Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5563372 2021-01-26 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, pełnienie nadzoru autorskiego na: Rozbudowę dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557809 2021-01-25 Lubelskie Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559412 2021-01-25 Lubelskie Świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz dróg gminnych i wewnętrznych oraz innych usług w zakresie zleco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560251 2021-01-25 Lubelskie Remont sal na Wydziale Ekonomicznym z przeznaczeniem na pracownię badań marketingowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560286 2021-01-25 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OAII.261.2.6.2020 Sukcesywna dostawa owoców i warzyw do wybranych jednostek obsługiwanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559749 2021-01-25 Lubelskie Budowa dwóch pomostów pływających na jeziorze Kraksy Małe, gm. Biskupiec oraz 10 ławeczek wędkarskich. Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560527 2021-01-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie VI –Artykuły Spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560529 2021-01-25 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PRZ/00025/2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekrutacyjnych do badań uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560029 2021-01-25 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP/PN/15/2020 Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560288 2021-01-25 Lubelskie Sukcesywna dostawa nabiału Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OAII.261.2.4.2020 Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560471 2021-01-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I- Nabiał

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554698 2021-01-22 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPK.271.4.2020 1. Przedmiot zamówienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555610 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pakiet 2 1 RF – latex test (zestaw) ( materiał kontrolny – dodatni i ujemny) 1op.=100 oznaczeń op. 4 2 SLE –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555618 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: pakiet 11 1 Podłoże Löwensteina-Jansena (probówki 10 ml ) szt. 800 2 Podłoże Stonenbrinka (probówki 10 ml ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556501 2021-01-22 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec – Czysta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555617 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: pakiet 10 1 RPR Carbon , zestaw razem z kontrolą dodatnią i ujemną, możliwość wykonania testu metodą jakościo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555495 2021-01-22 Lubelskie Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego lub w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000,00 złotych dla Gminy Niedrzwic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555613 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: pakiet 6 1 Odczynniki Ehrlicha (na indol) 100 ml but. 2 2 10% r-r FeCl3 (do dezaminacji, fenyloalaniny) 100...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557285 2021-01-22 Lubelskie Usługi konserwacji, przeglądów, napraw oraz bieżącego utrzymania instalacji sanitarnych z zapewnieniem pogotowia technicznego dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557914 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie 7 1 Lidokaina+chlorheksydyna 11-13ml sterylny żel -tubka/ ampułkostrzykawka z aplikatorem szt. 5 500...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557958 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 51 NAZWA: Zadanie 51 1,1 Dren do podaży żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, w standardzie EnFit, min 180 cm dł. d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560097 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Podłoża mikrobiologiczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560860 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 Urządzenie do ogrzewania pacjenta szt. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555483 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2) Ubezpieczenie mieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555770 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 2 II.2.4) Opis zamówienia: Pakiet nr 2 – Linia do produkcji soków NFC Linia przeznaczona do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563189 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Pakiet nr 16 1 Kateter HSG do sonografii oraz histerosalpingografii - cewnik z umieszczonym na końcu, nie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552575 2021-01-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KG.261.01.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na świadczenie usług żywie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554467 2021-01-21 Lubelskie Prace eksploatacyjne wykonywane przy instalacjach oraz urządzeniach klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553227 2021-01-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OG.272.1.62.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin w roku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552580 2021-01-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 1 Kardiomonitor szt. 6 2 Pulsoksymetr napalcowy szt. 10 3 Aparat EKG szt. 5 4 Defibrylator...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)