Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10108996 2023-12-08 Zachodniopomorskie USŁUGI TRANSPORTOWE W PMHZ STRZEKĘCINO KOMPLEKSOWE USŁUGI TRANSPORTOWE SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA NA TERENIE POLSKI a w szczególności: Odbiór sadzeniaków ziemniaka z Oddziałów Spółki: • O/STRZEKĘ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122080 2023-12-08 Świętokrzyskie Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami. „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Staszów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123670 2023-12-08 Świętokrzyskie Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132379 2023-12-08 Świętokrzyskie Zakup programu antywirusowego Eset Protect Essential ON- PREM licencja 3 lata

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132409 2023-12-08 Świętokrzyskie wykonanie systemu CCTV na obiekcie szkoły.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10136240 2023-12-08 Świętokrzyskie Zakup oprogramowania Axence nVision (lub równoważnego) z modułami na potrzeby PUP Jędrzejów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120020 2023-12-08
godz. 07:30
Świętokrzyskie Ochrona i monitoring obiektów Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim 1. Przedmiotem zamówienia jest:1.1 Ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115527 2023-12-08
godz. 08:00
Świętokrzyskie Mięso i wędliny Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: opis przedmiotu zamówienia: Formularz asortymentowo-ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120069 2023-12-08
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest serwis, konserwacje, wykonanie przeglądów technicznych, napraw oraz dostawa części zamiennych dla urządzenia Genexus™ Integrated Sequencer.Szczegółowy opis przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120358 2023-12-08
godz. 08:00
Świętokrzyskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia lub odzysku odpadów niebezpiecznych Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia lub odzysku odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131496 2023-12-08
godz. 08:00
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przewód antenowy MRC300 RP-SMA Male - SMA Male 5m Przewód antenowy MRC300 RP-SMA Male - SMA Male 5m 20 szt. 2 Przewód antenowy MRC300 RP-SMA Male - N Male 3m Przewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120802 2023-12-08
godz. 08:30
Świętokrzyskie Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2024 r. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi gastronomicznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120785 2023-12-08
godz. 08:30
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wieńców i wiązanek wykonanych z kwiatów żywych i sztucznych w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2024 roku . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102187 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego Opis: Przedmiotem postępowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103131 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie”.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:a) Rozbiórka istniejących ścian szczytowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102092 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym na działce nr ewid. 123/6 w obrębie Wykień, gm. Miedziana Góra 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104851 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW – BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. KOŚCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE”. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110772 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego Numer referencyjny: SR-II.272.1.28.2023 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115530 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Produkty mleczarskie Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: opis przedmiotu zamówienia: Formularz asortymento...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117466 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą protez głosowych z akcesoriami dla Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117476 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pralniczych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie na rzecz Zamawiającego usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119125 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Budowa mikro-kanalizacji wraz z mikro kablem światłowodowym łączącym jednostki UM Starachowice” Powstaje w kontekście projektu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116943 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus 9 osób, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim" Przedmiotem zamówienia jest: zakup mikrobusa standard 9 - cio miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119094 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie ,Zakup wraz z dostawą odczynników sekwencjonowania DNA metodą Sangera dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zakup wraz z dostawą odczynników se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119673 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków oraz z PSZOK w Miedzierzy :1) odbiór, transport ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119810 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie IZP.2411.256.2023.BK Zakup wraz z dostawą materiałów metalowych stosownie do Pakietu nr 1 - IZP.2411.256.2023.BK PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup wraz z dostawą materiałów metalowych stosown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120025 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2024 r.” w szacunkowej łącznej ilości ok. 1006 Mg (ok. 694,83 Mg niesegregowanych i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121226 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH w roku 2024” Część 1: Część nr 1 – Mięso i wędliny Część 2: Cześć nr 2 – Warzywa i owoce Część 3: Część nr 3 – Jaja Część 4: Część nr 4 – Mrożon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121561 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Rudkach, ul. Szkolna 2 na rok 2024” Część 1: Artykuły ogólnospożywcze Część 2: Pieczywo Część 3: Mięso i wędliny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121341 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49 wraz z obsługą portierni i zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej w 2024 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)