Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7104661 2020-01-30
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie BUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY WYBICKIEGO W OSTRÓDZIE Numer referencyjny: ZP.271.23.2019 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327877 2020-02-21 Warmińsko-Mazurskie Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedmiotem zapytania ofertowego je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343092 2020-02-21 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345273 2020-02-21 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie w trybie indywidua...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320297 2020-02-21
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 4/2020 Wykonanie przeglądu rocznego oraz konserwacji Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319443 2020-02-21
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie przeglądu rocznego oraz konserwacji Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze Numer referencyjny: 4/2020 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337412 2020-02-21
godz. 08:45
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Milejewo Milejewo gmina wiejska nr dzial.: 106/5 przyłącze kablowe nN 0,4 kV długośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317077 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa sceny letniej i siłowni zewnętrznych w Gminie Kruklanki jako rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319382 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Likwidacja trzech studni głębinowych znajdujących się na działce Nr 616 w m. Kamiennik Wielki, gm. Milejewo Numer referencyjny: OL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334965 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: anestezjologii i in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336612 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 9/2019 Dostawa rur preizolowanych z osprzętem w 2020 roku. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa rur preizolowanych z osprzętem w 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337389 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Następujące świadczenie: - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii na rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337792 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi kominiarskie w budynkach i lokalach Nadleśnictwa Drygały w latach 2020-2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340520 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Zorganizowania szkolenia p.n. Prawo jazdy kat. D.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341278 2020-02-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa paliw na potrzeby Nadleśnictwa Pisz w 2020 roku, Znak sprawy: SA.270.08.2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332797 2020-02-21
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338488 2020-02-21
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie DZP.271.6.2020.AS DZP.271.6.2020.AS Wykonanie zabiegów weterynaryjnych sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych w 2020 roku ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292083 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego z podziałem na 5 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320220 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Remonty bieżące i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Mrągowo w roku 2020 - 2021” Remonty bieżące to remonty cząstko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320212 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie "Naprawy, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gruntowych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2020 r." N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328307 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kętrzyn Kętrzyn gmina miejska nr dzial.: 7-1/21 Projekt wyposażenia pola nr 26 GPZ K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333519 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie przetarg nieograniczony na dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: 4/PN/2020 Przedmiot zamówienia w postępowaniu s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7332879 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335317 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335341 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług sprzątania ulic utwardzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335688 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Lazy bag/ sofa pompowana wiatrem - z logo Morliny - 1000 lub 2000 sztuk 1. Lazy bag - 1000 sztuk 1000 szt. 2. Lazy bag - 2000 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336630 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie RIR.21.7.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb działu logistyki”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337651 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Olsztyna z domu do Zespołu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337787 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie usług mobilnego dostępu do Internetu w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325991 2020-02-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek Ekstraklasy Kobiet i Superligi Mężczyzn w tenisie stołowym Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)