Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - urządzenia, materiały - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8456173 2021-10-19
godz. 23:59
Podlaskie Układy integrujące zasobnik energii z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nn, umożliwiające usprawnienie funkcjonowania sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453765 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 2021-2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403352 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Świadcz usług serwis w zakr elektryczn polegając na:usuwaniu usterek i awarii, wykonyw prac systemat i konserwac-obsługowych oraz prowadzen gospodar materiałowej w obszarze urządzeń i obwodó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455527 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa osprzętu kablowego na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w roku 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)