Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8449118 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Usługa kompleksowego prania i dezynfekcji bielizny oraz pościeli szpitalnej wraz z wdrożeniem / utrzymaniem systemu radiowej identyfikacji i ewidencjonowania bielizny ZP.261.20.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451358 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa elektronicznej, najazdowej, stalowo - betonowej wagi samochodowej oraz kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie. Część 1: Dostawa wraz montażem elektronicznej, najazdowej wagi samoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463006 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustów Część I: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461992 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie postępowania przetargowego dotyczącego usługi odbioru, załadunku, transportu, utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych usługa dotycząca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406385 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: RI.ZP.271.11.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452483 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sejny w 2022 r. Informacje znajdują się w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412428 2021-10-25
godz. 01:00
Podlaskie Odbieranie odpadów komunalnych 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie wskazanych w zakresie zamówienia odpadów komunalnych z NIEruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444002 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku w budynkach i terenie oraz pielęgnacji terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Centrum w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412453 2021-10-25
godz. 12:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych w Gminie Szepietowo w 2022 roku. Numer referencyjny: IMK-II.271.6.2021 Przedmiotem zamówienia jest od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449894 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Roboty budowlane rozbiórkowe budynku byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku byłeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8349424 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Tykocin Numer referencyjny: RNZ.271.2.10.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418425 2021-10-27
godz. 11:20
Podlaskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz Numer referencyjny: Or – V.271.05.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432922 2021-10-28
godz. 09:00
Podlaskie „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2022-2023’’ Numer referencyjny: IGK.271.2.35.2021 Zakres zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450323 2021-10-29
godz. 00:00
Podlaskie Szukam firmy do umycia i oczyszczenia z reklam dużych okien - Suwałki Witam, Szukam firmy do umycia i oczyszczenia z reklam dużych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449223 2021-11-02
godz. 11:00
Podlaskie Odbieranie i transport odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku Numer referencyjny: Rir.271.32.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430908 2021-11-03
godz. 11:00
Podlaskie Usługa odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 10 000 Mg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442680 2021-11-08
godz. 10:00
Podlaskie Odbieranie oraz transport odpadów do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448494 2021-11-08
godz. 11:00
Podlaskie Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452512 2021-11-09
godz. 00:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach Numer referencyjny: NDZ.231.39.2021.KP Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455662 2021-11-10
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych z terenu Gminy Filipów Numer referencyjny: GO.271.1.2021.BC Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449267 2021-11-10
godz. 10:00
Podlaskie Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458549 2021-11-15
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach: a) 15 01 01 – opakowania z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465246 2021-11-17
godz. 10:00
Podlaskie Usługa związana z utrzymaniem porządku i czystości na działkach będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na dwa zadania. Numer referencyjny: TO.263.46.2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)