Przetargi i zamówienia - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8178911 2021-06-14
godz. 09:00
Małopolskie Wieszczęta - budowa linii kablowej nN, modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN nr BBC22652 Wieszczęta, przyłączenie budynku mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8169996 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV z liniami SN, nN w m. Węgrzce Wielkie w trybie "zaprojektuj – wybuduj"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184262 2021-06-15
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja sieci nN na terenie gminy Skoczów: Zadanie 1 Harbutowice ul. Rzemieślników - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8178886 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Zgorzelec Rozdzielnia 110/20kV R-301 – przyłączenie nowych odbiorców do pól rezerwowych nr 6, 11, 26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186891 2021-06-16
godz. 09:00
Małopolskie Przyborów ul. Babiogórska - budowa słupowej stacji tr. 15/0,4 kV nr BBZ41010 wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie obi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181894 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa przyłączy nN, Wrocław ul. Frankowskiego, dz. nr 65/5, I-WR-AI-2101484

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184891 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/45/21 Pszenno, Jagodnik skablowanie odcinka dwutorowej linii napowietrznej 20 kV L-404/456 oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na podstawie umowy o przyłączenie UP/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184460 2021-06-16
godz. 11:00
Małopolskie Naprawa kaset członów wysuwnych rozdzielnicy SN typu D-24, w polach nr 22 i 36 rozdzielni 20kV w SE Brynów w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183714 2021-06-17
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach robót instalacyjnych branży elektrycznej na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu - ZAK03/BK/30/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184892 2021-06-18
godz. 09:15
Małopolskie (projektowanie) Budowa złączy kablowych ZK SN z powiązaniem SN zasilających Ośrodek kontroli ruchu lotniczego ul. Władysława Zarembowicza 40A Strachowice dz.nr 1/12, 1/191

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185357 2021-06-18
godz. 10:00
Małopolskie Świeradów Zdrój ul.Sanatoryjna dz.9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z siecią średniego i niskiego napięcia - 46/ZAK01/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185116 2021-06-18
godz. 13:00
Dolnośląskie Prowadzenie zadań eksploatacyjnych i inwestycyjnoremontowych oraz doradztwo techniczne w zakresie obiektów budowlanych i hydrotechnicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194080 2021-06-21
godz. 09:00
Małopolskie Sucha Beskidzka ul. Podksięże - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN BBZ30487 Sucha Podksięże - proiekt budowlano-wykonawczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189645 2021-06-21
godz. 10:00
Śląskie Przegląd i konserwacja dwusekcyjnej rozdzielni elektrycznej średniego napięcia (SN) 20 kV w obiekcie przepompowni przy ul. Północn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182848 2021-06-22
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa sieci napowietrznej nN w miejscowości Zawiercie ze stacji transformatorowej S-018 "Kozła"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185356 2021-06-22
godz. 11:00
Małopolskie Nieborowice, ul. Dworcowa – budowa stacji transformatorowej prefabrykowanej kontenerowej G563 wraz z włączeniem do sieci SN i budową sieci nN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184265 2021-06-23
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184462 2021-06-30
godz. 00:00
Małopolskie Obiekty energetyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)