Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: wielkopolskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7925181 2021-01-20
godz. 16:00
Wielkopolskie zakup pojemnika PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kosz na śmieci, pojemnik na odpady 240L kolor żółty, na kółkach, plastikowy, odporny na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925182 2021-01-20
godz. 16:00
Wielkopolskie zakup pojemnika PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kosz na śmieci, pojemnik na odpady - SZKŁO 120L kolor zielony, na kółkach, plastik, odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891608 2021-01-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Numer referencyjny: ZZP.271.22.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916124 2021-01-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Utrzymanie porządku przy obiektach energetycznych na terenie sprawa ZP/8921/4646MZE/2020/1 RD Turek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888164 2021-01-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921204 2021-01-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa segregowania, ważenia, pakowania, odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów chemicznych niebezpiecznych z jednostek Uniwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923416 2021-01-21
godz. 10:00
Wielkopolskie DOA.202.45.2021 Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości powierzchni wspólnych i toalet pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912037 2021-01-21
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawa i montaż 21 szt. pojemników półpodziemnych na odpady segregowane wraz z pracami towarzyszącymi (roboty rozbiórkowe istniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921092 2021-01-21
godz. 11:51
Wielkopolskie Wywóz i utylizacja odpadów elektrycznych dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 zużyty sprzęt elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913641 2021-01-21
godz. 12:00
Wielkopolskie Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Wronki: tworzyw sztucznych, szkła, papieru i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923882 2021-01-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Sprzątanie pomieszczeń Oddziału Wydziału Inspekcji w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905045 2021-01-22
godz. 09:00
Wielkopolskie USŁUGAODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA (UNIESZKODLIWIANIA) ODPADÓW MEDYCZNYCH Szczegółowy opis zamówienia i warunki jego rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908329 2021-01-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885715 2021-01-22
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913326 2021-01-22
godz. 10:00
Wielkopolskie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Związku Międzygminnego „Obra”” Numer referencyjny: ZMO.G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899100 2021-01-25
godz. 09:00
Wielkopolskie Utrzymanie i pielęgnacja zieleni i terenów zewnętrznych Wielkopolskiego Centrum Onkologii Numer referencyjny: 117/2020 Utrzymanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923860 2021-01-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Transport odpadów w kontenerach z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Kaliszu przy ul. Smolnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925179 2021-01-25
godz. 13:00
Wielkopolskie DIA/104/37/2021 Świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach będących w zasobie i zarządzie M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926887 2021-01-26
godz. 00:00
Wielkopolskie Zlecę sprzątanie mieszkania 2 razy w tygodniu po 3 godziny - Turek Zlecę sprzątanie mieszkania 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Mał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924891 2021-01-26
godz. 11:30
Wielkopolskie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big Bag.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900302 2021-01-27
godz. 10:30
Wielkopolskie Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03 Numer referencyjny: ZZO/ZZ-341- 52/2020 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905236 2021-01-28
godz. 09:30
Wielkopolskie ŚWIADCZENIE KOMPLEKSPWYCH USŁUG PRALNICZYCH I DZIERŻAWY BIELIZNY SZPITALNEJ DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900147 2021-01-28
godz. 12:00
Wielkopolskie Zagospodarowanie odpadów o kodach 17 03 80, 16 01 03, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 27*, 19 12 08 wraz z usługą ich odbioru i transpor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900215 2021-01-29
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895242 2021-01-29
godz. 11:00
Wielkopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości / zamieszkałych i NIEzamieszkałych/ z terenu gmin – uczestników ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900322 2021-01-29
godz. 11:00
Wielkopolskie Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900294 2021-01-29
godz. 11:00
Wielkopolskie Ochrona i sprzątanie wynajmowanej powierzchni w budynku przy ul. Chlebowej 4/8 w Poznaniu Numer referencyjny: ZP-373-18/20 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898748 2021-02-02
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji 110/15 kV Górczyn. 1. Zamówienie realizowane jest w systemie „wybuduj” tj. realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908356 2021-02-03
godz. 08:00
Wielkopolskie Usługa utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych. Numer referencyjny: ZOU-XII.271.146.2020.MM 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910050 2021-02-03
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Obornikach Numer referencyjny: ZPU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)