Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8981939 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Zlecę ostrzenie sekatorów oraz ostrzy noży do nożyc do żywopłotu- Gołdap Zlecę ostrzenie sekatorów oraz ostrzy noży do n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994674 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Remont korytarza piwnicznego wraz z piwnicą po pożarze na budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994677 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000845 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki zlokalizowanej na dz. nr 519/6 w miejscowości Purda, gmina Purda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003848 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki zlokalizowanej na dz. 519/6 w Purdzie, gmina Purda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003844 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na przemieszczeniu kapliczki przydrożnej na dz. nr 283 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006905 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Awaryjne koszenie pasa drogowego na drogach krajowych nr 16, 16d, 65 i 65a w Rejonie Ełk Obwód Drogowy w Ełku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009907 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Zlecę roboty budowlane obiektów mieszkalnych i użytkowych - Jonkowo Zlecę roboty budowlane ( murowanie, elewacja ) obiektów m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009926 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Zlecę wykonanie łazienki i WC. - Elbląg Zlecę wykonanie łazienki i WC. Mieszkanie deweloperskie. Hydraulika gotowa. Zainteres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020192 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993911 2022-07-06
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Obsługa serwisowo-konserwacyjna kotłowni olejowych, gazowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych na terenie kompleksów wojskowych w m.: Giżycko, Brożówka, Mrągowo, Bemowo Piskie, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994606 2022-07-06
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie DOSTAWA PAPIERU I SPRZĘTU BIUROWEGO DLA 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO Część 1: Dostawa papieru dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988844 2022-07-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest: odnowa nawierzchni DW nr 655 na odcinku od km 44+530 do km 46+680 obejmująca: ścinkę poboczy, frezowanie korekcyjne, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994423 2022-07-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Waśniewo-Gwoździe Janowiec Kościelny gmina wiejska nr dzial.: 22-194 420.22# Budowa przyłącza kablowego nN dł. 27 m sprawa ZN/3419/6565MZI/2022/2101889 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997540 2022-07-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY KS. PRAŁ. MARIANA SZCZĘSNEGO W EŁKU 1. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy ks. p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005319 2022-07-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Pasłęk Pasłęk miasto ul. Lwowska nr dzial.: 606 423.22# Budowa w technologii PPN linii kablowej nN, L=107m, i montaż ZZP-2, szt.2 sprawa ZN/3297/2268MZI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006907 2022-07-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie inwentaryzacji projektów stałych organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012531 2022-07-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa ostrze oscylacyjne posuwisto zwrotne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012526 2022-07-06
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego w Oddziale Ginekologii Onkologiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8985921 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. Zmiana sposobu zaopatrzenia w wodę dzielnicy Rubno Wielkie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988378 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa przedszkola miejskiego w Kisielicach.2. Prace polegały będą w szczególności na dobudowie sali zabaw w przedszkolu miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989439 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI FILICE, GMINA DZIAŁDOWO” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo w miejscowości Filce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990479 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa dojazdu pożarowego nr 13 - Muszakówka w Nadleśnictwie Nidzica 1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie dojazdu pożarowego nr 13 w Nadleśnictwie Nidzica. Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993974 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie usługa organizacji wycieczki dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie do Opery Nova w Bydgoszczy połączonego ze zwiedzani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995157 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PZP.262.28.2022.RZM PZP.262.28.2022.RZM DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ z podziałem na 4 zadania: ZADANIE I — łączniki (R-R i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999294 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Poganowo w roku 2022 Numer referencyjny: ZG.270.1.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001766 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa tłumaczeniowa UniwersytetuWarmińsko-M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004658 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa serwerów – 2 szt..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004661 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa macierzy dyskowej Urzędu DELLEMC ME4024 przez zakup dodatkowych dysków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005290 2022-07-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa licencji Windows Server RDS User CAL dla organizacji rządowych-25 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)