Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Medyczna, Ekonomia, prawo i organizacja, Usługi transportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6945825 2020-02-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6945825 2020-02-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337961 2020-02-24 Zachodniopomorskie Wykonywanie: całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337964 2020-02-24 Zachodniopomorskie Wykonywanie: całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338057 2020-02-24 Zachodniopomorskie Wykonanie usługi serwisowo-konserwacyjnej kotłowni gazowych, olejowych i elektrycznych oraz węzłów cieplnych w kompleksach wojskow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338442 2020-02-24 Zachodniopomorskie Kompleksowa obsługa toalet na terenie Dźwirzyna i Grzybowa oraz parkingu w Dźwirzynie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320998 2020-02-24
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Wymiana przewodów linii napowietrznej 0,4kV na przewody typu AsXSn 4x50mm2 o sBrawa ZN/567/5454MZE/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294823 2020-02-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292104 2020-02-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322978 2020-02-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek - II postępowanie Numer referencyjny: SA.270.10.2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328960 2020-02-24
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa gazociągów ś/c oraz przyłączy gazu ś/c w m. Piaskowo, gm. Człuchów 1. Budowa gazociągu ś/c dn90 SDR17 PE100RC o długości L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328973 2020-02-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Budowa budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – postępowanie II Numer referencyjny: EZ.270....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331484 2020-02-24
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1–5. Postępowanie znak ZZP-63/20 Numer referencyjny: ZZP-63/20 Wartość bez VAT: 758 166.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7335187 2020-02-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa remontera drogowego typu PATCHER Numer referencyjny: SZ.261.01.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa remontera dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338053 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Przyłącze elektroenergetyczne - linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZKP zasilająca dom rekreacyjny na dz. n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338052 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasalania osiedla domów jednorodzinnych wraz z oświetleniem terenu dz. nr 31...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338051 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi zasilająca budynki w zabudowie bliźniaczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338050 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w m. Grzędzice w dz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338049 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia zespołu budynków wielorodzinnych w miejscowości Stargard ul. Gdyńs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338048 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbudowa sieci rozdzielczej 0,4 kV w celu zasilenia gospodarstwa rolnego w m. Tywica 17. Dz. nr 118, 109, 110, 125 - obr. Tywica.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343804 2020-02-24
godz. 09:00
Małopolskie Montaż obudowy z płyt warstwowych SP Kołobrzeg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345747 2020-02-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Utwardzenia terenu kostką betonową o powierzchni 14x9 m na terenie COS - OPO w Wałczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331470 2020-02-24
godz. 09:30
Mazowieckie Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII wraz z dostawą do centrów leczenia hemofilii oraz do RCKiK; postępowanie znak: ZZP-56/20 Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7332952 2020-02-24
godz. 09:30
Mazowieckie Wydrukowanie puzzli, gry pamięciowej i gry karcianej dla dzieci (wraz opakowaniami) oraz ich dostarczenie do 16 Oddziałów Regional...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323341 2020-02-24
godz. 09:55
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostany) i innych lokalach będących w zarządzaniu (administrowaniu) przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309981 2020-02-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa odbiorników telewizyjnych z funkcją hotelową Numer referencyjny: DPZ.271.08.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311223 2020-02-24
godz. 10:00
Mazowieckie Remont bocznic kolejowych dla PKP ENERGETYKA S.A. w roku 2020 1. Remont bocznicy kolejowe Biała Podlaska 1 ST 2. Remont bocznicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316979 2020-02-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie "Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów" Numer referencyjny: 37-6-01/2020 Etap I: modernizacja ogrodzenia wewnętrznego – wybiegu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318003 2020-02-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku Działu Konserwacji Zabytków Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320478 2020-02-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Remont dachu w budynkach przy ul. Bolesława Śmiałego 40 oficyna prawa i oficyna lewa w Szczecinie, Numer referencyjny: Pn 9/DZE/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)