Przetargi i zamówienia - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8932154 2022-05-27
godz. 15:00
Mazowieckie RFP na kompleksową usługę prania oraz znakowania odzieży.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929987 2022-05-31
godz. 12:00
Śląskie RFP na sprzątanie wagonów osobowych „pociągów retro” Sprzątanie wagonów „dużych”: 12 szt.;Sprzątanie wagonów „małych”: 64 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928277 2022-06-01
godz. 10:00
Pomorskie EZP/240/2022 Przetarg nieograniczony - Zakup usługi kompleksowego sprzątania PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923183 2022-06-01
godz. 11:00
Mazowieckie Zapytanie w sprawie zużytego sprzętu komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919137 2022-06-02
godz. 06:00
Lubelskie RFP – na usługę w zakresie utrzymania w czystości wyznaczonych powierzchni na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932844 2022-06-02
godz. 12:00
Śląskie RFP na świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych - przy przejeździe kolejowym w stacji Chy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921699 2022-06-03
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Demontaż sieci napowietrznej na terenie Międzyodrza. Rodzaj zamówienia: prace demontażowe; projektowe. 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż napowietrznej sieci ciepłowni¬czej oraz przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933357 2022-06-06
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi, obejmującej utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach komórek organizacyjnych biura i zespołu działaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936967 2022-06-10
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych przy budynkach pozostających w zarządzie i położonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926368 2022-06-20
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi polegające na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu czystości nieruchomości gruntowych i części wspólnych nieruchomości budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933609 2022-06-23
godz. 11:00
Wielkopolskie DEMONTAŻ KOTŁA, ZASOBNIKÓW OPAŁU I INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN W OBIEKCIE KR-KACZORSKA W PILE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937789 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie na „Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Jaroszowiec Olkuski – Olkusz – Bukowno” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)