Przetargi PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe to spółka z grupy PKP, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce. Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej, działalność inwestycyjną będącą szeroko pojętym programem modernizacji linii kolejowych, którego głównych celem jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej. Monitoruj przetargi PKP PLK i pozyskaj nowe kontrakty.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578753 2020-07-14
godz. 07:00
Śląskie Dostawa pozostałych środków czystości do Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 245-3 1 PROSZEK DO PRANIA UNIWERSALNY 245-3 - Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579286 2020-07-14
godz. 07:30
Śląskie Dostawa uszczelniacza silikonowego wysokotemperaturowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548046 2020-07-14
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy gazociągu wraz z przyłączami do nieruchomości w m. Sieradz ul. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566354 2020-07-14
godz. 08:00
Śląskie Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch ChwałowiceNr grupy materiałowej : 251-1. 1 PRZEWÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577902 2020-07-14
godz. 08:00
Śląskie Dostawa Górniczych Rur Przyczołowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581496 2020-07-14
godz. 08:00
Lubelskie Zakup - emulsji zabezpieczającej, gruntu czyszczącego, masy naprawczej i farby.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581501 2020-07-14
godz. 08:00
Lubelskie Zakup- Tłoczka do gaśnicy Ogniochron nowy typ MM GP 2,4,6,9,12

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558696 2020-07-14
godz. 09:00
Mazowieckie Przeglądy, kalibrację, pomiary mechaniczne i elektryczne oraz naprawy elektronarzędzi OZG w Gorzowie Wielkopolskim Umowa ramowa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563699 2020-07-14
godz. 09:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza gazu ś/c wraz z PR o przepustowości Q= 60m3/h w m. Grudziądz, gm. Grudziądz. Zaprojektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564029 2020-07-14
godz. 09:00
Mazowieckie Wyk. dokum. projektowej i wyk. robót bud. gaz. ś/c wraz z przyłączem w msc. Jacewo dz. 73/23,24 Wykonanie dokumentacji projektowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565680 2020-07-14
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu n/c z przyłączem gazu n/c w msc. Kruszwica ul. Grodzka 1A dz. nr 10/8 Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566330 2020-07-14
godz. 09:00
Mazowieckie Naprawa główna elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29 w stacji Płock Trzepowo na linii nr 33 (36 sztuk) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574075 2020-07-14
godz. 09:00
Mazowieckie Prowadzenie serwisu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) produkcji Bombardier Transportation (ZWUS) na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576172 2020-07-14
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji - operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na jazie na rzece Lubaczówka w km 65+553 w m-ci Lisie Jamy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579296 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Dostawa przyłbicy spawalniczej z automatycznym przyciemnieniem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579288 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Dostawa pasów klinowych stosowanych w podziemnych kolejkach i lokomotywach spalinowych, na rzecz Polskiej Grupy G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580474 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Dostawa tulejek rozprężnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, gr. mat. 287-13. 1 TULEJKA ROZPRĘŻNA=...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580472 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574088 2020-07-14
godz. 09:30
Wielkopolskie Wykaszanie traw i chwastów oraz wycinka krzewów na terenie Sekcji Eksploatacji Gniezno Wykaszanie traw i chwastów na powierzchni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575312 2020-07-14
godz. 09:30
Śląskie Dostawa elementów hydrauliki złącznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Gr. mat.295-17. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556961 2020-07-14
godz. 10:00
Mazowieckie Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Nadzór Wodny w Limanowej Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562855 2020-07-14
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostarczeniu linki „Swab Line” do urządzenia SlickLine na potrzeby PGNiG SA Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569715 2020-07-14
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup licencji do rozbudowy systemów ManageEngine Numer referencyjny: BG-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568869 2020-07-14
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowa wymiana izolatorów na kompozytowe w latach 2020-2021. Przedmiotem zamówienia jest naprawa bieżąca podzielona na d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571278 2020-07-14
godz. 10:00
Mazowieckie Podział geodezyjny działek nr 5668/207 i 5666/199

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573782 2020-07-14
godz. 10:00
Małopolskie Zakup materiałów laboratoryjnych. • Bezpudrowe rękawiczki lateksowe M - 3 szt. • Bezpudrowe rękawiczki lateksowe S - 1 szt. • Bezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574081 2020-07-14
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa konserwacyjna pomieszczeń i elewacji w budynku Biura Zakładu IZ Częstochowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575306 2020-07-14
godz. 10:00
Śląskie Dostawa noży kombajnowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. Grupa materiałowa 295-9....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575745 2020-07-14
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa elementów AW dla Sekcji Eksploatacji podległej Zakładowi Linii Kolejowych w Nowym Sączu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)