Zlecenia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9291551 2022-12-08 Podlaskie Firma poszukuje brygady murarzy, zbrojarzy od zaraz - Sokółka Witam, Firma poszukuje poj. murarzy, zbrojarzy lub brygady, od zaraz. Miejsce realizacji - Sokółka, urząd. Rozpoczęcie pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9291562 2022-12-08 Podlaskie Zlecę prace wykończeniowe - Sokółka Witam, Zlecę prace wykończeniowe. Miejsce realizacji - Sokółka, urząd. Termin rozpoczęcia prac do uzgodnienia. Zainteresowanych proszę o kontak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9291568 2022-12-08 Podlaskie Poszukuje ekipy do posadzek - Suwałki Witam, Poszukuje ekipy do posadzek. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia. Praca na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9291573 2022-12-08 Podlaskie Poszukuje ekipy do prac żelbetowych - Suwałki Witam, Poszukuje ekipy do prac żelbetowych. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do usta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9291574 2022-12-08 Podlaskie Poszukuje ekipy do prac wykończeniowych - Suwałki Witam, Poszukuje ekipy do prac wykończeniowych. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9291575 2022-12-08 Podlaskie Poszukuje ekipy glazurników - Suwałki Witam, Poszukuje ekipy glazurników. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia. Praca na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340777 2022-12-08 Podlaskie wykonanie zadania: Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343372 2022-12-08 Podlaskie Dostawę urządzeń (router-12 szt.) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanym na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343742 2022-12-08 Podlaskie Dostawy jest olej opałowy typu lekkiego spełniający parametry polskiej normy PN-C-96024 w szacunkowej ilości 5000 -10 000 litrów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9352614 2022-12-08 Podlaskie Dostawa 5 000 kg uniwersalnego syntetycznego środka pianotwórczego o stężeniu dozowania 3%

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342921 2022-12-08
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa maseczek trójwarstwowych jednorazowych z włókniny na gumkę

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342115 2022-12-08
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.28.2022 Stróżowanie oraz utrzymanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka w 2023 roku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342485 2022-12-08
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usług związanych z organizacją wyjazdu na konferencję 3DEXPERIENCE World 2023 w N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342969 2022-12-08
godz. 09:00
Podlaskie Utylizacja opakowań po odczynnikach i substancjach chemicznych oraz przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratorium chemicznego Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9339735 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie opróżnianie śmietniczek ulicznych w ilości 258 sztuk na terenie miasta Sokółka w 2023 roku (w okresie od 1 stycznia do 31.12.2023 r. - 12 miesięcy) oraz śmietniczek usytuowanych na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342157 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia będą usługi doradcze w zakresie przygotowania otoczenia formalno- prawnego umożliwiającego wejście na rynek Niemiec polegające na opracowaniu 4 wzorów umów h...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342183 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Badacza technika 1, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie. 1. Okres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342098 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie PZD/WD-Db/4111/3/2022 Zakup 17 200,00 litrów paliwa zimowego „arktycznego” na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup 17 200,00 litrów paliwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342920 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa fartuchów higienicznych jednorazowych ochronnych z włókniny gramatura materiału 25-30g/m2 kolor niebieski lub zielony rozmiar uniwersalny/unisex 120cm długi rękaw wykończony g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342512 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów: elementów drewnianych na potrzeby prowadzonych badań nad konstrukcjami drewnianymi. Wymagana jest dostawa elementów tarcicy z drewna igl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9346981 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie zakup oprogramowania antywirusowego wraz z 2-letnią licencją. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje dostawę 400 szt. oprogramowania antywirusowego zgodnego z Opisem przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349367 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Zakup wraz z dostawą 3 monitorów interaktywnych, 3 komputerów stacjonarnych, 3 głośników do komputera, stołu interaktywnego z monitorem interaktywnym do Zespołu Szkół Rolniczych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9354835 2022-12-08
godz. 10:00
Podlaskie przyczepa samochodowa przystosowana do przewozu dwóch quadów PRZEDMIOT ZAPYTANIA: przyczepa przystosowana do przewozu dwóch quadów- zakup przyczepy przystosowanej do przewozu dwóch qua...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9355499 2022-12-08
godz. 10:10
Podlaskie przyczepa samochodowa przystosowana do przewozu dwóch quadów PRZEDMIOT ZAPYTANIA: przyczepa przystosowana do przewozu dwóch quadów- zakup przyczepy przystosowanej do przewozu dwóch qua...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328023 2022-12-08
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji/rozbudowy wewnętrznej si eci lan i sieci elektrycznej dedykowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329665 2022-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy etykiet termotransferowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336365 2022-12-08
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat od najmłodszych lat” w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0492/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336346 2022-12-08
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i umieszczenie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do przedmiotu: "Public rela...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336345 2022-12-08
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i umieszczenie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do przedmiotu: "Wsparcie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336347 2022-12-08
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i umieszczenie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do przedmiotu: "Geometria i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)