Przetargi i zamówienia - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6632016 2019-03-25
godz. 08:50
Podlaskie Utworzenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym – roboty budowlane - postępowanie ponowne Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630705 2019-03-25
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych Numer referencyjny: DZ.3321.35.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych Zad. 1 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630941 2019-03-25
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa z rozbudową szkoły o salę gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym w Żeleźnikowej Wielkiej Numer referencyjny: IRB.271.9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632350 2019-03-25
godz. 09:00
Dolnośląskie Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów. Budowa świetlic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633017 2019-03-25
godz. 09:00
Lubuskie „Budowa kontenerowej szatni dla sportowców wraz z miejscami postojowymi i pozostałą infrastrukturą przy boisku w m. Radoszyn”. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6613271 2019-03-25
godz. 09:30
Mazowieckie Termomodernizacja elewacji północnej Instytutu Kardiologii wraz z modernizacją holu głównego Numer referencyjny: ZP 020/2019 Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571341 2019-03-25
godz. 09:30
Śląskie Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń Izby Przyjęć na parterze budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632863 2019-03-25
godz. 09:45
Małopolskie Przebudowa targowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach Numer referencyjny: IG.271.14.2019.AM W ramach zadania należy wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632891 2019-03-25
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Budowa targowiska gminnego w Śliwicach Numer referencyjny: IZ.271.1.7.2019 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa ta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630591 2019-03-25
godz. 09:55
Mazowieckie Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice Numer referencyjny: FEIT.271.1.6.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599620 2019-03-25
godz. 10:00
Opolskie Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6. Prace projektowe i roboty budowlane - formuła „zaprojektuj i wyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6601156 2019-03-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Renowacja Zabytkowego Dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie Numer referencyjny: I.ZP.AZ.271.04.19 Zakres inwestycji obejmuje Reno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6616521 2019-03-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zasilania awaryjnego dla budynku nr 21 w Szczecinie przy ul. Narutowicza 18a ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6622425 2019-03-25
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy – adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6627073 2019-03-25
godz. 10:00
Lubuskie „Przebudowa targowiska miejskiego w Gozdnicy” Numer referencyjny: GM.271.1.2019 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629784 2019-03-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno - Szkółkarskiego w Sukowie Numer referencyjny: SA.270.1.6.2019.SAZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632642 2019-03-25
godz. 10:00
Dolnośląskie Stara Kamienica, ruiny zamku (XVI w.) ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia zamku – etap III Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633288 2019-03-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Remont hali basenu obejmujący wymianę okładzin krytej pływalni przy ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu. Numer referencyjny: WZP.271-15/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6634593 2019-03-25
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie modernizacji infrastruktury budowlanej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633823 2019-03-25
godz. 10:00
Śląskie „Budowa budynku zaplecza gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Suszcu” Numer referencyjny: ZPU.271.1.5.2019 ZGODNIE Z PKT 3 SIW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6609121 2019-03-25
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego COP, realizowanych w ramach Projektu pn. „Rewalo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655280 2019-03-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW, DOSTAWĘ I MONTAŻ OSŁON ŚMIETNIKOWYCH DLA SPÓŁDZIELCZYCH NIERUCHOMOSCI BUDYNKO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629969 2019-03-25
godz. 10:30
Świętokrzyskie Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano – adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby uruchomienia serwerowni głównej i zapasowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6593801 2019-03-25
godz. 11:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie Numer referencyjny: RM.272.10.2019 3.1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6622668 2019-03-25
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631907 2019-03-25
godz. 11:00
Małopolskie Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“ Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632352 2019-03-25
godz. 11:00
Wielkopolskie Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las Numer referencyjny: ZP.271.5.2019 1. Przedmiotem zamówienia są roboty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633293 2019-03-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym- Etap I stan surowy. Numer referencyjny: I.Z.P. 271.9.2019 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646585 2019-03-25
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie przebudowy i remontu kuźni i stodoły (obiektów zabytkowych) w zagrodzie lasowiackiej w miejscowości Krzeszów Górny. Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6622618 2019-03-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa warsztatu kotłowni” w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku, według specyfikacji stanowiące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)