Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8070260 2021-04-19
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa skanera płaskiego A3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079584 2021-04-19
godz. 07:00
Śląskie Dostawa Rura stalpancerka P16 (a'3m) dla Zakładu w Nowym Sączu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060890 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana izolatorów sieci trakcyjnej w 2021 roku na linii nr 068 Lublin – Przeworsk, linii nr 106 Rzeszów Główny – Jasło oraz linii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075641 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa uchwytu pazura oraz pazura Uchwyt pazura SU1600.521.516/1 i pazur (ząb) SU1600.521.5.16 Wraz z dostawą należy dostarczyć ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023961 2021-04-19
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa rur PE dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer referencyjny: 2021/W001/WP-002958 Część nr 1 – Ru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071468 2021-04-19
godz. 12:00
Mazowieckie Sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę materiałów elektrycznych do następujących obiektów Narodowego Banku Polskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062090 2021-04-19
godz. 13:00
Mazowieckie Usługi serwisowe: konserwacji, przeglądu i naprawy urządzeń grzewczych i infrastruktury technicznej w obiektach Oddziału Zakładu G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058424 2021-04-20
godz. 09:00
Mazowieckie „Usuwanie szkód powodziowych – Zabezpieczenie potoku Dąbrówka w km 1+800 – 5+000 w m. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz, pow. nowosądeck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068765 2021-04-20
godz. 09:00
Małopolskie Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067512 2021-04-20
godz. 10:00
Śląskie Nowy Sącz - Remont elektrofiltra nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068947 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przeglądy urządzeń dźwigowych w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068946 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd zasilaczy UPS w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072539 2021-04-20
godz. 10:00
Śląskie Nowy Sącz - Remont elektrofiltra nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076474 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa opraw przemysłowych LED.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080889 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa Pierścieni Pierścienie Koszt dostawy po stronie Wykonawcy. Termin płatności faktury 21 dni kalendarzowych od dnia jej wpł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071076 2021-04-20
godz. 11:00
Małopolskie Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostarczenie suchego prowiantu dla uczestników spot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071471 2021-04-20
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Oddziału Okręgowego N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074751 2021-04-20
godz. 12:00
Małopolskie Materiały eksploatacyjne do Toru preparatyki jonowej FIB w tzw. wersji DualBeam

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070257 2021-04-20
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa wszystkich elementów systemu RFID wraz z opracowaniem projektu budki gniazdowej do badań pszczół samotnic w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073209 2021-04-20
godz. 16:00
Małopolskie System rejestracji czasu pracy. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pozycja Szczegółowa specyfikacja i wymogi dotyczące realizacji przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070085 2021-04-21
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa kabla do tytanowej pompy sublimacyjnej TSP (Gamma Vacuum)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052299 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077482 2021-04-21
godz. 10:00
Mazowieckie wykonanie badań i pomiarów dla 2 tuneli liniowych, zlokalizowanych w km: 266,998 tor nr 1 oraz w km: 267,008 tor nr 2 na linii kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073812 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080975 2021-04-21
godz. 12:00
Śląskie Dostawa taśmy z falbanami i progami odporna na temp.110st.,tasma bazowa CXE400/3 +1,3+2mm,800mm dla zakładu w Nowym Sączu - zapotr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080974 2021-04-21
godz. 12:00
Śląskie Dostawa taśmy odp.na temp.+150*C szer.800mm z falbanami wzmacnianymi przekładką dla zakładu w Nowym Sączu - zapotrzebowanie 102978...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029913 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032534 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Usługi wymiany gazomierzy miechowych o przepustowości do 10 m 3 /h na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053191 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Adaptacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077681 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa odczynników do hodowli komórkowej. 1 ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC SOLUTION (100X),&, A5955-20ML 2 szt. 2 TON X-100 MOLECULAR BIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)