Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405738 2020-04-08
godz. 09:00
Podlaskie „Dzierżawa 9 aparatów do hemodializy oraz sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów do aparatów” Numer referencyjny: ZP/7/2020/PN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7382777 2020-04-08
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych modernizacji układów telemechaniki w stacjach elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402388 2020-04-08
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych modernizacji sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402734 2020-04-08
godz. 10:50
Podlaskie Opracowanie projektu wykonawczego wzmocnienia obiektu MD-16A w ciągu drogi dojazdowej DD11 w km 2+428,27, dokumentacji przetargowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409234 2020-04-08
godz. 11:00
Podlaskie Sukcesywny wywóz nieczystości stałych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411552 2020-04-08
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa awaryjna urządzeń do ssp typy RASP-4.4Ft

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411023 2020-04-08
godz. 15:00
Podlaskie Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych do utwardzania nawierzchni drogowych o następujących wymaganiach technic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401943 2020-04-09 Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej),

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406664 2020-04-09 Podlaskie Badania inżynierskie i homologacyjne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409736 2020-04-09 Podlaskie ZAKUP PRASY ROLUJĄCEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410038 2020-04-09 Podlaskie zakup wozu asenizacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410400 2020-04-09 Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze inwestorskim nad inwestycjami:„Budowa brodów w Dolinie Górnej Narwi i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411007 2020-04-09 Podlaskie Dostawa zestawu lamp LED z wyposażeniem-1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411009 2020-04-09 Podlaskie Dostawa kas fiskalnych online-4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411478 2020-04-09 Podlaskie Usługa czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412856 2020-04-09 Podlaskie dostawa dojarki rurociasgowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412863 2020-04-09 Podlaskie dostawa wozu paszowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412868 2020-04-09 Podlaskie dostawa zbiornika - schładzalnika mleka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408593 2020-04-09
godz. 08:30
Podlaskie Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej oraz prace remontowe systemów sygnalizacji pożarowej oraz innych elementów w obiektach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372597 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych Numer referencyjny: 7/2020 Wartość bez VAT: 1 204 473.10 PLN En...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375007 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Bia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402663 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375011 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: K-3/2020 Usługi odbioru i zagospodarowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383259 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392064 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka - Szkoła Podstawowa w Starej Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397971 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Opracowania dokumentacji projektowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391875 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię K-10 „Wysokie” ze studnią ST1w obrębie ulicy Andersa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402768 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394285 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy budynku wielorodzinnego wraz z obsługą komunikacyjną, zagospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)