Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7288708 2020-01-24
godz. 00:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie szkoleń językowych w postaci indywidualnych kursów języka angielskiego na czterech poziomach zaawansowania A2, BI,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285077 2020-01-24
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatu krajowego wraz z prezentacją multimedialną we Wrocławiu w siedzibie zamawiającego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283370 2020-01-24
godz. 12:00
Dolnośląskie Szkolenie z zakresu Obsługa klienta w ramach projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284931 2020-01-24
godz. 13:00
Dolnośląskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pn. Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276940 2020-01-24
godz. 14:00
Dolnośląskie Organizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu Aktywność to przyszłość!. Część A) Kurs zawodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287291 2020-01-25
godz. 00:00
Dolnośląskie Szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie Z0/3/2020 Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy , który zrealizuje sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280380 2020-01-27
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa serwerów wraz z niezbędną infrastrukturą 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) Zestaw komputerowy (2 szt.) 2) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288254 2020-01-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego: - 35 Uczestników/czek Projektu (UP) x 6 h/U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288253 2020-01-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb Uczestników i opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288252 2020-01-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego Cel zamówienia Celem wsparcia jest nauka lepszeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288250 2020-01-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb Uczestników i opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289810 2020-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289295 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie Ofertowe 2/01/2020/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia dla pracowników Wyższej Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291883 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/F4xP/POWER/2020 dotyczące świadczenia usług trenerskich podczas cyklu warsztatów: „Autoprezentacja”, „Twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292817 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288862 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie DPF61-03 - Kurs j. angielskiego branżowego dla nauczycieli 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292866 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej dla 12 osób (1 gr x śr.12 os.) - Uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292922 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie trener/ka regionalny/a TIK 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK (kod CPV 8000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280414 2020-01-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie badania USG noworodka w ramach projektu Mały DolnoŚlązak - okresu trwałośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296070 2020-01-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia SEP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293205 2020-01-28
godz. 13:00
Dolnośląskie Wybór realizatora na prowadzenie edukacji zdrowotnej z zakresu neonatologii i pediatrii we Wrocławskiej Szkole Rodzenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291011 2020-01-29
godz. 00:00
Śląskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291043 2020-01-29
godz. 00:00
Opolskie ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295808 2020-01-29
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PJN/ZSS/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe indywidualne dla specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295853 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie WYBÓR TRENERÓW LOKALNYCH TIK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295857 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293332 2020-01-29
godz. 13:00
Dolnośląskie Wybór realizatora na prowadzenie zadania pn. Warsztaty dla rodziców-zabawy rozwijające dla dzieci od 12 do 36 m. życia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296580 2020-01-29
godz. 13:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w ramach realizacji zadania pn.: „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293321 2020-01-29
godz. 14:30
Dolnośląskie Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć edukacyjno-interwencyjnych w zakresie zdrowego żywienia dla dzieci i ich rodziców / op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)