Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7744761 2020-10-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowa gazociągów i przyłączy gazowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758791 2020-10-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów z konserwacją instalacji domofonowych w obiektach PKP PLK S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755734 2020-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja Miejsca Obsługi Klienta na terenie Pl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755010 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie Usługi przygotowania do przeprowadzenia badań dozorowych, okresowych i pośrednich autocystern i cystern-naczep samochodowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739481 2020-10-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752551 2020-10-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup 7 sztuk ploterów ze skanerami dla Oddziału Geologii i Eksploatacji. Opis przedmiotu zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744373 2020-10-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla Oddziału Gazowniczego w Gorzowie Wlkp. w roku 2021. Część 1- ubrania monteró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758973 2020-10-26
godz. 11:30
Lubuskie Zakup aparatu do oznaczania siarki w ropie naftowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762155 2020-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Serwisowanie sieci światłowodowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na obiektach PGNiG S.A. O/ZG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717165 2020-10-28
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Numer referencyjny: 2020/W001...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759308 2020-10-28
godz. 11:30
Lubuskie Zakup termostatu cyrkulacyjnego chłodząco-grzejącego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741437 2020-10-29
godz. 00:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na: - Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej zadania: „Rozbudowa hali maga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764886 2020-11-03
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowa gazociągów i przyłączy gazowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734315 2020-11-03
godz. 10:30
Mazowieckie Zaprojektowanie i budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Babimost Numer referencyjny: 198/PAŻP/2020/AZP Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736572 2020-11-06
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług doręczania i odbioru przesyłek z segmentu KEP – Poznań rej 11 i 14A oraz Słubice (podział na 3 części) Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754925 2020-11-12
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja Mistrzostw Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie w 2021 roku (duży wyciąg, mały wyciąg, motorówka)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759147 2020-11-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach PKP S.A. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-011707 Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760243 2020-11-18
godz. 23:59
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692258 2020-12-14
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FM Numer referencyjny: BZP.B5.15.2020 Emisja z obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)