Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7452588 2020-05-29
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7452602 2020-05-29
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494290 2020-05-29
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482321 2020-05-30
godz. 00:00
Mazowieckie Wycena wybranych nieruchomości wymienionych w załączonym wykazie dla województwa warmińsko-mazurskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484189 2020-05-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru 1 osoby świadczącej usługi Psychologa w Projekcie ,,Agencja Zatrudnienia Polskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490880 2020-06-01
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach zaplecza technicznego ISE Działdowo: bud. byłej kotłowni i składu opału na st. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495907 2020-06-01
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie czystości i porządku w obiektach na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Ols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7452237 2020-06-01
godz. 12:00
Mazowieckie 30/IRSP/P/20_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej msc. Smokowo, Biedaszki, Biedaszki Małe. 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7452239 2020-06-01
godz. 12:00
Mazowieckie 29/IRSP/P/20_ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych wyso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498383 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie SEZ/DKRZ-WPI1-IW-241-0231/OOOlsz/Z/20 Wymiana 32 sztuk akumulatorów do UPS-a 20kVA w Oddziale Okręgowym NBP w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505821 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i wymiana pękniętych szyb w wiatach siedziskowych na stacji pasażerskiej: Olsztyn Zachodni, Jonkowo, Małdyty, Pasłęk, Czerwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483403 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie 45/IRSP/W/2020 – Wykonanie robót budowlanych modernizacja pieca, posadzki w warsztacie, rozdzielni elektrycznej oraz terenu przyle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503520 2020-06-02
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana słupów, opraw oraz naprawa oświetlenia zewnętrznego w różnych lokalizacjach IZ Olsztyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505396 2020-06-02
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504701 2020-06-02
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493274 2020-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa fabrycznie nowych szafek gazowych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy dla Oddziału Zakładu Gazowniczego w Ols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486236 2020-06-03
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem materiałów elektrycznych dla Oddziału Zakład Gazowniczy w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482928 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie REALIZACJA BADAŃ EWALUACYJNYCH KAMPANII SPOŁECZNEJ „BEZPIECZNY PRZEJAZD” – ETAP II W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493422 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507027 2020-06-04
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Modernizacja istniejących pali odbojowych przy śluzie Guzianka I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503515 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa płynnych środków do czyszczenia broni oraz czyściwa flanelowego dla wykonawczych jednostek Straży Ochrony Kolei.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489278 2020-06-04
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie/remont ogrodzeń z bramami, przepustów, przejazdów rolkowych, wiat, wyposażenia do zagród, infrastruktury dla turystów na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489375 2020-06-04
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Remont dróg, wykonanie ścieżek i szlabanów, przeprowadzenie prac melioracyjnych oraz nasadzeń zieleni izolacyjnej na Półwyspie Pop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504689 2020-06-04
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników wyspecyfikowanych wg. katalogu producenta Cayman Chemical Company. Szczegółowy opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506830 2020-06-04
godz. 15:00
Mazowieckie 2/2020/OWPTSR/ADLP/WAR-2 Świadczenie usług związanych z obsługą warsztatów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502087 2020-06-05
godz. 00:00
Mazowieckie Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usługę monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491985 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492121 2020-06-05
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa pipet laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2020/05/22 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505373 2020-06-05
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Regulacja Srebrnego Potoku 0+000÷12+167 miasto Elbląg, gm. Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie- nadzór autorski zakres zadania cz.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504714 2020-06-05
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie 1 FITC BrdU Flo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)