Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7104661 2020-01-30
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie BUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY WYBICKIEGO W OSTRÓDZIE Numer referencyjny: ZP.271.23.2019 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291124 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie nowego leżaka wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ul. Pięknej 17 i Pięknej 8 zgodnie z PT, które są do wglą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327838 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Przygotowania, wydania oraz dostawy publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327913 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych (tonerów, bębnów)2. Szczegółowy opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330644 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Naprawa narzędzi i sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330641 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Przegląd techniczny urządzeń medycznych wykonanie przeglądu technicznego urządzeń medycznych tj.: - aparat Online plus 5008 S, rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331256 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332646 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Dostawa wraz z montażem klimatyzatora w budynku administracyjnym PSG w Górowie Iławeckim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332886 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332885 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332892 2020-02-17 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320775 2020-02-17
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 3/ZO/2020 Wykonanie, dostawa i montaż rolet, vertikali i moskitier do jednostek z rejonu odpowiedzialności 24 Wojskowego Odziału G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327858 2020-02-17
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii oraz koordynacji na oddziale Dziennym psychiatrycznym z pododdziałem rehabi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313935 2020-02-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Tolkowiec w roku 2020 Numer referencyjny: 271.11.2020 Wartość b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320045 2020-02-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. REMONT PŁYT BALKONOWYCH NA OS. SIKORSKIEGO I OS.MONIUSZKI 2. WYMIANĘ POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH BUDYNKU MIESZKALNEGO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322927 2020-02-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie woj. warmińsko-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334843 2020-02-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Masiwnica MA-7200 PS dla Animex Foods

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318490 2020-02-17
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie nw. zadań remontowych: Wymianę okienek piwnicznych na pvc, w budynkach mieszkalnych w Mrągowie: ul. Młynowa 3, 5B, 5C i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311486 2020-02-17
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275604 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271280 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w jednostce zamiejscowej w Ełku pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278360 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego zaawansowanego symulatora urazowego z zestawem sterującym i zestawem wymiennych ran ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304848 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pompowni ścieków i przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306901 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI NA DZIAŁCE NR 131 W DZIETRZYCHOWIE Numer referencyjny: Or.III.1.1.1.2020 1.Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309965 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa dojazdu pożarowego Nr 24 w leśnictwach Kowalik i Czapla na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie Numer referencyjny: SA.270.16....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310031 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie i bieżącą naprawę nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku 2020 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310776 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko z podziałem na części Numer referencyjny: BI.271.10.2019 Zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285261 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku ” Numer referencyjny: ZP.271.1.2020 1. Rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315693 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług medycznych przez: • lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315666 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowobudowanej deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)