Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6646306 2019-03-22 Podlaskie Opracowanie Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomerac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648163 2019-03-22 Podlaskie Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego - Rajgród Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648183 2019-03-22 Podlaskie Zlecę docieplenie budynku - Białystok Zlecę docieplenie budynku mieszkalnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657170 2019-03-22 Podlaskie DBA.4413.1.2019.SG odbiór oraz zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych w maksymalnej ilości 500 Mg wytworzonych w Zakładzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628125 2019-03-22
godz. 08:30
Podlaskie Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6590191 2019-03-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa akcesoriów i sprzętu medycznego Numer referencyjny: DA.ZP.242.11.2019 11. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631184 2019-03-22
godz. 09:00
Podlaskie „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej w gminie Nowe Piekuty poprzez przebudowę dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643566 2019-03-22
godz. 09:00
Podlaskie Wykonywanie prac szkółkarskich oraz praz z nasiennictwa i selekcji w Nadleśnictwie Hajnówka w roku 2019. Numer referencyjny: SA.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6616282 2019-03-22
godz. 09:45
Podlaskie Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Brzoskwiniowej Numer referencyjny: ZDM-III.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629973 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 103463B Hołodolina – Połomin Numer referencyjny: ZP.271.5.2019 1.11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA– zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630812 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki - 2 części Numer referencyjny: 18 / R.B / 2019, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638456 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640366 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Jałówka. Numer referencyjny: IG.271.1.2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640367 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641659 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rozdzielnicy elektrycznej głównej i rozdzielnic piętrowych oraz układów pomiarowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641340 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywanie poja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641653 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja kursów i szkoleń uczniów w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik ” Numer referencyjny: ZSZ.230...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642914 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy Numer referencyjny: 27/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643523 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643383 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643736 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I) i części południowej (Rejon III) mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644896 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano - montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644895 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie "Sukcesywne wykonywanie elektroenergetycznych przyłączy kablowych na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644894 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kabla światłowodowego w istniejącej kanalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641649 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca Numer referencyjny: 24/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6639562 2019-03-22
godz. 10:30
Podlaskie Dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6634904 2019-03-22
godz. 10:50
Podlaskie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom GDDKiA Oddział w Białymstoku oraz podległ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636873 2019-03-22
godz. 10:50
Podlaskie Zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych Numer referencyjny: 26.8.2019 Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652673 2019-03-22
godz. 11:00
Podlaskie Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wasilków oraz gminnych jednostek organizacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636454 2019-03-22
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Rutki. 2. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)