Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225020 2022-07-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego, dystrybucji posiłków bezpośredni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225039 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3: Dostawa serwera II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225074 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa części zamiennych do układów hamulcowych zamontowanych w tramwajach typu 116Na, 120Na, 12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224953 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Fartuch ochronny RTG 1 Fartuch ochronny RTG, rozmiar S szt. 2 2 Fartuch ochronny RTG, rozmiar M szt. 5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225603 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Osłona gonad męskich RTG 1 Osłona gonad męskich dla mężczyzny RTG szt. 1 2 Osłona gonad męskich d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225605 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Garsonka RTG 1 Garsonka RTG, rozmiar S szt. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225607 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Okulary ochronne RTG bez korekty 1 Okulary ochronne RTG bez korekty szt. 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224955 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa 1 szt, notebooka dla WEiP II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222970 2022-07-04 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223025 2022-07-04 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa "Zakup samochodu do przewozu chleba" Nr. sprawy (MAT/83/MS/2022) II.1.4) Krótki opis: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223094 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 28 NAZWA: Zadanie 28 Wyroby medyczne dla Ginekologii VI System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223095 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: Zadanie 29 Wyroby medyczne dla Ginekologii VII Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Parametr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223169 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 101 NAZWA: Zadanie 101 Rękawice 1 Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223206 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: część II zamówienia - Wsparcie producenta na sprzęt sieciowy ARUBA wraz z oprogramowaniem II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223380 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. część III zamówienia - Wsparcie producenta na sprzęt sieciowy BROCADE wraz z oprogramowaniem Nr sery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223381 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: 1. część IV zamówienia - Odnowienie wsparcia, odnowienie licencji na oprogramowanie serwera zarządzają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223382 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: 1.część V zamówienia - Odnowienie wsparcia i licencji na skaner sieciowy Lumeta Spectre 3.0+ dla 5000 ad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223383 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: 1.część VI zamówienia - Wsparcie producenta na serwery HP, Nr seryjny urządzeń CZJ83305CD, CZJ83305CF,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223384 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: 1.część VIII zamówienia - Odnowienie wsparcia, licencji na oprogramowanie serwera zarządzającego tożs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223497 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Produkty do embolizacji typu flow diverter 1 PRODUKTY DO EMBOLIZACJI TYPU FLOW DIVERTER: Produkt do emboliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223608 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lokalnej, przydomowej, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223820 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223691 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej wizyty zawodoznawczej dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223713 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224143 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych po zalaniach pomieszczeń przyziemia pawilonu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223797 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach Urzędu Miasta Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224298 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawy artykułów nabiałowych na rzecz Zakładu Karnego w Wołowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224396 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Leśnictwo Harbutowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224405 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznikach do SWZ: Załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224200 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora gazów zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 4.1 SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)