod nazwą Szkoła Rodzica w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925488 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług przez certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień, terapeutę i psychoterapeutę w związku z realizacją zadania: Ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925496 2022-05-31
godz. 13:30
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi pod nazwą Ochrona więzi w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929211 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi pod nazwą Otwarta grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie w związku z realizacją zadania: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916403 2022-06-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900007 2022-06-02
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Realizacja zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900010 2022-06-02
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Realizacja zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916904 2022-06-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030 wg opisu w zapros...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921113 2022-06-10
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8755357 2022-07-14
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla 1 osoby niepełnosprawnej, obciążonej Trisomią 21, od dnia podpisania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)