Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238589 2020-03-27 Mazowieckie Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i kart SIM dla Narodowego Forum Muzyki Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238633 2020-03-27 Śląskie Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238415 2020-03-27 Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Kościuszki 124 we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK -NZ/290/3400/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238451 2020-03-27 Opolskie Remont w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łęczyckiej 15a we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK -N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238455 2020-03-27 Opolskie Remont w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. św. Macieja 12 we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK -NZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238491 2020-03-27 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu projektów czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych dla organizowanych w 2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238578 2020-03-27 Małopolskie „Sieć parków we Wrocławiu – Park Jedności przy ul. Królewskiej etap – II” – etap II realizowany w ramach WBO 2018, projekt nr 360...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238380 2020-03-27 Dolnośląskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej, dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Starostwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238401 2020-03-27 Dolnośląskie „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – etap I,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236130 2020-03-26 Dolnośląskie Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina, ul. Gimnazjalna, Księżycowa Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236228 2020-03-26 Dolnośląskie Budowa dróg rowerowych w al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – eta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236101 2020-03-26 „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu” – Etap 1. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/13/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236103 2020-03-26 Dolnośląskie Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na: Zadanie nr 1. Poprawie bezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236140 2020-03-26 Opolskie Przebudowa drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Węgry - część II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236200 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje i przebudowę budynku kasyna nr 7 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229890 2020-03-25 II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej, daw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229899 2020-03-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: ZP/BZP/422/2019 Dostawa spektrofluorymetru z opcją TRF dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229979 2020-03-25 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Usługi utrzymania urządzeń obiegów młynowych nr 1, 3, 4 w EC Czechnica w latach 2020–2022 roku (z opcją na 2023 rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230120 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: N2 II.2.4) Opis zamówienia: Ekspertyza fitosocjologiczna w obszarze Natura 2000 Góry Orlickie PLH020060.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230121 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: N3 II.2.4) Opis zamówienia: Ekspertyza entomologiczna w obszarze Natura 2000 Dolina Łachy PLH020003.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230122 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: N4 II.2.4) Opis zamówienia: Ekspertyza entomologiczna w obszarach Natura 2000: Dolina Widawy PLH020036, Muszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230123 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: N5 II.2.4) Opis zamówienia: Ekspertyza entomologiczna w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230124 2020-03-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: N6 II.2.4) Opis zamówienia: Ekspertyza herpetologiczna w obszarach Natura 2000: Dębniańskie Mokradła PLH020002...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229968 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: N1 II.2.4) Opis zamówienia: Ekspertyza fitosocjologiczna w obszarach Natura 2000: Kopalnie w Złotym Stok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230125 2020-03-25 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Zadanie N2 – ekspertyza entomologiczna w obszarze Natura 2000 Masyw Ślęży PLH020040

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230126 2020-03-25 CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Zadanie N3 – ekspertyza malakologiczna w obszarze Natura 2000 Zagórzyckie Łąki PLH020053

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229969 2020-03-25 CZĘŚĆ NR N1 II.2.1) Nazwa: Zadanie N1 II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie N1 – ekspertyza teriologiczna w obszarze Natura 2000 Dolina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234771 2020-03-25 Dolnośląskie Wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229562 2020-03-24 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku zgodnie z zał nr 1 do SIWZ. 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229564 2020-03-24 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 5 II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku zgodnie z zał nr 1 do SIWZ. 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)