Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6952679 2019-08-23 Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „ Remont zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Działdowie ul. Jagieł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954988 2019-08-23 Warmińsko-Mazurskie Usługa szkoleniową w zakresie przeprowadzenia szkolenia nt. "Procesu inwestycyjnego w kontekście prawa budowlanego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963550 2019-08-23 Warmińsko-Mazurskie Zlecę wykonanie tynków - Elbląg Zlecę wykonanie tynków maszynowych z terminem jeszcze w sierpniu. Zainteresowanych proszę o kontak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969351 2019-08-23 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957729 2019-08-23
godz. 08:15
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu „Laboratorium kompetencji - informatycznych, ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957408 2019-08-23
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań „Wykonanie przebudowy dróg: - na działce o nr geod. 233, obręb Kocioł Duży, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958100 2019-08-23
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie dowożenie dzieci do szkół w gminie Wieliczki Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia dzieci i uczniów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960396 2019-08-23
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie DOSTAWA LEKÓW Numer referencyjny: NZ/231/R2-6/19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i materiałów medycznych do Apteki Szpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6920108 2019-08-23
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do 7 pracowni CKZiU w ramach projektu „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969580 2019-08-23
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Remont lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6915443 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remont I klatki schodowej z zejściem do piwnicy i korytarza piwnicznego oraz remont korytarzy i klatki biurowej w budynku przy uk ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6920207 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 600 000,00 PLN Numer referencyjny: F.271.1.2019. 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946864 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba. Numer referencyjny: RL.271.12.2019.AG Przedmiot zamówienia obejmuje pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948274 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie mycia elewacji oraz zabezpieczenie przed glonami budynku Domu Studenta nr 8 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olszty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949692 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda Numer referencyjny: ZP.271.22.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949978 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952744 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa schodów wejściowych, istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenia zlokalizowanych przy budynku Insp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954812 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Anestez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958721 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie sprzętu, oprogramowania wraz z licencjami i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964298 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remont pokrycia dachowego i odwodnienia budynku magazynu na sprzęt ZUD w Rejonie Szczytno – II postępowanie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964760 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa artykułów żywnościowych do Samorządowego Przedszkola w Pieckach”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964778 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Szacunkowa ilość go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964784 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie asystowania przy wykonywaniu badań w Pracowni Endoskopii i w Pracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964832 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w zakresie wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6941396 2019-08-23
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) Numer referencyjny: ZP.271.27.2019 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949724 2019-08-23
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami miasta Lidzbark Warmiński na lata 2017-2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960798 2019-08-23
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa monitorów interaktywnych Numer referencyjny: 05/DŁiOI/19 dostawa monitorów interaktywnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6961304 2019-08-23
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu „Cyfrowe Szkoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958386 2019-08-23
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton.. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6911522 2019-08-23
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie zadania pn.: „Pełna wielobranżowa dokumentacja budowlana wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę , specyfikacją technicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)