Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - usługi informatyczne, Surowce, paliwa, oleje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298285 2020-02-24 Podlaskie Kategoria: Motocykle i skutery Zumico Adres nadania: Polska , Podlaskie, Kociołki Adres dostawy: Holandia , Zeeland, Bruinisse Dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339788 2020-02-24 Podlaskie Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.008.2020 Dostawa odczynników chemicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339780 2020-02-24 Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych. ZO/WB/ZK-DZP.263.007.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339772 2020-02-24 Podlaskie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ZO/WB/ZK-DZP.263.009.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335573 2020-02-24
godz. 08:30
Podlaskie Dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Politechniki Białostockiej Numer referencyjny: ZK-DZP.262.14.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335915 2020-02-24
godz. 08:45
Podlaskie Utrzymanie infrastruktury przystankowej Numer referencyjny: BKM-I.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293067 2020-02-24
godz. 08:45
Podlaskie Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322909 2020-02-24
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rajgród Numer referencyjny: ZP.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317078 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr ew. 58/2 obręb Dowspuda, gm. Raczki Numer referencyjny: ING.271.3.2020 Budowa wiaty rekre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321051 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2020 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324645 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320857 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja istniejącej kotłowni w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie Numer referencyjny: B.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330537 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawy sukcesywne w 2020 r. płynów do spryskiwaczy samochodów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335016 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Naprawa sprzętu łączności na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25. WOG Białystok Nr referencyjny po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334445 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Numer referencyjny: BZP.272.5.2020 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335082 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa ochrona żubra w Polsce utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie 2020 Numer referencyjny: SA.270.05.2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336271 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie poletek żerowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na wykonaniu nawożenia, uprawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337874 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Usługa przekładu wypowiedzi z języka polskiego na polski język migowy (lub odwrotnie) w formie on-line, w ramach projektu pn.: Pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337892 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Usługa tłumaczenia ustnego (symultaniczne, konsekutywne i szeptane) - przekładu wypowiedzi z języka polskiego na polski język migo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337468 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Wzorcowanie termometrów i termohigrometrów w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok - ( znak sprawy OZ/261/ER/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338434 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług kominiarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318976 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów w formule „zaprojektuj i wybuduj” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317930 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży Numer referencyjny: WIR.271.2.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342330 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie PEŁNIENIE DYŻURÓW PPOŻ W PUNKCIE ALARMOWO-DYSPOZYCYJNYM (PAD) W BIURZE NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA W 2020 ROKU.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342995 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa jaj kurzych świeżych na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343603 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i uruchomienia przesyłu z gniazda bociana białego usługa w zakresie przygotowania i uruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342952 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie PRTL4-252-11/2020 Wykonanie przeglądu rejestratorów ATM-PR3B PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd rejestratorów wg druku zakupu 2 u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335437 2020-02-24
godz. 10:30
Podlaskie „Sukcesywną dostawę oprogramowania w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement 4100021400 (Master Agr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332078 2020-02-24
godz. 10:30
Podlaskie Recenzowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz wsparcie merytoryczne wykonawców planu ochro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)