Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: wielkopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7491985 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492146 2020-06-05
godz. 10:00
Wielkopolskie „Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502831 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń kierownic i listew dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506356 2020-06-05
godz. 10:00
Wielkopolskie DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA Numer referencyjny: 17AZ/S/V/2020 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy stymulatorów serca. 2. Określen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492053 2020-06-05
godz. 10:55
Wielkopolskie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC REMONTOWYCH [2] Numer referencyjny: ISRL.271.02.2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503563 2020-06-05
godz. 11:00
Lubuskie Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi oraz ewentualne badania wykopaliskowe związane z otworem Lisieniec 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502956 2020-06-05
godz. 12:00
Mazowieckie SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0224/OOPozn/Z/20 Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu wewnątrzmagazynowego w obiektach Oddziału O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505775 2020-06-05
godz. 14:00
Mazowieckie Budowa zespołu gazowego pomiarowego Q=160 m3/h do m. Krotoszyn ul. Mickiewicza 21 gm. Krotoszyn Przedmiotem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502833 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu mostu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478958 2020-06-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Odbudowa Kanału Małgosia – Etap I Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.13.2020 Opis przedmiotu zamówienia:„Odbudowa Kanału Małgosia – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505774 2020-06-08
godz. 14:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa: gazociągu, przyłączy gazu i punktu redukcyjnego Q=25 m3/h w m. Dłoń 17/5 dz. 156/3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509389 2020-06-08
godz. 14:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa: gazociągów i przyłączy gazu w m. Stary Belęcin 9 dz. 35, 24 dz. 10, 22 dz. 8, 27 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510498 2020-06-09
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 5/2020 na usługę wykonania powłok PVD o składzie chemicznym AlCrBN z dodatkiem boru oraz CrAlSiN o dużej zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513893 2020-06-09
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru 1 osoby świadczącej usługi Psychologa w Projekcie ,,Agencja Zatrudnienia Polskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517265 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa zasilacza EFRP-462 o mocy 460W

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470475 2020-06-09
godz. 11:15
Mazowieckie „Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2020 roku – Zarząd Zlewni Kalisz” Numer referencyjny: ROZ.2810.53...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500682 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie UP/00257638 - (GW) Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych w m. Rzęszkowo 14 dz. 43; 15 dz. 42; 1A dz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508555 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie (GW) Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami i punktami gazowymi do budynków w m. Jeziory (gm. Mosina) Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510026 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie (GW) UP/00333157 Budowa przyłącza gazu wraz z punktem gazowym do budynku w m. Poznań, ul. Lutycka 11 0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513978 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa: gazociągu i przyłącza gazu w m. Stary Sielec dz. 118, 119; przyłącza gazu i punktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469892 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup roztworu saletrzano – mocznikowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roztworu sale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470077 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504278 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych Zamówienie obejmuje: 1) opis standardów świadczenia usług rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505857 2020-06-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Dostawa chłodnic olejowych i gazowych na Instalację Helową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512784 2020-06-10
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOP.01.01.00-16-0013/18 dotyczące dostawy Uszczelki Palusol do budowy prototypu bramy przeciwpożarowej P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516374 2020-06-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Zakup aparatury badawczej - spektrometr (szt. 1) i lepkościomierz (szt. 1) Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie dostawc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502830 2020-06-10
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa posiłków profilaktycznych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)