Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684626 2020-09-30
godz. 10:30
Podlaskie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3 Numer referencyjny: DIN-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662684 2020-10-05
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie. Numer referencyjny: IG.271.16.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686831 2020-10-12
godz. 09:45
Podlaskie Budowa gminnego targowiska w Sokołach Numer referencyjny: I.271.9.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnego targowiska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-10-22
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761763 2020-10-27 Podlaskie Wykonanie remontu pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowego na parterze budynku administracyjno- biurowego A oraz drobnych prac na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764063 2020-10-27 Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych określenia wartości n/w nieruchomości z uwzględnieniem wartości gruntu i drzewostanu oddzielnie dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762458 2020-10-27
godz. 08:30
Podlaskie Dostawa aparatury Numer referencyjny: K-DZP.262.112.2020 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury – wiskozymetr automatyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702860 2020-10-27
godz. 09:00
Podlaskie Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750960 2020-10-27
godz. 09:00
Podlaskie ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grabowo” Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756098 2020-10-27
godz. 09:00
Podlaskie Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Szypliszki Dostawa i montaż instalacji fotowolta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759682 2020-10-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Numer referencyjny: WT.2370.22.2020 Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763205 2020-10-27
godz. 09:00
Podlaskie prace gospodarskie związane z opieką oraz prawidłowym chowem zwierząt gospodarskich w ramach prowadzonej w Muzeum Rolnictwa im. ks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761732 2020-10-27
godz. 09:00
Śląskie RZP/US/49/20 świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży usług hotelarskich krajowych i zagranicznych dla pracowników odby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770329 2020-10-27
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie rozbiórki tylnych zewnętrznych schodów do budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z wykonaniem utwardzone...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759503 2020-10-27
godz. 09:30
Mazowieckie Wydrukowanie kolorowanki, ulotek, plakatów i naklejek o tematyce prewencyjnej oraz dostarczenie ich do 16 Oddziałów Regionalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748221 2020-10-27
godz. 09:45
Podlaskie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany Numer referencyjny: Or – V.271.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762791 2020-10-27
godz. 09:45
Podlaskie Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021 Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716585 2020-10-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Opracowanie metodyki produkcji części lotniczych w technologii druku przestrzennego z użyciem wybranych metalicznych stopów reakty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748148 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III Numer referencyjny: SE.271.5.2020 „Usprawnienie system...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748185 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734541 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie Numer referencyjny: ZP.271.12.2020 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761087 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie „Wdrożenie innowacyjnego kominka wentylacyjnego dzięki przeprowadzeniu prac B+R przez Przedsiębiorstwo „Toolco” Kazimierz Mitrosze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762625 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762525 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem na potrzeby prowadzenia nauczania na kierunku Logistyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761780 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa ubrań strażackich i sprzętu osobistego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765200 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów należących do Enea Ciepło Sp. z o.o. w sezonie zomowym 2020/2021. (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773449 2020-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostarczenie do OR KRUS w Białymstoku pił ukosowych (pił ukośnie) 14 szt.: - np. piła ukosowa Hecht 813, piła ukosowa Parkside 150...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7740593 2020-10-27
godz. 10:30
Podlaskie wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych polegających na przebudowie przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741576 2020-10-27
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)