Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245949 2020-04-03 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PRZ/00007/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie modułu PPK do systemu Xp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243695 2020-04-02 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Zastępcza komunikacja autobusowa Zielona Góra Główna – Zbąszynek – Zielona Góra Główna II.1.4) Krótki opis: Świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244619 2020-04-02 Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dragonów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244807 2020-04-02 Lubelskie Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu łowieckiego nr 15pk Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZG.270.1.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244831 2020-04-02 Lubelskie Usługa gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244518 2020-04-02 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245164 2020-04-02 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa drogi w ul. Meresty w os. Piaski II w Puławach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245166 2020-04-02 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Budowa drogi w ul. Kraussa (3KX i 4KX) w os. Piaski II w Puławach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244695 2020-04-02 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa drogi w ul. Tyczyńskiego (1KD) i Kraussa (2KD) w os. Piaski II w Puławach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245329 2020-04-02 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: SUCHARY DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244780 2020-04-02 Lubelskie Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu łowieckiego nr 311

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244806 2020-04-02 Lubelskie Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu łowieckiego nr 17pk Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZG.270.1.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242768 2020-04-01 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.3510.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa skrzyżowania ulicy Lubelskiej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243015 2020-04-01 Lubelskie Przebudowa chodnika przy ul. Konopnickiej – II etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIR.BFiZP.271.1.1.2020 1.Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242921 2020-04-01 Lubelskie Olej rzepakowy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 40/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243325 2020-04-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Kursy językowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243332 2020-04-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243334 2020-04-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243077 2020-04-01 Lubelskie Dystrybucja energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum na Majdanku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242966 2020-04-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Drób świeży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243981 2020-04-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: DOSTAWA STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245031 2020-04-01 Lubelskie Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242690 2020-04-01 Lubelskie „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie (nr działki 169/5, 169/9, 301/2) - II etap” Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241946 2020-04-01 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi obsługi ratowniczej obiektów basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241440 2020-03-31 Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Miętowej i Handlowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241441 2020-03-31 Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Dziubińskiej w Lublinie na odcinkach od posesji nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do skrzyżowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241179 2020-03-31 Lubelskie Usługa ubezpieczenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/2020/N/Mircze 1. Ubezpie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241187 2020-03-31 Lubelskie Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2020 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243967 2020-03-31 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243968 2020-03-31 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)