Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6300993 2018-09-25
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie RIZ.271.2.14.2018 NR RIZ.271.2.13.2018 Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach i przebudowa centralnego ogrzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6309102 2018-09-25
godz. 07:15
Warmińsko-Mazurskie Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia pn. język angielski z elementami języka branżowego 1) Liczba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6301678 2018-09-25
godz. 08:45
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie wykonanie robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6285554 2018-09-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Remont drogi pow. nr 1728 N w miejscowości Jeziorko. Numer referencyjny: SB.2501.20.2018 Remont drogi pow. nr 1728 N w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6308892 2018-09-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 4i_LEK_20i8 Świadczenia zdrowotne w zakresie: neurologii (lekarz) dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6292552 2018-09-25
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2018/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6285777 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie remontu łazienek na I piętrze w budynku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14 Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6297509 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę surowic do diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6297510 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpad.ów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6297660 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług tłumaczenia lub korekty przygotowywanych do publikacji prac naukowych w anglojęzycznych czasopismach z listy pun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6297837 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: RI.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6297859 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup samochodu operacyjnego - 5 szt. Numer referencyjny: WT.2370.5.2018 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6299133 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa żywienia pacjentów Szpitala Giżyckiego sp. z o. o . Przygotowywanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów oddziałó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6301269 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie roboty budowalnej polegającej na wymianie pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6301675 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 343/P/18/Szczytno wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Sędańsk Szczytno gmina wiejska nr dzial.: 26-255/3 Budowa przyłącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6302508 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa artykułu pn. smycz reklamowa z nadrukiem w postaci logo Gołdap Mazurski Zdrój. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6305801 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Siłownik drzwi EGZ 16-15 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6306576 2018-09-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowe wysprzątanie budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Wiejskiej 2D, 14-200 Iława. Wykonawca przed złożeniem ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6294445 2018-09-25
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana izolacji i słupów na linii 110 kV Mątki - Gietrzwałd

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6295423 2018-09-25
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja dawnego Kościoła NMP-obecnie siedziby Centrum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6305047 2018-09-25
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie IP.271.9.220.2018.BN umieszczenie ogłoszenia w prasie informacji o realizacji projektu Ja w intemecie. Program szkoleniowy w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6308826 2018-09-25
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie GK.7021.37.2018 Zakup garażu szeregowego składającego się z 8 osobnych boksów - szerokość każdego z boksów min. 3 m - długość każd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6283154 2018-09-25
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Martiany Numer referencyjny: RGG.2714.58.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa świetl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6294562 2018-09-25
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi napraw, kalibracji i legalizacji urządzeń pomiarowych-alkotesty, alkometry, laserowe mierniki prędkości, wideorejestratory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6300414 2018-09-25
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych poświęconych żywności tradycyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6302455 2018-09-25
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie GCR.5543.24.2018 Zakup i dostawa sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Iłowo-Osada współfinansowane ze środków Funduszu Sprawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304958 2018-09-25
godz. 14:30
Warmińsko-Mazurskie Usługa transportu odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie z miejscowości Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński (stacja prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6260786 2018-09-26 Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe ploter Lateksowy Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego urządzenia: 1. Hybrydowy Ploter Lateksowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6290808 2018-09-26 Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2018/1 na realizację robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6290820 2018-09-26 Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe nr MONTERBUD/RPWM.01.04.04/2018/1 na realizację robót budowlanych związanych z budową budynku produkcyjnego w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)