Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9532997 2023-03-29 Podlaskie modernizacja instalacji hydrantowych w sześciu budynkach wysokich (28 klatek schodowych).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9566733 2023-03-29 Podlaskie Zlecę przeprowadzenie indywidualnego doradztwa z zakresu finansów Zlecę przeprowadzenie indywidualnego doradztwa z zakresu finansów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9514734 2023-03-29
godz. 08:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9508942 2023-03-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa dźwigu zewnętrznego - podnośnika pionowego osobowego Numer referencyjny: PN-10/23/27 Dostawa dźwigu zewnętrznego - podnośnika pionowego osobowego Parametry techniczne - Platfor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9534724 2023-03-29
godz. 09:00
Podlaskie Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn - Dziadkowice na odcinku Skiwy - Kłopoty Stanisławy w km 12+020 do km 14+320. WZP.2511.4.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9538682 2023-03-29
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową (dz. o nr geod. 11816/19) w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9543106 2023-03-29
godz. 09:00
Podlaskie Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9550077 2023-03-29
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo Część 1: 1. Remont drogi powiatowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9567664 2023-03-29
godz. 09:00
Podlaskie Zakup projektora z uchwytem mocującym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9569476 2023-03-29
godz. 09:00
Podlaskie DZP.2344.8.2023 Dostawa zestawów obłożeń jednorazowych do wszczepiania stymulatorów, zestawów do obłożeń do ablacji i zestawów obłożeń do urządzeń resynchronizujących PRZEDM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9539030 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie „Zaprojektowanie i wybudowanie wagi samochodowej wyniesionej ponad poziom gruntu, o nośności min 50 ton na terenie ZUOK w Hryniewiczach” Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9542409 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9543356 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Budowa wewnętrznego układu drogowego w zakresie: ciągów komunikacyjnych, dróg manewrowych, chodników dla pieszych, stanowisk postojowych (76 sztuk) ZK-DZP.262.8.2023 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9546677 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa budynku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż oraz przebudowa segmentów mieszkalnych wraz z sanitariatami w D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9547863 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac budowlano - montażowych dostosowania pól SN w rozdzielniach SN w stacjach WN/SN do nowych warunków pracy na terenie działania PG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9558978 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Rrg.2710.14.2023 Wykonanie trzykrotnego obustronnego koszenia poboczy na drogach gminnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie trzykrotnego obustronnego koszenia poboczy na drogach gminnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9559083 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu z przeprow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9559267 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej (projekt, przedmiar i kosztorys) organizacji ruchu na placu przy ul. Elewatorskiej 17 i 17/1 na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9545444 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Giełczyn, Janowo, Nowe Wyrzyki - gmina Łomża w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9560671 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części Cz. 1 - Thermo Fisher Cz. 2 - ATCC Cz. 3 - R&D S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9562123 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 - CPV: 09135100-5 do Zakładu Kar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9562391 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie. 2. Podane w formularzu asortymen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9563915 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie I.7013.6.2023 Wymiana uszkodzonych kolektorów słonecznych na terenie Augustowa. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana uszkodzonych kolektorów słonecznych na terenie Augustowa. - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9563280 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów na remonty dróg gminnych Część 1: Zadanie nr 1: Dostawa materiałów - kruszywa betonowego na remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy Wysokie Mazowieck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9565526 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją projektu pn.: Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo -gaśniczego Ochotniczej Straży P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9565544 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją projektu pn.: Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo -gaśniczego Ochotniczej Straży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9565588 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją projektu pn.: Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo -gaśniczego Ochotniczej Straży P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9565924 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Usługa druku publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru Część 1: Usługa druku i dostawy Katalogu wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w litewskiej wersji językowej Część 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9518613 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej Część 1: Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9533658 2023-03-29
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa dróg w Gminie Tykocin Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie: a) Przebudowę drogi gminnej nr 105521B na odcinku od drogi powiatowej nr 1380B do granicy z miejscowością Popo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)