Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10089567 2023-12-04 Podlaskie Remont klatek schodowych budynków w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109950 2023-12-04 Podlaskie Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109977 2023-12-04 Podlaskie publikacja ogłoszeń w gazecie regionalnej, obejmującej swoim zasięgiem nasz region.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116314 2023-12-04 Podlaskie Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l oraz dzierżawa dystrybutorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102997 2023-12-04
godz. 08:00
Podlaskie Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Regionalnej w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia (w tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108728 2023-12-04
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wynajem przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej do wydarzenia organizowanego w ramach projektu: „SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali”. Sposób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110784 2023-12-04
godz. 08:00
Podlaskie Tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język angielski podczas spotkania online w ramach Citizen Science Week w projekcie JoinUs4Health Tłumaczenie symultaniczne spotkania online w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101923 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Enea Ciepło sp. z o.o. pochodzących z Ciepłowni Zachód w 2024 roku (znak sprawy: OZ/261/JM/U/368/23)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10098600 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Obsługa techniczna ogrodu leśnego „Silvarium”, Ośrodka rehabilitacji ptaków i ssaków Przytulisko oraz parkingu AUL. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa techniczna ogrodu leśnego „Silvarium”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102039 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Dostawy warzyw strączkowych do poszczególnych jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie Groch łuskany (połówki)- klasa I, odmiany: jednorodne przy każdorazowej dostawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10105162 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa łodzi pływającej. Zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu nowej jednostki pływającej wycieczkowej, elektryczno - hybrydowej łodzi. Na terenie zbiornika wodneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107037 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - dotyczy pomieszczeń dziennej opieki psychiatrycznej 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wielobranżowej, kompletnej dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108042 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.105.2023 Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku biurowym Nadleśnictwa Żednia w 2024 roku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku biurowym Nadleśnictwa Żedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108378 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach zadania pn.: „Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Bargłów Kościelny”.2. Poprzez użyte w ust. 1 p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108162 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106436 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i sprzętu będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach z podziałem na zadania. Część 1: Naprawy i przeglądy wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106447 2023-12-04
godz. 09:00
Podlaskie Usługa usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Powiatu Białostockiego oraz ich przechowywaniu na parkingu strzeżonym Część 1: 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107972 2023-12-04
godz. 09:50
Podlaskie Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, mięsa i wędlin drobiowych oraz tłuszczy zwierzęcych Część 1: wędliny drobiowe Część 2: mięso/podroby drobiowe Część 3: węd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090460 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10085204 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie ,,Renowacja parku dworskiego w Grabowie- Etap I’’ w formie zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji przestrzeni zabytkowego parku dworskiego w Grabowie, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090447 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 108865B relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby o łącznej długości ok. 2 220,00 m, w tym m.in.:- nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfalt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10100630 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak w okresie od 02.01.2024r. do 20.12.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102678 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Utylizacja opakowań po odczynnikach i substancjach chemicznych oraz przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratorium chemicznego Enea Ciepło sp. z o.o.. Znak sprawy: OZ/261/AC/U/379/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10089389 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej z dokonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem wymaganych decyzji oraz realizacja robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10080610 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej z dokonaniem niezbędnych uzgodnień uzyskaniem wymaganych decyzji oraz realizacja robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104503 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Siemiatycze w 2024 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107642 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie części drogi gminnej Nr 158068B or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107976 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa paliwa w 2024 roku do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Kolno 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106105 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy, rozbudowy i przebudowy dwóch budynków administracyjnych - siedziby Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108136 2023-12-04
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży okazjonalnej dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego wykonanych według wytycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)