Przetargi i zamówienia - Sprzątanie, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8408140 2021-10-18
godz. 11:00
Marché de prestations de services pour la désinsectisation et dératisation Marché de prestations de services pour la désinsectisation et dératisation

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452560 2021-10-18
godz. 12:00
Śląskie Świadczenie usługi zwalczania szkodników' na terenie SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz na Oddziale Rehabilitacji Psyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450248 2021-10-18
godz. 14:00
Lubelskie Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji. Część 1: Usługa transportu i dezynfekcji 200 mb zbiorów archiwalnych do formatu A3 (40 mb. do formatu A2) metodą fumig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448361 2021-10-18
godz. 18:00
Mazowieckie DERATYZACJA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465469 2021-10-19
godz. 09:00
Śląskie Dezynsekcja [P2/EN/US/1139]

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396147 2021-10-19
godz. 12:00
Prestations de nettoyage et de mise en propreté des campus de Sciences Po (Paris et région) La présente consultation vise à la conclusion d'un marché public de services portant sur la réalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396141 2021-10-19
godz. 16:00
prestations de service pour la désinfection, la décontamination, la désinsectisation, la dé-sodorisation et le nettoyage intérieur des véhicules de tout type prestations de service pour la d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408169 2021-10-20
godz. 12:00
Contrat de dératisation, désinfection, désinsectisation et traitement des punaises de lits Contrat de dératisation, désinfection, désinsectisation et traitement des punaises de lits en régio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455070 2021-10-20
godz. 12:00
Małopolskie 60/INFR/U/21 Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444495 2021-10-22
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług asenizacyjnych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8422994 2021-10-25
godz. 12:00
contrôle et régulation des nuisibles contrôle et régulation des nuisibles au bénéfice des Etablissements parties du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460411 2021-10-26
godz. 13:00
Mazowieckie Wykonanie kompleksowej usługi stałego monitoringu opartego na założeniach systemu HACCP oraz usługi doraźnej dezynfekcji, dezynsek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441357 2021-10-29
godz. 11:00
Schädlingsbekämpfung Kontinuierliche Schädlingsinspektions- und –bekämpfungsmaßnahmen eines zertifizierten Betriebes nach DIN EN 16636 in allen unter Punkt 8 (Gebäudeliste) genannten Liegens...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459491 2021-10-31
godz. 15:00
Dolnośląskie usługa wykonania dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, HACCP oraz usuwania gniazd. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 załącznik nr 2a for...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432967 2021-11-02
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi prania i dezynfekcji na potrzeby sześciu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego, sprawa nr 7/Dkw/2021 Numer referencyjny: D/Kw. 2232.7.2021 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416878 2021-11-02
godz. 12:00
ACCORD CADRE RELATIF AU MARCHE DE PRESTATIONS DE LUTTES ANTI NUISIBLES POUR LES ETABLISSEMENTS ADHERENTS DE SARA CENTRE EST ACCORD CADRE RELATIF AU MARCHE DE PRESTATIONS DE LUTTES ANTI NUISI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437899 2021-11-02
godz. 12:00
Service de dératisation et de désinsectisation du patrimoine de Mayenne Habitat Le marché a pour objet de réaliser les prestations de dératisation et de désinsectisation de l'ensemble du pat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441070 2021-11-02
godz. 12:00
CONTRAT DE DESINSECTISATION ET DERATISATION SUR LE PATRIMOINE IDENTIFIE DE GRENOBLE HABITAT Contrat de Désinsectisation / Dératisation Du patrimoine identifié de Grenoble Habitat

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421360 2021-11-03
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Numer referencyjny: SSZP 371/53/2021 Usługa sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439502 2021-11-03
godz. 10:30
Mazowieckie Świadczenie usług odfekalniania taboru kolejowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438044 2021-11-03
godz. 12:00
prestations de dératisation, désinsectisation, désinfection-décontamination au profit des services et établissements publics de l'état en région Bourgogne-Franche-Comté prestations de dérati...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411204 2021-11-05
godz. 16:00
Marché public d'hygiène immobilière et assainissement sur le patrimoine d'Opheor Marché public d'hygiène immobilière et assainissement sur le patrimoine d'Opheor

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447434 2021-11-08
godz. 12:00
Accord-cadre à bons de commande relatifs aux prestations de dératisation, désinsectisation, désinfection et dépigeonnisation Dératisation, désinsectisation, désinfection et dépigeonnisation ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457753 2021-11-08
godz. 12:00
location et maintenance d'équipements de dératisation pour les services de la Direction des Opérateurs Publics de l'eau et de l'assainissement la présente consultation porte sur la location ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451154 2021-11-08
godz. 16:00
dératisation des réseaux d'assainissement et points particuliers sur 13 communes de Grand Poitiers avec fourniture de produits raticides. dératisation des réseaux d'assainissement et points...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8420212 2021-11-08
godz. 23:59
Schädlingsbekämpfung Markthallen München Sach- und fachgerechte Fortführung des bereits implementierten Vorbeuge- und Abwehrkonzeptes gegen Gesundheits-, Vorrats-, Material-, und Hygieneschä...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457662 2021-11-09
godz. 12:00
nettoyage de locaux, vitrerie, dératisation/désinfection prestations de nettoyage de locaux, de la vitrerie et dératisation-désinfection

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457657 2021-11-10
godz. 12:00
Marche 4d - Patrimoine Lmh Marche De Desinsectisation, Desourisation, Deratisation, Desinfection Du Patrimoine De Lmh

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451167 2021-11-16
godz. 11:30
prévention et lutte contre les rongeurs et les insectes ravageurs pour les besoins du Département de la Sarthe les prestations feront l'objet d'un accord-cadre mono-attributaire sans minimum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458551 2021-11-16
godz. 12:00
Łódzkie Usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz transportu wewnętrznego w SPZOZ w Wieluniu Numer referencyjny: SPZOZ-ZP/2/24/242/11A/2021 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)