Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8544950 2021-12-03
godz. 00:00
Podlaskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych i przyległego placu PIP OIP w Białymstoku znajdujących się przy ul. Fabrycznej 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554740 2021-12-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługi mycia i czyszczenia pojazdów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na części: Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546624 2021-12-03
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa urządzeń do przechowywania i odczytu danych Część 1: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych oprogramowania typu HIS wraz z konfiguracją i integracją z posiadanym przez Zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559332 2021-12-03
godz. 08:45
Podlaskie Sukcesywna dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2022 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8539346 2021-12-03
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa pomieszczeń Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”Zamawiający Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541819 2021-12-03
godz. 09:00
Podlaskie Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w formule zaprojektuj i wybuduj 1. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554640 2021-12-03
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa oprogramowania do zarządzania zasobami i licencjami IT 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wraz z dostawą aktualizacji programu i bibliotek oraz kontynuacja wsparcia techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555941 2021-12-03
godz. 09:00
Podlaskie MODUŁOWY DOM KOPUŁOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa dmuchawy z systemem transportowym o parametrach, wyposażeniu i cechach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557789 2021-12-03
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa zaworu odcinającego DN25 (znak sprawy: OZ/261/MWI/D/467/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548265 2021-12-03
godz. 09:00
Podlaskie ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Korycin w formie zakupu biletów miesięcznych i jednorazowych w 2022 roku” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555807 2021-12-03
godz. 09:30
Podlaskie Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku - pełnienie funkcji inspektora nadzoru ZP.2620.88.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558858 2021-12-03
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa kamery monitoringu obrotowego (znak sprawy: OZ/261/MWI/D/468/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560969 2021-12-03
godz. 09:30
Podlaskie Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku - pełnienie funkcji insp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8538766 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy o dł. ok. 990m z podziałem na części Część 1: Część I : Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy o dł. ok....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8544963 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2022 r. Część 1: Część 1: Dostawa paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach Zamówienie ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8547482 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach Wyzwolenia 6 i 8A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550638 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkoły w sprzęt TIK w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Uczenie przez do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550300 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie SA.270.28.2021 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: "Stróżowanie oraz utrzymanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552057 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. Część 1: Część 1 - Koncentraty. Oferent którego oferta zostanie wybrana ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552691 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie (niesegregowanych i segregowanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i domków letniskowych, położonych na terenie Gminy Perlejewo Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555104 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Część 1: Część 1 - Nabiał – CPV 15510000-6 - szczegółowy opis dod. 2 do SWZ Część 2: Część 2 - Pieczywo – CPV 15811000-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556224 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży Zadanie nr 1 – Zestaw PEG (zgłębnik gastryczny) Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555436 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa atestowanej stali do produkcji wyrobów budowlanych – Część VII 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa atestowanej stali gatunku B500B lub B500SP do produkcji wyrobów bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556095 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie terenów miejskich w Augustowie. 2. Szczegółowe ustalenie terenów objętych usługą oraz określenie zakresu usługi zawarte są w szczegółowym opisie prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557389 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju napędowego w ilości 195 000 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego w Augustowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556474 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem postępowania jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22, szczegółowo wyspecyfikowana w Załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556927 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości ” adres dostawy: Szkoła Podstaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558190 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa sprzętów komputerowych, drukarek, niszczarek na potrzeby SP ZOZ w Łapach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558155 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Przedłużenie na okres 36 miesięcy (3 lata) licencji dla systemu antywirusowego. Białostocki Park Naukowo Technologiczny jest w pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557922 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)