Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7516823 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup 3 szt. nowych kosiarek bijakowych dla IZ Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519920 2020-06-08
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Kosa spalinowa FS 460C

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505569 2020-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Minina poprzez remont budowli piętrzących w km: 3+410,18+480,20+240

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505566 2020-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez remont budowli piętrzących w km: 25+490,26+260,26+915

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517451 2020-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Zakup Aparatu fotograficznego Panasonic GH5 z osprzętem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513893 2020-06-09
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru 1 osoby świadczącej usługi Psychologa w Projekcie ,,Agencja Zatrudnienia Polskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498966 2020-06-09
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie wymiany dachowych pasm świetlnych w hali napraw lokomotyw nr 2 na stacji Zamość – Bortatycze LHS”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495856 2020-06-09
godz. 09:30
Mazowieckie „Sieć gazowa s/c z przyłączami, stacją gazową red-pom. II Q=400m3/h- 2szt. i zespołem red-pom. II Q=125m3/h w m. Janów Podlaski, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519933 2020-06-09
godz. 10:00
Lubelskie zakup 5 szt. akumulatorów rozruchowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519569 2020-06-09
godz. 12:00
Lubelskie Zakup 480 szt wskaźników W6a wraz z uchwytami do zamocowania na słupkach betonowych 100 x 100 mm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469892 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup roztworu saletrzano – mocznikowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roztworu sale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470077 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504278 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych Zamówienie obejmuje: 1) opis standardów świadczenia usług rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512784 2020-06-10
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOP.01.01.00-16-0013/18 dotyczące dostawy Uszczelki Palusol do budowy prototypu bramy przeciwpożarowej P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516950 2020-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: według załącznika do postępowania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473372 2020-06-10
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi transportowej liniowej w krajowym transporcie rzeczy w relacji Lublin–Łódź–Komorniki Numer referencyjny: BZA.DW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508885 2020-06-10
godz. 12:00
Mazowieckie Kompleksowa organizacja i obsługa wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516354 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygotowanie i stw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516358 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516361 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej zaprojektowania i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516363 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507640 2020-06-12
godz. 09:30
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473278 2020-06-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i tuszy do urządzeń drukujących dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508416 2020-06-12
godz. 11:30
Lubuskie Wymiana lub naprawa elementów ślusarki drzwiowej w budynkach technologicznych na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517433 2020-06-12
godz. 15:00
Lubelskie Kompleksowe usługi sprzątania w budynkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7521216 2020-06-15
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej zaprojektowania i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515384 2020-06-15
godz. 09:00
Mazowieckie Poprawa warunków pracy poprzez roboty budowlane remontowe budynku schroniska w st. Chełm Wsch.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)