Przetargi i zamówienia - Tczew - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8086745 2021-04-23
godz. 17:00
Pomorskie Wykonanie usługi marketingowej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Zaprojektowanie, wykonanie i konfiguracja złożonej (reprez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086847 2021-04-26
godz. 08:00
Pomorskie Dostawa 2 sztuk aktualizacji licencji aplikacji AutoCAD LT 2021 - Renewal/odnowienie - Subskrypcja roczna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076402 2021-04-26
godz. 09:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Budowa placu zabaw w Zabagnie'' 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081482 2021-04-26
godz. 23:59
Pomorskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi market...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083989 2021-04-27
godz. 23:59
Pomorskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi market...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092351 2021-04-28
godz. 10:00
Pomorskie Zakup żerdzi oraz zakup wraz z dostawą tarcicy do wykonania oznakowania nawigacyjnego rzeki Wisły od km 830+000 do km 942+300 w po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083972 2021-04-28
godz. 13:00
Pomorskie Wykonanie remontu wiat śmietnikowych usytuowanych przy ul. Armii Krajowej w Tczewie w sąsiedztwie budynków nr 43 i 45 oraz budowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066457 2021-04-28
godz. 23:59
Pomorskie Zakup dwóch samochodów osobowych (wg załączonej specyfikacji) dla Starostwa Powiatowego w Tczewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086420 2021-04-28
godz. 23:59
Pomorskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji coach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090213 2021-04-29
godz. 23:59
Pomorskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczne doradzt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090649 2021-04-29
godz. 23:59
Pomorskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi market...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083604 2021-04-30
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie zadania pt.: Modernizacja stacji pomp w Rybakach w celu dostosowania układu stacji transformatorowej do zasady TPA.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087374 2021-05-05
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej nr 200006 – na działce nr 95 w miejscowości Zajączkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083652 2021-05-05
godz. 10:00
Pomorskie „POPRAWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie drogowych robót budowlanych na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092277 2021-05-05
godz. 13:00
Pomorskie Legalizacja 227 szt. ciepłomierzy ultradźwiękowych mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Topolowej 12, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092643 2021-05-07
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, w ramach zadania inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8041406 2021-05-17
godz. 13:00
Pomorskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaworowej w Tczewie (dz. nr 141/6, obr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)