Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5540519 2021-01-15 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NI.2720.45.2020 Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541359 2021-01-15 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Remont budynku przy ul. Małachowskiego 22 we Wrocławiu. II.1.4) Krótki opis: Niniejsze postępowanie stanowi część z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540518 2021-01-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541911 2021-01-15 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540827 2021-01-15 Mazowieckie Swiadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: aparatów rtg, defibrylatorów, kardiomonitorów, central intensywnego nadzoru itp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542701 2021-01-15 Dolnośląskie Usługi monitoringu w obiektach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542742 2021-01-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MCUS.DZP.373-56/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541615 2021-01-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542716 2021-01-15 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/54/20/IEL/AWO 3.1. Przedmiotem zamówienia Świadczenie usług w zakresie prania biel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542907 2021-01-15 Pomorskie Ekspertyza techniczna konstrukcji – Mostu Rędzińskiego, części podwieszonej – bilans po 10 latach eksploatacji Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538890 2021-01-14 Dolnośląskie Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót dekarskich w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539212 2021-01-14 Podlaskie dostawa środków ochrony osobistej (kombinezonów) dla pracowników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539478 2021-01-14 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NI.2720.89.2020 Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539507 2021-01-14 Dolnośląskie DOSTAWA LAPTOPÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI I OPROGRAMOWANIEM Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/5/2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539790 2021-01-14 Mazowieckie Zaprojektowanie i budowa placu zabaw we wnętrzu podwórzowym ograniczonym zabudową mieszkaniową ulic Chemiczna, Rozbrat, Henryka S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539532 2021-01-14 Mazowieckie Dostawa analizatora wielkości cząstek wraz z oprogramowaniem dla Katedry Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii Wydziału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540061 2021-01-14 Dolnośląskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/15/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539792 2021-01-14 Dolnośląskie Sprzątanie budynku będącego w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Centrum Obsługi Mieszkańca - Filia, ul. Gazowa 20 we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539254 2021-01-14 Wielkopolskie Dostawa wraz z montażem liczników do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w wytypowanych miejscach na terenie kampusu Politechniki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540227 2021-01-14 Mazowieckie Serwis systemu Debt Manager Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CUI-ZZ.3211.201.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543107 2021-01-14 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MTP.271.2.22.2020.EZ 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535273 2021-01-13 Mazowieckie Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania do backupu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AC/BZP/242-291/2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535533 2021-01-13 Dolnośląskie Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3, 3, 94 na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2020-2023, Zadanie nr 3 – Utrzymanie oznak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536342 2021-01-13 II.1.1) Nazwa: Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał IgG SARS-CoV-2 na dzierżawionym analizatorze immunologicznym Alinity ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536394 2021-01-13 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Usługa naprawy głównej uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50 (TECH/211/U/2020) II.1.4) Krótki opis: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536587 2021-01-13 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AC/BZP/242-288/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer dedykowanych do systemu śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537249 2021-01-13 Wielkopolskie Dostawa materiałów elektrycznych (2) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.242.475.2020 Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536120 2021-01-13 Małopolskie Dostawa i instalacja drogowej stacji meteorologicznej wraz z systemem wizyjnym w ciągu obwodnicy Bolkowa Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537438 2021-01-13 Dolnośląskie SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I GOSPODARCZYCH W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ EKOSYSTEM SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537639 2021-01-13 Mazowieckie Dostawa bonów na zakup żywności dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)