Przetargi i zamówienia - Łódź - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8439736 2021-10-21
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 2 części: część nr 1 – ul. Legionów 148 część nr 2 – ul. Lipowej 83 Część 1: Wykonanie ręcznej rozbiórki budynku mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406451 2021-10-21
godz. 11:00
Łódzkie Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Numer referencyjny: 36/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298714 2021-10-21
godz. 12:00
Łódzkie ” Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymywania w czystości pomieszczeń Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o. o. .” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460540 2021-10-22
godz. 10:00
Łódzkie "Uprzątnięcie padłej zwierzyny z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z usu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460961 2021-10-22
godz. 10:00
Łódzkie "Uprzątnięcie padłej zwierzyny z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458955 2021-10-22
godz. 11:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach budynków Administracji Centralnej Politechniki Łódzkiej w częstotliwości z harmonogramem stanowiącym Załącznik B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453106 2021-10-25
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie robót związanych z rozbiórką budynków gospodarczych na terenie PP w Klukach roboty budowlane 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421370 2021-10-25
godz. 11:00
Łódzkie Usługa utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Sądzie Rejonowym w Łęczycy, Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej i Sądzie Rejonowym w Łowiczu Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466467 2021-10-25
godz. 12:00
Łódzkie Odśnieżanie terenu Centrum oraz wywóz śniegu z terenu (na życzenie Zamawiającego).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469371 2021-10-27
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest usługa odwadniania osadu przefermentowanego powstającego w GOŚ ŁAM z wykorzystaniem wirówki mobilnej. Osad po odwodnieniu powinien zawierać min. 21 % s.m., zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472934 2021-10-27
godz. 15:00
Łódzkie Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Nowosolna 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg ,ulic i chodników w sezonie 2021/2022 na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293822 2021-10-28
godz. 11:00
Łódzkie Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi w Łodzi, Rejon Autostradowy w Łowiczu – autostrada A1. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453255 2021-10-31
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę odbiór elektrośmieci - Łódź Zlecę odbiór elektrośmieci. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469391 2021-11-03
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” w zabytkowej kamienicy śródmiejskiej przy ul. Roosevelta 5 w Łodzi Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w syst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424196 2021-11-09
godz. 09:00
Łódzkie Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi–Projekt 5 - Rob. budowlane w zakres. przebudowy, remontu i rozbiórki budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospod. terenu i NIEzbędną infr. techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465252 2021-11-15
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz terenów zewnętrznych wokół budynków Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.57.2021 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)