Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10107728 2023-12-04
godz. 00:00
Lubelskie usługa sprzątania pomieszczeń Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie w dwóch lokalizacjach przy ul M. Karłowicza 1 i Al. Tysiąclecia 5 w Lublinie w rozliczeniu miesięcznym przez okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114202 2023-12-04
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę transport: Stół (zapakowany na płasko)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114510 2023-12-04
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę transport: ok.10 średnich pudel, 3 worki z ubraniami, telewizor 55', rower dziecięcy, sztanga z obciążnikami ok 40kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117015 2023-12-04
godz. 00:00
Lubelskie usługa sprzętowa polegająca na zniwelowaniu kolein i nierówności drogi przejazdowej poprzez przejazd ciągnikiem rolniczym z zestawem brony talerzowej wraz z wałem doprawiającym Droga o długo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118408 2023-12-04
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa i montaż bram przemysłowych segmentowych do hal E i G Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. Dostawa i montaż bram przemysłowych segmentowych do hal E i G Lubelskiego Rynku Hur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124542 2023-12-04
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę transport: 34 palety

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10097451 2023-12-04
godz. 07:00
Lubelskie Zabudowa zbiorników paliwowych w dwóch agregatach prądotwórczych na mijance Łączyn LHS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10088857 2023-12-04
godz. 08:00
Lubelskie Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092419 2023-12-04
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup usługi zbiorowego żywienia w systemie zleconym (3 x dziennie), gotowych całodziennych (śniadanie, obiad, kolacja) posiłków wraz z ich dowozem do m. Biała Podlaska.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108982 2023-12-04
godz. 08:00
Lubelskie kompleksowe świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości trzech toalet publicznych, sprzątanie toalet oraz dostawa środków czystości do realizacji przedmiotowych prac na terenie Ogrod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101454 2023-12-04
godz. 08:30
Lubelskie „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do kompleksu wojskowego Dęblin - Lotnisko administrowanego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 64/23/P" 2. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10063536 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawę leku Rawulizumab Numer referencyjny: 109/23 Dostawa leku Rawulizumab. Dostawa leku Rawulizumab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10096998 2023-12-04
godz. 09:00
Mazowieckie Sitaniec-Wolica. Budowa magistrali sieci teleinformatycznej wraz z instalacją centrali telefonicznej Przedmiotem zamówienia jest budowa magistrali sieci teleinformatycznej wraz z instalacją...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102402 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy umiejętności podstawowych i potrzeb oraz mentoringu na potrzeby Uczestników projektu „Lubelski Park Nowych Możliwości”. Szczegółowy opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10085484 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Józefowie Zakres prac obejmuje:1). Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe2). Roboty ziemne (grunt należy składować w miejscu wskazanym przez inwest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107898 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa siatki leśnej do grodzenia upraw leśnych w roku 2024 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatki leśnej do ochrony upraw leśnych, na koszt Wykonawcy, w ilości 30 000 mb – 600 role...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107590 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie "Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, C.W.U w budynku Przedszkola w Annopolu” Przedmiotem zamówienia jest ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109497 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027 Gmina Adamów, 21-412 Adamów, ul. Kleeberga 5 ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109379 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Pobór i badania ścieków oczyszczonych z zakładu Cersanit S.A. w Krasnymstawie - rok 2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109420 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie schodów i podestu z grantiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110539 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej ochrony osób i mienia, a także monitorowanie i obsługa ist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110593 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa kruszyw drogowych do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kruszyw drogowych, przeznaczonych do remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111942 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup części, akcesoriów i środków czyszczących do komputerów. 2.KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA (CPV): 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów. 30237250-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116264 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie usługa przeprowadzenia szkolenia Zasady horyzontalne w unijnej polityce spójności, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opisie przedmiotu zamówienia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102056 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania modyfikacji w procesach i narzędziach informatycznych w obszarze gospodarki lekami w zakresie niezbędnym do pełnego uruchomienia elektronic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101052 2023-12-04
godz. 09:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Adamowie”.a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załącznik nr 1 doSWZb) Dodatkowo szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123839 2023-12-04
godz. 09:00
Mazowieckie Polska - Jednostki prądotwórcze - Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu „Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101753 2023-12-04
godz. 09:30
Lubelskie ,,Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 3, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.” Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107632 2023-12-04
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa sterylnych wyrobów medycznych dla Kliniki Traumatologii. Część 1: Tabela I1. Trzpień bezcementowy w co najmniej 10 rozmiarach, nieanatomiczny (uniwersalny dla biodra prawego i leweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10054091 2023-12-04
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Włodawa w tym nieruchomości, na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)