Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7544467 2020-07-10
godz. 08:00
Małopolskie 1 Modernizacja sieci i przyłączy elektroenergetycznych napowietrznych nN 0,4 kV związana z przyłączeniem budynku mieszkalnego w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7544468 2020-07-10
godz. 08:00
Małopolskie 1 Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami SN i nN dla zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570934 2020-07-10
godz. 09:00
Śląskie EZU – badanie rynku: Dostawy preparatu do kondycjonowania wody w układach chłodzących bloków energetycznych 1 Dostawy preparatu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571466 2020-07-10
godz. 09:00
Śląskie Dostawa szczotek węglowych NKF634 32X40X65mm dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573412 2020-07-10
godz. 09:00
Śląskie Paski klinowe do kruszrek 1 Pasek klinowy SPB 2180 LW 4 Sztuka 50,00 2 Pasek klinowy SPB 4500 LD 10 Sztuka 50,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558886 2020-07-10
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w latach 2020-2022 w TAURON Ciepło Sp. z o.o. - Część I. Zakł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565055 2020-07-10
godz. 10:00
Śląskie 1 Dostawa zasuw kołnierzowych nr kat. 043 z kółkiem ręcznym 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567498 2020-07-10
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont- wymiana 52 szt. podkładów w torze 104 b przed bunkrem szczelinowym w ZWB EC-2. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571470 2020-07-10
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Dostawa uziomów ocynkowanych z osprzętem 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573414 2020-07-10
godz. 10:00
Śląskie Dostawa wałów do podajnika śrubowego węgla kotła OP-650 - badanie rynku 1 Poz.1 (340-733-701-0) WAŁ ŚRUBOWY RYS.CNX 306-02-00 POD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574013 2020-07-10
godz. 10:00
Śląskie Dostawa przepustnic DN50, DN80, DN100 produkcji EBRO dla TAURON Wytwarzanie S.A. 1 (142-026-400-I) PRZEPUSTNICA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520293 2020-07-10
godz. 12:00
Śląskie Dostawa paliw ciekłych oraz produktów pozapaliwowych na potrzeby spółek Grupy Tauron na podstawie kart flotowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7543554 2020-07-10
godz. 12:00
Śląskie 92/N/AP - Usługa remontu zawieszeń naczyń wyciągowych dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Część nr 1 - Remont 2kpl. zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565675 2020-07-10
godz. 12:00
Śląskie 1 Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565676 2020-07-10
godz. 12:00
Śląskie 1 Bieżące przeglądy i usuwanie usterek układów do pomiarów fizykochemicznych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566043 2020-07-10
godz. 12:00
Dolnośląskie 1 "Opracowanie dokumentacji technicznej wyposażenia pola liniowego 20 KV nr 3 sekcji 1 R-114 GPZ Leśnica w zakresie obwodów pierwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566277 2020-07-10
godz. 12:00
Śląskie 1 101/N/AS Dostawa – najem urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego dla TAURON Wydobycie S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575281 2020-07-10
godz. 12:00
Śląskie Dostawa trzewików roboczych NEO 1 Trzewiki robocze NEO (nr ref. 82-151) S3 SRC wg normy EN ISO 20345 - brak zgody na produkt równ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565052 2020-07-10
godz. 13:00
Śląskie 1 Usługa przewozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570933 2020-07-13
godz. 09:00
Śląskie Dostawa rury kotłowej 508x18mm w gatunku 10H2M b/sz dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572674 2020-07-13
godz. 09:00
Śląskie 1 1538 Serwis UPS MGE - Comet S11 5kVA 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578630 2020-07-13
godz. 09:00
Śląskie Dostawa manometrów dla TAURON Wytwarzanie S.A._ Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie 1 588-101-315-0 MAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578983 2020-07-13
godz. 09:00
Śląskie 1 Dostawa tarcz i ściernic 1 Zadanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563381 2020-07-13
godz. 10:00
Śląskie 1 Remonty dachów budynków posadowionych na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565047 2020-07-13
godz. 10:00
Śląskie 1 Remonty bieżące budowlane ZW Katowice - remont słupów żelbetowych 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569981 2020-07-13
godz. 10:00
Śląskie 1 Prace monterskie dla TAURON Serwis sp. z o.o. podczas remontów i serwisów w TAURON Wytwarzanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566278 2020-07-13
godz. 10:00
Śląskie 1 Remonty wykładzin chemoodpornych i wodoodpornych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571292 2020-07-13
godz. 10:00
Śląskie 1 1539 Rozładowanie kontolne baterii prądu stałego 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575874 2020-07-13
godz. 10:00
Śląskie Dostawa - Buty robocze URGENT 215 S1 1 Buty robocze URGENT 215 S1 - brak zgody na produkt równoważny 31 Komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575879 2020-07-13
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja schodów wejściowych na podesty obsługowe przepustnic na wylotach ze skraplaczy bloków 1 - 6 w TAURON...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)