Przetargi i zamówienia - Laboratoria, instalacje wewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8818886 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” Numer referencyjny: RS.271.0002.2022, ZP.rp.9.2022 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8859919 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu Część 1: 1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8816043 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Ubezpieczenie instalacji ściekowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: 00500/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/U/2022 Ubezpieczenie instalacji śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8755282 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji inżyniera projektu w trakcie prowadzenia prac geologicznych których celem jest wykonanie otworu geotermalnego Otwock GT 1 Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w trakcie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860265 2022-05-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1 Część 1: Budowa łącznika wraz z przebudową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8855747 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim. Zakres I: Budowa drogi dojazdowej do akwenu ,,Balaton” wraz z parkingiem, oświetleniem oraz rozbudową sieci wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875848 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868706 2022-05-12
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F - w formule „zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8845236 2022-05-12
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w związku z pierwszym wyposażeniem Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy Rynku 2 w Mikołowie w ramach przebudowy zdegradowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848540 2022-05-12
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP2) Numer referencyjny: BKM-I.271.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Zakres z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868739 2022-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska - II post. 1. Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868994 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Opracow. dok proj. rozbud. i modern. kompleksu stadionu lekkoatlet. oraz pełnienie nadzoru aut przy realizacji robót bud. w ramach zad Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Chrzano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869266 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd• Modernizacji podlegać będzie 1469 szt. punktów oświetleniowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8786408 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” Numer referencyjny: 13/Ctr/22/TJ/POIiŚ Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk pojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8778022 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa foteli i asystorów do pobierania krwi, leżanek do EKG, lodówki na leki oraz przenośnika taśmowo rolkowego. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli do pobierania krwi. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8828721 2022-05-12
godz. 11:00
Mazowieckie „Zakup ciągnika - /leasing/” Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 44KM wraz z wyposażen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8748890 2022-05-12
godz. 12:00
Śląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej (10 zadań) Numer referencyjny: PZP/TD-OBB/01378/2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8856726 2022-05-13
godz. 08:00
Wielkopolskie Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 Część 1: Pakiet 1 – Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8826911 2022-05-13
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach 2. Prace polegać będą w szczegól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8849068 2022-05-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmująca budowę 7-oddziałowego przedszkola w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875042 2022-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Wymiana szafek w szatniach Krytej Pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta Przedmiotem postępowania jest wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) na Krytej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880388 2022-05-13
godz. 09:00
Łódzkie 5.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego podnośnika teleskopowo przegubowego o DMC 3 500 t, (rok produkcji – fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872684 2022-05-13
godz. 09:00
Pomorskie Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa obiektu (dwukondygnacyjnego, pow. zabudowy: 1.216,29m2, pow. użytkowa: 2.039,81m2, kubatura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8867702 2022-05-13
godz. 09:30
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru „Włókniarz” wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne – aktualizacja dokumentacji technicznej.2. Opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868501 2022-05-13
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542780 2022-05-13
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822037 2022-05-13
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych: igły, strzykawki, wenflony Numer referencyjny: EZ/044/403/22 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869626 2022-05-13
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawy 40% roztworu mocznika dla instalacji odazotowania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/00573/2022 Przedmiotem zamówienia są s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851668 2022-05-13
godz. 10:30
Mazowieckie Świadczenie usługi zapewniającej bezpieczny dostęp do stron internetowych – WebProxy Numer referencyjny: PN/8/22/HSKU Wdrożenie i świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)