Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8404596 2021-09-26 Podlaskie Poszukuje brygad do prac budowlanych - Sejny Witam, Poszukuje pracowników, brygad i firm podwykonawczych do prac budowlanych: kons...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404624 2021-09-26 Podlaskie Szukam korepetycji z rysunku technicznego - Białystok Szukam korepetycji z rysunku technicznego. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404625 2021-09-26 Podlaskie Zlecę wykonanie posadzek cementowych na 5 balkonach, posadzki po około 6 m2 - Białystok Zlecę wykonanie posadzek cementowych na 5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409120 2021-09-26
godz. 23:59
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy instalacji wyciągowo-wentylacyjnej dygestoriów i szafy chem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379034 2021-09-27
godz. 00:00
Podlaskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesorii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404693 2021-09-27
godz. 00:00
Podlaskie Wynajem busów do dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie gm. Sokółka w okresie od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407567 2021-09-27
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia instalacji fotowoltaicznej na terenie zrekulty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416073 2021-09-27
godz. 00:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby-Kobusy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363757 2021-09-27
godz. 08:00
Podlaskie Wyk. prac projekt. oraz robót budowl. w syst. „zaprojek. i wybuduj” dla zad. inwest. pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejsc. Mężenin oraz przebudowa SUW w miejscowości Rutki - Kossak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405229 2021-09-27
godz. 08:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355301 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych Numer referencyjny: WT.2370.14.2021 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8360483 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Numer referencyjny: AZP.25.1.48.2021 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363306 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 19 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Numer referencyjny: AZP.25.1.47.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389796 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Remont nawierzchni DW 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 32+515 do km 34+005 dł. 1,490km

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388482 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Remont nawierzchni DW 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 32+515 do km 34+005 dł. 1,490km. Remont nawierzchni DW 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiecna odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389082 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wyniesioneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399496 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa produktów leczniczych Produkty lecznicze SZP 3820 - 27/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8403506 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych i ładowarek znajdujących się na terenie ZUOK w Hryniewiczach Część 1: Część I - Przeglądy i naprawy pojazdów ciężarowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397233 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410482 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Kontrola okresowa instalacji elekrycznej w budynkach Nadleśnictwa Białowieża PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kontrola okresowa instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400257 2021-09-27
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa dr pow Nr 1535B Białystok-Kruszewo na odc od skrzyżowania z dr pow Nr 1538B do skrzyżowania z dr pow Nr 1537B i drogą gminną 106267B (gm. Choroszcz) - pełnienie funkcji inspektora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404264 2021-09-27
godz. 09:30
Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do skrzyżowania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399355 2021-09-27
godz. 09:45
Podlaskie Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sokoły M, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355325 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa obłożenia pola operacyjnego, elementów zużywalnych oraz akcesoriów na potrzeby Bloku Operacyjnego i OIT Numer referencyjny: DA.ZP.242.34.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355409 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa koparki kołowej do ładowania osadów Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparki do ładowania i pryzmowania osadów oraz wykonywania innych prac na terenie oczyszczalni ścieków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8358662 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EKO MILPAP celem prowadzenia działalności badawczej i rozwojowej Przedmiotem zapytania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386037 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: Remont gminnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń i części wspólnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Przedmiotem zamówienia jest suk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8330419 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie ZUOK w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388502 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej na części działek nr geod. 85/20 i 85/24 przy ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394347 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sieci elektroenergetycznej nN związanej z PNO na terenie działalności Rejonu Energetycznego Ełk PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 20 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)