Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5434881 2020-10-21 Śląskie Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435069 2020-10-21 "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, altanie murowanej, nawierzchniach utwardzonych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5433377 2020-10-20 Śląskie „Dostawa zawieszeń dla naczyń wyciągowych i lin wyrównawczych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary-Mysłowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5433499 2020-10-20 Śląskie „Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń budynku głównego, łaźni i lampiarni po byłej KWK „Rydułtowy” dla SRK S.A. Oddział Kopal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5433232 2020-10-20 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-28/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5433309 2020-10-20 Określenia zasad współpracy i świadczenia usług pomiędzy SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” a P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5428833 2020-10-16 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła + II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5428412 2020-10-15 Mazowieckie Reprezentowanie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w sporach dotyczących podatku od nieruchomości dołowych rozumianych jako urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5428437 2020-10-15 Śląskie Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/17/2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5426581 2020-10-14 II.1.1) Nazwa: Pomoc pod nadzorem personelu medycznego w opiece przy pacjencie, zapewnienie transportu wewnętrznego oraz komplekso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5427356 2020-10-14 Śląskie Remont sal szkolnych w ZSTiO oraz T4 w Bytomiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PA.271.1.33.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5427313 2020-10-14 Śląskie „Wykonanie otworów spływowych z poz. 650 do przekopu podpokładowego południowego w PS "Powstańców Śląskich - Bytom I" dla Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435408 2020-10-14 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z zap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435421 2020-10-14 CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435428 2020-10-14 CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435444 2020-10-14 CZĘŚĆ NR: 42 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435450 2020-10-14 CZĘŚĆ NR: 48 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435453 2020-10-14 CZĘŚĆ NR: 51 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5426497 2020-10-14 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Strzykawka do pompy 50 ml biała 3 elementowa,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435404 2020-10-14 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Przyrząd typu spike do rozpuszczania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435405 2020-10-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 Zestaw do przetaczania leków przezroczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435406 2020-10-14 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Zestaw do przetaczania leków przezroc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435407 2020-10-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 Przenośny, jałowy, apirogenny system in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435409 2020-10-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Igła do biopsji i aspiracji talerza b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435410 2020-10-14 Śląskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Igła do biopsji rdzeniowej półautomat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435411 2020-10-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Butelka do długotrwałego drenażu ran ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435412 2020-10-14 Śląskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Dren z tworzywa sztucznego balonowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435413 2020-10-14 Śląskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Końcówka do odsysania pola operacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435414 2020-10-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 Zestaw do drenażu klatki piersiowej tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5435415 2020-10-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Sprzęt do podawania leków za pomocą zestawów i pomp infuzyjnych - cz. 1 1 Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)