Przetargi i zamówienia - Łódź - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze, windy towarowe, osobowe, platformy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7384437 2020-04-03
godz. 09:30
Łódzkie 11/DIR/UŁ/2020 Remont IX Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 7 w Łodzi PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367620 2020-04-06
godz. 09:00
Łódzkie Adaptacja pomieszczeń i laboratoriów w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej wraz z dostawą zintegrowanych intelig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397390 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397394 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398733 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403835 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401589 2020-04-09
godz. 10:00
Łódzkie Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w obszarze d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382032 2020-04-14
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traktorowej 77, 91-204 Łódź, w ramach projektu, pn. „Racjonalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383917 2020-04-16
godz. 12:00
Łódzkie „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – „Wykonanie robót budowlanych aranżacji architektonicznych elewacji frontowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386006 2020-04-17
godz. 09:30
Łódzkie Remont IX Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 7 w Łodzi Numer referencyjny: 11/DIR/U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402660 2020-04-28
godz. 11:00
Łódzkie „Remont budynku gospodarczego przy ul. Przędzalnianej 57 na bazę sprzętową – tryb zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: DOA-Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404652 2020-04-30
godz. 12:00
Łódzkie Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 5 – przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ul. Pio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)