Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9005828 2022-07-04 Śląskie Wykonanie opracowania eksperckiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909164 2022-07-04
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych podczas trwania zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995491 2022-07-04
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła oraz trzęsawki owiec i kóz (wraz z formą atypową ) z akcesoriami oraz użyczeniem sprzętu umożliwiającego ich wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000281 2022-07-04
godz. 08:00
Wielkopolskie Stworzenie oprogram. do poprawy trafności prognoz i optymalizacji zapasów z perspektywy odbiorcy i dostawcy współprac. w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008587 2022-07-04
godz. 08:00
Wielkopolskie Wybór dostawcy nitek do kalorymetru, kwasu benzoesowego, wzorca węglowego, rękawic nitrylowych oraz koncentratu myjącego na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930908 2022-07-04
godz. 08:30
Śląskie Dostawa wyposażenia mikroskopowego dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Numer referencyjny: RZP/PN/21/22 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953692 2022-07-04
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 20 części Numer referencyjny: AZP.25.1.37.2022 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960007 2022-07-04
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 10 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Numer referencyjny: AZP.25.1.39.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8980799 2022-07-04
godz. 09:00
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIUM KATEDRY LOGISTYKI wg załącznika 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001300 2022-07-04
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa odczynników - 1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002173 2022-07-04
godz. 09:00
Dolnośląskie Wzorcowania, przeglądy techniczne sprzętów pomiarowych/laboratoryjnych WOMP Wrocław PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 PAKIET1 Analiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003136 2022-07-04
godz. 09:00
Śląskie SZCZOTKA DO MYCIA PROBÓWEK ZE SZTUCZNYM WŁOSIEM FI 8/ SZCZOTKA DO MYCIA PROBÓWEK ZE SZTUCZNYM WŁOSIEM FI 10/ SZCZOTKA DO MYCIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002195 2022-07-04
godz. 09:00
Dolnośląskie ZAKUP MATERIAŁÓW DO LABORATORIUM INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup do Laboratorium Teleinformatyki T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001619 2022-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie Przedmiot zamówieniaDostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008513 2022-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie Serwisowanie urządzeń laboratoryjnych firmy Milestone

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953821 2022-07-04
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa spektrometru optyczny do pomiarów absorbancji, fluorescencji, i luminescencji materiałów NIEtransparentnych - KC-zp.272-328/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-328/22 Dostawa spektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991810 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa szkła lab., mat. pom., materiałów filtracyjnych - 475 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991808 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 120 szt., w ramach ”Nowe formulacje wysokoazotowych nawozów typu CRF/SRF na bazie azot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992547 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 181 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992271 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa materiałów pom., - 13 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992270 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 92 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992267 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 46 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992266 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 30 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992265 2022-07-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 495 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994034 2022-07-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą analizatora do tromboelastometrii.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, gotowy do pracy zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998872 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998929 2022-07-04
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999279 2022-07-04
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie odczynników dla Instytutu Nauk Medycznych Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1.2 do SWZ. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999642 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999641 2022-07-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Prace wdrożeniowe I Wykonanie prac wdrożeniowych polegających na testowaniu kompozycji bakteryjnych szczepów bakterii i kapsu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)