Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7912595 2021-05-10
godz. 10:00
Podlaskie Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew . Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów z te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890597 2021-05-31
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: 30/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8158779 2021-06-22
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa ambulansów drogowych typu B z wyposażeniem medycznym 1) Część nr 1 – dostawa ambulansów drogowych typu B wraz z wyposażeniem medycznym szt. 2; 2) Część nr 2 – dostawa urządzeń medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190139 2021-06-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Część 1 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196885 2021-06-22
godz. 09:00
Podlaskie Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie ˜2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197062 2021-06-22
godz. 09:00
Podlaskie ˜1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg.2. Sól drogowa powinna być niezbrylająca się, o następujących parametrach:a) skład chemiczny:- NaCl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198077 2021-06-22
godz. 09:00
Podlaskie Część 1 ˜Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Powiatu Białostockiego oraz ich przechowywaniu n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198119 2021-06-22
godz. 09:00
Podlaskie Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie macierzy – dwóch p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205835 2021-06-22
godz. 09:00
Podlaskie Przegląd i konserwacja 3 szt. falowników typu G150 firmy SIEMENS zainstalowanych na zasilaniu pomp wody sieciowej 1NC, 2 NC, 3NC w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187472 2021-06-22
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa urządzeń sieciowych do zabezpieczenia bramek poczty elektronicznej Uniwersytetu w Białymstoku Dostawa dwóch urządzeń sieciowych typu SEG (Secure Email Gateway) pracujących w klastrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201500 2021-06-22
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa pakietu oprogramowania do projektowania i wizualizacji PCB-1 licencja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201505 2021-06-22
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa oprogramowania do programowania mikrokontrolerów-1 licencja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201512 2021-06-22
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa pakietu oprogramowania do projektowania PCB-5 licencji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201517 2021-06-22
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa oprogramowania do symulacji układów elektrycznych-1 licencja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201519 2021-06-22
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa pakietu oprogramowania do projektowania 3D-1 licencja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167506 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łempice 1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach, polegający na wymianie części stolarki drzwiowej w ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187872 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa krótkich modułów rurowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192062 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa wiatrołapów i dociepleniem ściany od strony wiatrołapów budynku przy ul. B. Prusa 2, remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach budynków przy ulicy Moniusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192261 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie wykonywania badań diagnostycznych (PKWIU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej): T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194391 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych Część 1 1 Kaszanka w ilości 1500 kg, kod CPV 15131134-3 2 Kiełbasa biała parzona w ilości 700 kg, kod CPV 15131130-5 3 Kiełbasa kanapkowa w iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197048 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa ręcznego skanera RTG” ˜1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ręcznego skanera RTG na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200961 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów AKPiA (OZ/261/MWI/D/183/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200959 2021-06-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa zaworów zaporowo-regulacyjnych typ 674LNA DN50, PN32,0 Mpa, 450st.C” (OZ/261/MWI/D/182/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181853 2021-06-22
godz. 10:30
Podlaskie Remont drogi 088KD w Wysokiem Mazowieckiem W ramach remontu planuje się wykonanie następujących robót: _ usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, średniej grubości 20 cm, _ profilowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192317 2021-06-22
godz. 10:30
Podlaskie Wymiana balustrad i remont 35 szt. płyt balkonowych., wraz z malowaniem elewacji ścian balkonowych. Ocieplenie ściany szczytowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Wiejska 74A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183226 2021-06-22
godz. 11:00
Podlaskie „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Szczebra – Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odcinka 0,840km” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200743 2021-06-22
godz. 11:00
Podlaskie Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi o nazwie Rest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202361 2021-06-22
godz. 11:00
Podlaskie ST.265.07.2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec – Kosiorki - Perlejewo w lok. 0+000 – 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202717 2021-06-22
godz. 11:00
Podlaskie Abonament serwisowy wraz z pomiarami zabezpieczeń PZO RUDNIA Obiektu Hydrotechnicznego Siemianówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153150 2021-06-22
godz. 12:00
Podlaskie Odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i części NIEruchomości NIEzamieszkałych w okresie od 1.7.2021 do 30.6.2022 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)