Przetargi i zamówienia - projekt inny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9076205 2022-08-16
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9042267 2022-08-16
godz. 10:00
Łódzkie Kopia Opracowanie technologii nanoszenia innowacyjnych powłok funkcjonalnych Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009142 2022-08-16
godz. 10:00
Pomorskie REMONT GŁÓWNY SPRĘŻAREK ODŚRODKOWYCH BCL W KPMG MOGILNO Numer referencyjny: 22ZAK010 Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i podzespołów oraz usługa wykonania remontu główn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090260 2022-08-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) z wyceną i uzyskaniem uzgodnień, i wytycznych dla budowy podziemnych / pół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091890 2022-08-16
godz. 10:00
Łódzkie Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Świnice Warckie (w dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071706 2022-08-16
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa aparatu RTG do Hemodynamiki z adaptacją pomieszczenia Numer referencyjny: 109/2022 Dostawa aparatu RTG do Hemodynamiki wraz z przebudową pomieszczenia w systemie "zaprojektuj i wyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100966 2022-08-16
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentu pn.: Analiza przedinwestycyjna dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w gminie Szydłowiec.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9034619 2022-08-16
godz. 12:00
Wielkopolskie Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego „Poznań – sieć wodociągowa w ulicy bocznej od Krzesiny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080961 2022-08-16
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077966 2022-08-16
godz. 15:30
Łódzkie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9082476 2022-08-16
godz. 15:30
Podkarpackie Opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń Urzędu Gminy w Tarnowcu zlokalizowanej w 38-204 Tarnowiec 211, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9048301 2022-08-16
godz. 23:59
Świętokrzyskie Innowacyjne nawozy dolistne zawierające kompleksy i chelaty pierwiastków deficytowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9072314 2022-08-16
godz. 23:59
Pomorskie Wykonanie projektu rozbiórki Magazynu Centralnego przy ul. Warsztatowej 5, w Gdyni o kubaturze 5440,00 m3 położonego na działc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089129 2022-08-16
godz. 23:59
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej zabudowy przedłużenia przenośnika taśmowego wraz z oddziałowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097456 2022-08-17
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla SRK S.A. CZOK: Część I: „Projekt likwidacji szybu „II” Pompowni Głębinowej Grodziec” Część II: „Projekt likwidacji szybu „Ewa” Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095377 2022-08-17
godz. 09:00
Śląskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9072842 2022-08-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu. Postępowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083853 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamionka. 4.2. Inwestycja zakłada poprawę dostępności do kanalizacji sanitarnej dla Mieszkańców g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098028 2022-08-17
godz. 10:00
Śląskie „Projekt techniczny zatapiania poz. 930 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“1.1. Projekt t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097495 2022-08-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiórkowe budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096958 2022-08-18
godz. 08:00
Podkarpackie „Usługa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku nr 92 (myjnia) w Kielcach oraz wieży ppoż. w Nowej Dębie (zamówienie z podziałem na 2 części)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9085811 2022-08-18
godz. 09:00
Opolskie Modernizacja instalacji tlenowej w związku z Covid-19 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098388 2022-08-18
godz. 09:00
Łódzkie Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych Diagnoza cyberbezpieczeństwa w GMINIE BOLESŁAWIEC w projekcie Cyfrowa Gmina 1. Przedmiotem zamówienia jest przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9055900 2022-08-18
godz. 10:00
Podkarpackie Projekt wraz z realizacją, dodatkowych układów transportowych z nawy II i IV magazynu fosforytów we wszystkich niezbędnych br...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086178 2022-08-18
godz. 10:00
Małopolskie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb przedsiębiorstwa Zbigniew Szymulański M.L.S. Import-Eksport Przedsiębi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090033 2022-08-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie dwumasztowego wyciągu dla narciarzy wodnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083494 2022-08-18
godz. 10:45
Podkarpackie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Przezbrojenie odwiertu ropno – gazowego Polmin 13 – KRNiGZ Roztoki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990381 2022-08-18
godz. 23:59
Małopolskie Projekt graficzny panelu ściennego Zlecę wykonanie 3 sztuk paneli ściennych o rozmiarze 90 cm szer. x 90 cm wys. które razem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087148 2022-08-19
godz. 00:00
Wielkopolskie Opracowanie projektu wnętrz, dostawa urządzeń i mebli do laboratorium badań fizyko-chemicznych gleb.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097243 2022-08-19
godz. 09:00
Małopolskie Wyznaczenie klas oświetlenia dróg publicznych Gminy Miejskiej Kraków 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na: - Przeprowadzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)