Przetargi i zamówienia - Toruń - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9008211 2022-07-01
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa polegająca na załadunku orz wywozie zmiotu z oczyszczania mechanicznego ulic na terenie miasta Torunia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001989 2022-07-04
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie usługi uprzątnięcia terenu przy budynku przy ul. Sowińskiego 9 w Toruniu (obiekt fortyfikacyjny).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995015 2022-07-06
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Demontaż kotła PR25/40 wraz z instalacją odpylania w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja elektrociepłowni wraz z budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995002 2022-07-08
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Likwidacja składnika aktywów trwałych w postaci odcinka torów i rozjazdów kolejowych w lokalizacji Łapy przy ulicy Cukrownic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976770 2022-07-11
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-40/22 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbior...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006138 2022-07-15
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór wykonawcy usługi czyszczenia wnętrz trzech melaśników z melasu i jego pozostałości w Oddziale Krajowej Grupy Spożywc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999356 2022-07-25
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidem. na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)