Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7912595 2021-05-10
godz. 10:00
Podlaskie Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew . Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów z te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890597 2021-05-31
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: 30/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8246040 2021-08-02 Podlaskie Usługi związane z bieżącą konserwacją zieleni i utrzymaniem czystości i porządku zabytkowych terenów zieleni w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276637 2021-08-02 Podlaskie Wymianę zaworów odcinających poszczególne budynki. Dobór nastaw i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji c.w.u oraz kulo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277645 2021-08-02 Podlaskie zapewnienie usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. Ja Cię SERniczę, finansowanego ze środk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277651 2021-08-02 Podlaskie Kompleksowa realizacja usługi w roku 2021/2022- projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. Ja Cię SERniczę finansowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291602 2021-08-02 Podlaskie Zlecę transport 2 osób - Den Haag - Białystok Zlecę transport 2 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291730 2021-08-02 Podlaskie Poszukuję wykonawcy do wykonania remontu w lokalu użytkowym - Łomża Poszukuję wykonawcy do wykonania remontu w lokalu użytkowym ( ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291732 2021-08-02 Podlaskie Zlecę wymurowanie pieco-grilla ze starej cegły - Nowogród Zlecę wymurowanie pieco-grilla ze starej cegły, kupię cegłę czerwoną sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291743 2021-08-02 Podlaskie Zlecę ułożenie polbruku około 500 m2 - Białystok Zlecę ułożenie polbruku około 500 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291744 2021-08-02 Podlaskie Zlecę wykonanie elewacji - Białystok Zlecę wykonanie elewacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8243227 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla zakładu UMB do celów naukowo-badawczych Numer referencyjny: AZP.25.1.30.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8243214 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem – zestaw do pomiarów reologicznych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8268497 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 – wymiana naświetli Część 1 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie naświetli z pustak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272699 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Żwirowanie dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo w roku 2021. Wykonanie żwirowania nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 20 cm i szerokośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274054 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273978 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka Część 1 Część I: Zagospodarowanie plaży w elementy małej architektury przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282315 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283988 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Część 1 Przedmiotem dostawy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288686 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Internacjonalizacj produktów firmy Best Diamonds na rynkach zagranicznych. A. Badanie marketingowe na rynku docelowym - Niemcy W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287819 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Ochrona czynna siedlisk lasowych, borów mieszanych świeżych oraz mokradeł na terenie Nadleśnictwa Supraśl w roku 2021 Część 1 Pakiet I: wycięcie pędów odroślowych na pniakach pozostałych po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284245 2021-08-02
godz. 09:00
Podlaskie Zakup materiałów opatrunkowych oraz środków ochrony osobistej Część 1 Pakiet nr 1: Opatrunki do wkłuć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1- Formularz cenowy. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252598 2021-08-02
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa samochodu osobowego typu furgon wraz wyposażeniem Numer referencyjny: 23/S/21 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264800 2021-08-02
godz. 09:40
Podlaskie Remont dachów wybranych obiektów Politechniki Białostockiej na 2021 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest skuteczna naprawa pokrycia części dachu budynku B i B1 Wydziału Budownictwa i Nauk o Śr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8233883 2021-08-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów opatrunkowych oraz pojemników do dystrybucji i magazynowania towarów Numer referencyjny: DA.ZP.242.29.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8237061 2021-08-02
godz. 10:00
Podlaskie Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na posiadane przez Zamawiającego systemy informacyjne Wrót Podlasia Numer referencyjny: BZP.272.18.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267923 2021-08-02
godz. 10:00
Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w celu wytworzenia energii elektrycznej w technologii On-Grid na terenie Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269361 2021-08-02
godz. 10:00
Podlaskie 3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac remontowych miejsca pamięci i mogił zbiorowych ofiar faszystowskiego terroru w Fastach. 3.2 Miejsce pamięci położone jest na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274059 2021-08-02
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach Część 1 Część 1 - Remont drogi gminnej 106191B - ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach na odcinku 100 m od skrzyżowania z ul. Krótką w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272719 2021-08-02
godz. 10:00
Podlaskie „Rozbudowa odcinka ulicy Złotej w Augustowie wraz z budową doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz kanału technologicznego – przebitka ul. Złot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)