Przetargi i zamówienia - Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7100945 2020-01-28
godz. 10:50
Śląskie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889016 2020-02-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2 Numer referencyjny: WI.ZP.271.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288226 2020-04-08 Kategoria: Samochody Honda integra Adres nadania: Cypr , Dystrykt Nikozja, Nikozja Adres dostawy: Polska , Łódzkie, Antoniew Dyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281679 2020-04-08 Kategoria: Przeprowadzki Kawalerka Adres nadania: Norwegia , Buskerud, Kongsberg Adres dostawy: Polska , Zachodniopomorskie, Koło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372054 2020-04-08 Małopolskie Rozbudowa automatycznego magazynu stali wraz z montażem i uruchomieniem - 1 szt. o następujących parametrach i wyposażeniu: 1. Lic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393522 2020-04-08 Podlaskie Dostawa gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Poświętne w roku - 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395469 2020-04-08 Mazowieckie Wykonanie pomiarów wysokościowych ul. Żywicznej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Narciarskiej w ramach zadania inwestycyjnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398896 2020-04-08 Lubelskie Rewitalizacja pi. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399996 2020-04-08 Małopolskie Podział geodezyjny działki ewidencyjnej oraz wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych kompleksu wojskoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402049 2020-04-08 Mazowieckie Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych Część. I. Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402250 2020-04-08 Śląskie DA/DT-381-43/20 usługa naprawy 6 drzwi automatycznych zaisntalowanych na terenie Instytutu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404012 2020-04-08 Lubelskie Wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w obszarze drogi wojewódzkiej nr 830 w msc. Łąki gm. Wą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404421 2020-04-08 Świętokrzyskie Przebudowa drogi i parkingu przed budynkiem Przychodni: powierzchnia całkowita - 271 m 2 ‘ wymiana krawężnika - 53 mb. zdjęcie pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404372 2020-04-08 Śląskie DA/DT-381-44/20 usługa modernizacji 6 wind budynku Kliniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405794 2020-04-08 Śląskie Wykonanie: wymiany pionów instalacji wod-kan (10 pionów) w budynku mieszkalnym przy ul. Korczaka 1 (pion łaz. i WC razem 36,37,38-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406769 2020-04-08 Śląskie DO/DZ-072-55/20 dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407352 2020-04-08 Małopolskie Wykonanie oceny aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407549 2020-04-08 Śląskie Adm.-2361-14/20 Kompleksowa konserwacja i serwisowanie systemów niskoprądowych i ich elementów w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407653 2020-04-08 Mazowieckie Dostawy kopert oraz papieru ksero dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407658 2020-04-08 Wielkopolskie Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych, wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, polegających na sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407710 2020-04-08 Świętokrzyskie Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407878 2020-04-08 Zachodniopomorskie Wykonanie zadania: D2 Monitoring stanu warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbior...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407880 2020-04-08 Dolnośląskie Wykonanie audytu energetycznego budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407882 2020-04-08 Opolskie Wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej i instalacji sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy - w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407884 2020-04-08 Śląskie Wykonanie przeglądu technicznego komory do hodowli beztlenowców Don Whitley Scientific A 35 (s/n A0111038)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408768 2020-04-08 Mazowieckie DWLZE.230.9.2020.E6/881 dostawa ogumienia do pojazdów silnikowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)