Przetargi i zamówienia - projekt ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8975940 2022-07-06
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowe opracowanie projektu i/lub budowy–przyłączy gazowych ś/c i n/c ciśnienia od DN25 do DN63 z/bez szafkami o pob.gazu do 10m3/h, na obszarze działania wyszczególnionych Gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992768 2022-07-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w m. Słupsk ul. Kościuszki na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie 1. Dane Techniczne: 1) typ obie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997132 2022-07-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie 5 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Długiej 13-15 (W-1), ul. Długiej 13-15 (W-2), ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004999 2022-07-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie 5 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Długiej 13-15 (W-1), ul. Długiej 13-15 (W-2), ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001009 2022-07-06
godz. 12:00
Śląskie Oprac. i wykonanie kompletnej dokumentacji proj-kosztorys. dla lokalu mieszk. nr 1 w budynku przy ul. St. Dubois 3 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8977043 2022-07-06
godz. 14:00
Mazowieckie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w m. Nawojowa oraz Żeleźnikowa Mała, gm. Nawojowa wg SWZ i  OPZ - załącznik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009232 2022-07-06
godz. 15:00
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie pionów instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Z. Nałkowskiej 2 w Kielcach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999870 2022-07-06
godz. 17:00
Lubelskie Wymiana jednej pompy w formule „pod klucz” w ramach PI 1101 pn. „Wymiana dwóch sztuk pomp wody zasilającej wraz z silnikam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996165 2022-07-07
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oraz budowy sieci gazowych: Łódź ul. Poetycka dz. 73 ZADANIE 1: Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998252 2022-07-07
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa gazociągu przyłącza wraz dokumentacją UP/00466035/Częstochowa/Dobrzyńska/Gazownia Częstochowa PT+RBM/UP/00466035/Częstochowa/Dobrzyńska/Gazownia Częstochowa • Gazociąg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998249 2022-07-07
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa gazociągu przyłącza wraz dokumentacją PT+RBM/UP/00465760/Częstochowa/Liliowa/Gazownia Częstochowa PT+RBM/UP/00465760/Częstochowa/Liliowa/Gazownia Częstochowa • Gazociąg ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991973 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz z zespołem redukcyjno-pomiarowym Q = 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999469 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót na zadaniu: „Budowa dwóch przyłączy gazu, zespołów pomiarowych Q300 i Q80, punktu gazowego Q40, w m. . Kielce ul. Jana Kam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986818 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z instalacją zbiorników paliwa na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989482 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995972 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Leśny Brzeg w m. Szczecin 3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998364 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie remontu stacji SOK Zgłobice II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997652 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W M. ŁAWY DZ. NR 680/8 3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003210 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji systemu cieplno-termoenergetycznego dla budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.2. W ramach przedmiotoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003037 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji systemu cieplno-termoenergetycznego dla budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.2. W ramach przedmiotoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8969736 2022-07-07
godz. 11:00
Dolnośląskie Remont kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu. Część 1: 4.4.1. Zadanie nr 1.Remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010136 2022-07-07
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy instalacji gazowej w budynkach Nieruchomości NI 15, w budynkach mieszkalnych wielorodzinny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987016 2022-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie analizy wielowariantowej „Wytwarzanie i magazynowanie chłodu z wyprodukowanego w ramach dostarczanego ciepła systemo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993264 2022-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Budowa kotłowni gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Garbów ul. Krakowskie Przedmieście 63 Na działkach nr 975/1, 976/5, 976/7 w Garbowie przy ul. Krakowskie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996162 2022-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c przy ul. 3 Maja w m. Żabnica 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego: a) gazociąg ś/c dn 63 PE z rur PE 100 SDR 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011686 2022-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie SA.270.2.13.2022 Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany kotłów c.o. w osadach leśnych Nadleśnictwa Dobieszyn PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010809 2022-07-07
godz. 14:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych polegających na: -wykonaniu przebudowy pomieszczenia na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010817 2022-07-07
godz. 14:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych polegających na: -wykonaniu przebudowy pomieszczenia na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010814 2022-07-07
godz. 14:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych polegających na: -wykonaniu przebudowy pomieszczenia na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994306 2022-07-07
godz. 15:00
Świętokrzyskie Projekt nowych przewodów kominowych dopalacza i pieca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)