Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8809392 2022-05-10
godz. 10:00
Podlaskie Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku Numer referencyjny: ZP.271.3.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874981 2022-05-11
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I TAŚM BARWIĄCYCH DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, FAKSÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLOTERÓW Część 1: Część I Tonery, w 86 pozycjach Część 2: Część I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8818886 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” Numer referencyjny: RS.271.0002.2022, ZP.rp.9.2022 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8859919 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu Część 1: 1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8816043 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Ubezpieczenie instalacji ściekowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: 00500/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/U/2022 Ubezpieczenie instalacji śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8867200 2022-05-11
godz. 11:00
Wielkopolskie Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorni w celu walki z Covid-19 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8755282 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji inżyniera projektu w trakcie prowadzenia prac geologicznych których celem jest wykonanie otworu geotermalnego Otwock GT 1 Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w trakcie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872564 2022-05-11
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Oddziału w Krakowie GDDKiA”Usługi stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują: a) usługi pocztowe w ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860265 2022-05-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1 Część 1: Budowa łącznika wraz z przebudową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8855747 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim. Zakres I: Budowa drogi dojazdowej do akwenu ,,Balaton” wraz z parkingiem, oświetleniem oraz rozbudową sieci wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869283 2022-05-12
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim zlokalizowanej na dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875848 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863893 2022-05-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY PILECKIEGO ORAZ ULICY FIELDORFA NILA W EŁKU 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy płk Witolda Pileckiego oraz ulicy Fieldorfa Ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868706 2022-05-12
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F - w formule „zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8845236 2022-05-12
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w związku z pierwszym wyposażeniem Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy Rynku 2 w Mikołowie w ramach przebudowy zdegradowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8853503 2022-05-12
godz. 09:00
Śląskie Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - etap 1 - przebudowa skrzyżowania ulic: Podhalańskiej, Zielonej i Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju 1. Zakres prac obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870117 2022-05-12
godz. 09:00
Lubelskie USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAMOWANIA ORACLE SŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860879 2022-05-12
godz. 09:30
Mazowieckie 11/2022 Część 1: Pak Nr 1 – Odczynniki do metod manualnych Część 2: Pak Nr 2- Sprzęt jednorazowy do pobierania krwi – system zamknięty wraz z dzierżawą wirówki Część 3: Pak Nr 3 – S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848540 2022-05-12
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP2) Numer referencyjny: BKM-I.271.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Zakres z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8859115 2022-05-12
godz. 10:00
Wielkopolskie „Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8865634 2022-05-12
godz. 10:00
Łódzkie 5.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”.5.2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868739 2022-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska - II post. 1. Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868730 2022-05-12
godz. 10:00
Dolnośląskie Wymiana węzła cieplnego trzyfunkcyjnego zasilającego budynek hali sportowej i basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Bogatyni Przedmiotem zamówienia jest wymiana węzła cie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868994 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Opracow. dok proj. rozbud. i modern. kompleksu stadionu lekkoatlet. oraz pełnienie nadzoru aut przy realizacji robót bud. w ramach zad Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Chrzano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869266 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd• Modernizacji podlegać będzie 1469 szt. punktów oświetleniowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8786408 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” Numer referencyjny: 13/Ctr/22/TJ/POIiŚ Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk pojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815919 2022-05-12
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8778022 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa foteli i asystorów do pobierania krwi, leżanek do EKG, lodówki na leki oraz przenośnika taśmowo rolkowego. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli do pobierania krwi. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854049 2022-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Adaptacja budynku byłego gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul Lipińskiego, Sanok-Posada. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)