Przetargi i zamówienia - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6141687 2018-07-22
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Etap I Numer referencyjny: ZP - 5 / 2018 Wartość bez VAT: 23 000 000.00 PLN Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6157230 2018-07-23
godz. 00:00
Podkarpackie Roboty budowlane związane z przygotowaniem hali do inwestycji Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6168726 2018-07-23
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową hali produkcyjnej, w której zostaną zainstalowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6172108 2018-07-23
godz. 00:00
Mazowieckie Realizacja remontu i przebudowy obiektu zabytkowego- I etap rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego Dworu Jan Nepomucena Siemie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6175082 2018-07-23
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż jednego kontenera sanitarnego szatniowego składającego się z dwóch pomieszczeń tj. pomieszczenia sanitarnego dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6181654 2018-07-23
godz. 00:00
Śląskie Wykonania zamówienia obejmującego: „Dostawa z montażem dwóch sztuk garaży metalowych” - Zakres zamówienia : Garaż 1: - szerokość: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6185569 2018-07-23
godz. 00:00
Lubelskie OL.7031.23.2018.SD3 montaż dwóch sztuk wiat przystankowych w miejscowości Łążek Ordynacki w ciągu drogi krajowej nr 19, które mają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6186907 2018-07-23
godz. 08:12
Mazowieckie Prace żelbetowe na rozbudowie Term Uniejów -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 prace żelbetowe 1,0000 KPL 90,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6186908 2018-07-23
godz. 08:21
Mazowieckie Wzmocnienie gruntu - pale - Termy Uniejów -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 wzmocnienie gruntu - pale 1,0000 KPL 90,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6167990 2018-07-23
godz. 08:45
Mazowieckie Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6167194 2018-07-23
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Budowa krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz przebudowa parkingu i chodników na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6166756 2018-07-23
godz. 09:00
Śląskie Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie Numer referencyjny: IZP-GP.271.6.2018 1. Zamawiający ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6167974 2018-07-23
godz. 09:00
Śląskie REMONT POMIESZCZEŃ W DOMU STUDENTA „SKRZAT” PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 76/78 W CZĘSTOCHOWIE Numer referencyjny: ZP-371/75/18 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6167564 2018-07-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Sośnie Numer referencyjny: ZP.271.14.2018 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6155769 2018-07-23
godz. 09:30
Dolnośląskie Rozbudowa z przebudową budynku biurowego Nadleśnictwa Pieńsk wraz z jego termomodernizacją położonego w miejscowości Pieńsk, dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6159225 2018-07-23
godz. 09:30
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: „Przebudowa systemu zabezpiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6161189 2018-07-23
godz. 09:30
Małopolskie Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6161573 2018-07-23
godz. 09:30
Mazowieckie Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 17 – Sztab, w kompleksie w m. Radom. Numer referencyjny: 25/PN/2018 I. Roboty ogólno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6148607 2018-07-23
godz. 09:45
Łódzkie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” Numer referencyjny: 271.21.2018 Przedmiotem niniejszego postępowania jest rozbudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6165900 2018-07-23
godz. 09:45
Świętokrzyskie Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu 1. 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Rozbudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6158776 2018-07-23
godz. 09:50
Warmińsko-Mazurskie Budowa Pawilonu Wystawienniczego dla potrzeb Państwowego Liceum Plastycznego im. E.Mendelsohna ul. Partyzantów 85 ; 10-527 Olsztyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6116289 2018-07-23
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6149780 2018-07-23
godz. 10:00
Pomorskie Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w Jarosławcu Numer referencyjny: ZP 3510/I/27/18 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6158366 2018-07-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie. Numer referencyjny: BZP.271.69.2018.PB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6162033 2018-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 go maja 19 w Pruszkowie w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6164859 2018-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Budowa magazynu na sprzęt szkółkarski oraz chłodni na sadzonki na szkółce leśnej Rebizanty Numer referencyjny: SA.270.1.4.2018 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6167658 2018-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz modernizacja, rozbudowa i nadbudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6167667 2018-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tucznej Numer referencyjny: FZ.271.9.2018 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6165895 2018-07-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Modernizacja – przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6166074 2018-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Restauracja fragmentu lewej części czoła Fortu V Włochy w roku 2018 Numer referencyjny: PNS 19/2018 1) Przedmiot zamówienia: tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)