Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8869514 2022-05-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizą rentgenowską SEM-EDS Numer referencyjny: W9/ZP/RCOP/1/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909437 2022-05-25
godz. 10:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Przygotowanie do badań nieniszczących – bloki nr 2-12 i 14 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910296 2022-05-25
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa odczynników do realizacji projektu pn. "Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921588 2022-05-25
godz. 11:00
Łódzkie Deskryptory smaku i zapachu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907924 2022-05-25
godz. 12:00
Łódzkie Opracowanie termoaktywnej bezszwowej antyelektrostatycznej bielizny niepalnej Realizacja prac badawczo-rozwojowych dotyczących pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869524 2022-05-25
godz. 17:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer referencyjny: 4/ZP/2022 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo-c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912652 2022-05-26
godz. 10:30
Łódzkie Nazwa postępowania: Dostawa zestawu do analizy żywotności komórek w oparciu o pomiary absorbancji i fluorescencji dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913948 2022-05-26
godz. 11:00
Łódzkie Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamrażarki niskotemperaturowej wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907355 2022-05-26
godz. 12:30
Łódzkie „Wykonanie usługi serwisowej aparatów do sekwencjonowania: NextSeq oraz Miseq” Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest wykonanie przeglądu serwisowego (przegląd i kalibracja) 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906761 2022-05-26
godz. 16:00
Łódzkie Wysoko wydajny skrining bakteriofagów z zastosowaniem sortowania cytofluorymetrycznego w celu opracowania innowacyjnych produktów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916201 2022-05-27
godz. 10:00
Łódzkie 21/ZP/2022/N Dostawa wielo-paskowego detektora krzemowego promieniowania jonizującego oraz cyfrowej akwizycji danych PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916553 2022-05-27
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa mikroskopu w ramach realizacji projektu MOLecoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany przez Unię Europejską, ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923004 2022-05-27
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) do oznaczania WWA w paliwach ciekłych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914192 2022-05-27
godz. 14:00
Łódzkie „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie” 5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911462 2022-05-27
godz. 15:00
Łódzkie Dostawa: WYPAREK LABORATORYJNYCH I KONCENTRATORA PRÓŻNIOWEGO DO DNA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921093 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915033 2022-05-31
godz. 10:00
Łódzkie DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI Część 1: Część 1: Różny drobny sprzęt laboratoryjny do badań mikrobiologicznych Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919222 2022-05-31
godz. 11:00
Łódzkie W-5 ZP/2/2022 dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej. Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924939 2022-06-01
godz. 10:00
Łódzkie Bitfold - innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924851 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące dostawy podłoża mikrobiologicznego - zostało upublicznione zgodnie z zasadą konkurencyjnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928224 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie „REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CELEM OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ” Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928332 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie „REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CELEM OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ” Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928320 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie „REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CELEM OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ” Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928319 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie „REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CELEM OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ” Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928318 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie „REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CELEM OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ” Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928317 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie „REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CELEM OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ” Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878612 2022-06-01
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjny system wspomagający prowadzenie kampanii marketingowych w internecie bazujący na sztucznej inteligencji Graphic desig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878613 2022-06-01
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjny system wspomagający prowadzenie kampanii marketingowych w internecie bazujący na sztucznej inteligencji Inżynier do s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878614 2022-06-01
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjny system wspomagający prowadzenie kampanii marketingowych w internecie bazujący na sztucznej inteligencji Developer sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878615 2022-06-01
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjny system wspomagający prowadzenie kampanii marketingowych w internecie bazujący na sztucznej inteligencji Programista b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)