Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7605675 2020-08-08 Podlaskie Kategoria: Paczki Plytki do NL Adres nadania: Polska , Podlaskie, Szepietowo Adres dostawy: Holandia , Noord-Holland, Stede Broec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620291 2020-08-09
godz. 23:59
Podlaskie K.2310.15/3/2020.MM Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów doskonalenia techniki jazdy dla 105 funkcjonariuszy Policji, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572475 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa tabletów wraz oprogramowaniem Cel zamówienia Celem zamówienia dostawa tabletów wraz oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581379 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 162/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581380 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 163/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581382 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 168/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581384 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 166/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619213 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie 11/1.3/RPOWP 2014-2020/2020 - wyłonienie dostawcy SERWERA APLIKACYJNEGO i SERWERA BAZODANOWEGO Przedmiotem zamówienia jest zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622713 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zakup materiałów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych do realizacji programu „Matematyka w kuchni” do Przedszkola „Kraina Marzeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623233 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę przeprowadzenie szkoleń - Białystok Zlecę przeprowadzenie szkoleń. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623235 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Rutki-Kossaki Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pracownik magazynowo - gospo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623239 2020-08-10
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę sprzątanie domu - Czarna Białostocka Zlecę sprzątanie domu w Czarnej Białostockiej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581864 2020-08-10
godz. 09:00
Podlaskie Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby pracowni hemodynamiki Numer referencyjny: ZP 04/20 Pakiet 1 – zestaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616439 2020-08-10
godz. 09:00
Podlaskie Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621228 2020-08-10
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem - II postępowanie Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622608 2020-08-10
godz. 09:00
Podlaskie Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Suchowola w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606071 2020-08-10
godz. 09:45
Podlaskie Budowa gminnego targowiska w Sokołach Numer referencyjny: I.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnego targowiska w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619371 2020-08-10
godz. 09:50
Podlaskie Nadzór inwestorki nad projektowaniem i realizacją robót wykonywanych w ramach zadania: Obwodnica Augustowa - budowa dodatkowego ek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601721 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7604512 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie wykonanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606085 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki Numer referencyjny: IGK.271.8.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608710 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ "JAGIELLOŃSKIE" Numer referencyjny: SA.270.1.14.2020 3.1 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606256 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obrębie 2 Dąbrowa Białostocka ul. Małyszówka Kolonia Numer referencyjny: BRG.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603777 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów zużywalnych kompatybilnych z generatorem do termolezji typu COSMAN G4 i typu NEUROTHERM NT 500 ujętych w pakiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615829 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620168 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku w terminie od dnia 01.10.2021 r. do 30 wrześn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618795 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622785 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa na potrzeby PUHP LECH Spółka z o.o. tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych według asortymentu wskazan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622777 2020-08-10
godz. 10:00
Podlaskie Zakup kruszywa drogowego wraz z dowiezieniem i równaniem na drogach dojazdu rolniczego w sołectwach Górny Gród,Wiluki, Werstok,Dub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)