Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7570064 2020-07-13
godz. 00:00
Małopolskie Realizacja szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT dla Uczestników projektu „RESTART IV – Program aktywizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568139 2020-07-13
godz. 00:00
Małopolskie Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej uczestników projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Koście...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569845 2020-07-13
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń indywidualnych i grupowych dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572452 2020-07-13
godz. 00:00
Lubelskie Usługa zorganizowania praktyk dla dwóch nauczycieli z kierunku technik cyfrowych procesów graficznych w wymiarze 40 godzin (dla ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573911 2020-07-13
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie szkolenia w specjalności: Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573908 2020-07-13
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie szkolenia w specjalności: Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570962 2020-07-13
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569881 2020-07-14
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach projektu pn. „ZATRUDNIENI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569879 2020-07-14
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 6/MCRAZ/2020 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w oparciu o zasadę konkurencyjności Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571076 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Produkcja kursu multimedialnego i wdrożenie na platformę MOOC Kurs MOOC będzie stanowił narzędzie przekazujące podstawową wiedzę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572441 2020-07-14
godz. 00:00
Małopolskie Rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" Kompleksowe przeprowadzenie kurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572454 2020-07-14
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów dla Uczestników projektu "Młodzi, wykwalif...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572463 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi szkoleń pn. "Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572467 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi szkoleń pn. "„Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi” dla kadr syste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572471 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi szkoleń pn. "Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572473 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi szkoleń pn. "„Prawo w praktyce” dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565058 2020-07-14
godz. 12:00
Małopolskie Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Oświęcimskiego. Zamawiający p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579105 2020-07-14
godz. 13:00
Małopolskie Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu Deinst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572472 2020-07-15
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi szkoleniowej - kursu w zakresie prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych w oparciu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573642 2020-07-15
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przeprowadzenie pośrednictwa pracy CZĘŚĆ I : Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575822 2020-07-15
godz. 00:00
Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/0096/2020 Prowadzenie szkoleń Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzenia szkoleń dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576174 2020-07-15
godz. 16:00
Małopolskie Świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć - gimnastyki na basenie dla Uczestników Dziennego Domu Seniora w ramach Projektu Utworzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579138 2020-07-16
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników Projektu „Nowy rozdział” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576015 2020-07-16
godz. 09:30
Małopolskie Usługa szkoleniowa dla pracowników Pionu Współpracy AGH z języka angielskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558994 2020-07-16
godz. 10:00
Mazowieckie Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2020 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575072 2020-07-17
godz. 00:00
Małopolskie Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, poradnictwa psychologicznego dziecięcego, indywidua...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576317 2020-07-17
godz. 00:00
Mazowieckie PPRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W FORMIE ONLINE Z ZAKRESU „NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKTACH UNIJNYCH” DLA PRACOWNIKÓW PKP POLSKIE LINIE K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578823 2020-07-17
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie kursu sternika motorowodnego wraz z wydaniem patentu w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579139 2020-07-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe dot. usługi przeprowadzenia szkolenia pt.: TEAM UP w ramach projektu: „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581597 2020-07-17
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/50,33/2019/2020 Wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacjach HGT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)