Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6349454 2018-10-23 Podlaskie OR.271.1.513.2018 zakup oprogramowania antywirusowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352523 2018-10-23 Podlaskie Udzielenie i obsługa: - pożyczki długoterminowej w wysokości 1.340.735zł ( słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy sied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346942 2018-10-23
godz. 08:30
Podlaskie Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, sieci informatycznej oraz oprogramowania z przeszkoleniem w ramach projektu "Młody tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6339569 2018-10-23
godz. 08:30
Podlaskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zmiany sposobu użytkowania budynku rotacyjno-hotelowego z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6291628 2018-10-23
godz. 09:00
Podlaskie Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Suwałkach Numer referencyjny: KO-100.381.5.2018 Wysokiej klasy sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330750 2018-10-23
godz. 09:00
Podlaskie Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach oraz przebudowa części budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Jarnu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346959 2018-10-23
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i odzieży sportowej Numer referencyjny: 47/PN/2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i sprzętu sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6338279 2018-10-23
godz. 09:45
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnego targowiska „Mój Rynek” w Sokołach Numer referencyjny: I.271.27.2018 1.Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352711 2018-10-23
godz. 09:45
Podlaskie Wykonanie dostawy owoców i warzyw, Dostawa owoców i warzyw realizowana będzie zgodnie z ilością zawartą w formularzu ofertowym. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334022 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawa i montaż sprzętu w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333567 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w ramach remontu drogi krajowej nr 61 w Łomży Numer referencyjny: WIN....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333356 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa szkółki leśnej obejmująca budowę budynku hydroforni z pompą, zbiornika wody o pojemności całkowitej 293 m3, studni głębi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6343057 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie dostawa oleju opałowego Numer referencyjny: ZOS.226.1.2018 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: lekkiego oleju opałow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342948 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju opałowego Numer referencyjny: ZPK.271.12.2018 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: lekkiego oleju opało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342940 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2018/2019. Numer referencyjny: IN.271.10.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6323719 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Udzielenia kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) z przezn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6343832 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego centrum tokarskiego wraz z narzędziami dla Zespołu Szkół Centrum Kształcen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346811 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Udzielenie Gminie Janów długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346777 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie TZ-231/6/24/33/2018 Dostawa pojemników na lód firmy Bel Art Products

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326404 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej Numer referencyjny: Or.271.23.2018 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346162 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa materiałów drogowych” Numer referencyjny: ZDP-4.252.P-11.961.2018 Dostawa masy mineralno-asfaltowej workowanej na zimno ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6327847 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa budynków kontroli celno-paszportowej nr 9, 9a, 9b, 9c wraz z budową dodatkowych dwóch pawilonów na terenie drogowego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352649 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie RO-410.0881.RK.Z2.2018 Wynajem autokaru do transportu studentów oraz robota na zawody Robochallenge w Bukareszcie. Wymagania do tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6355652 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie LZA/421/2018 Sukcesywne wykonywanie elektroenergetycznych przyłączy kablowych na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6355603 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie 070.27.2018 świadczenie usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6357642 2018-10-23
godz. 10:00
Podlaskie ołówek stolarski z linijąką z logo PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6294012 2018-10-23
godz. 10:10
Podlaskie Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Numer referencyjny: 2018/PN/JU/01 Pakiet 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346772 2018-10-23
godz. 10:50
Podlaskie O.BI.F-2.2415.29.2018 Dostawa oświetlenia do siedziby Oddziału GDDKiA w Białymstoku i Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Augus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6314365 2018-10-23
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami wraz z towarzyszą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6341773 2018-10-23
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer referencyjny: 53/PN/WU/2018 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!