Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238684 2020-03-30 II.1.1) Nazwa: Dostawa tabletów II.1.4) Krótki opis: 1) przedmiotem zamówienia była dostawa tabletów (15 sztuk), zwanych dalej „sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237014 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Dostawa na rzecz Zamawiającego wytłaczarki do produkcji peletek ze sferonizatorem II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238423 2020-03-27 Mazowieckie Dostawa energii elektrycznej do obiektów Archiwum Państwowego w Katowicach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.26.2.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238631 2020-03-27 Śląskie Koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238418 2020-03-27 Wykonanie projektu i modernizacji rozprowadzenia poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynków szpital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230779 2020-03-25 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zad. 3 – Rolki metalowe – Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia RTG SSW II.2.4) Opis zamówienia: 3.3. Wymagan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229933 2020-03-25 CZĘŚĆ NR 1 Zad. 1 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – Laboratorium Analityczne 1 Etykiety samoprzylepne bez nadruku. Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230778 2020-03-25 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zad. 2 – Wózek anestezjologiczny do trudnej intubacji – Szpitalny Oddział Ratunkowy Wózek Anestezjologiczny do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234832 2020-03-25 Mazowieckie Dostawa licencji i wdrożenie rozszerzeń funkcjonalności systemu SAP w zakresie raportowania, generowania oraz przechowywania doku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229258 2020-03-24 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług remontowych pól rozdzielczych 6kV produkcji Elektrometal dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229206 2020-03-24 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa notebooków II.1.4) Krótki opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa notebooków, zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229210 2020-03-24 Lubuskie CZĘŚĆ NR 7 Nazwa: Symulator do badań echokardiograficznych przezprzełykowych typ 2 1 TEE Symulator szt. 1 2 Laptop szt. 1 3 Oprogr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229256 2020-03-24 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja stacji napowietrznej 110/6kV przy szybie V w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych dla Polskiej Grup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230287 2020-03-24 SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-20-021BN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230183 2020-03-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługa sprzątania obiektu Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5231209 2020-03-24 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: usługa sprzątania obiektów Delegatur i Punktów Obsługi Śląskiego OW NFZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230363 2020-03-24 Śląskie Świadczenie usług geodezyjnych w 2020r. na terenie miasta Katowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 9/II/2020/WP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228208 2020-03-23 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1. Jałowy, przeźroczysty, wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen, samoprzylepny opatrunek z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229509 2020-03-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 1. Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej powierzchni oraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229510 2020-03-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 1. Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania opatrunków, zastępująca tradycyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229511 2020-03-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 1. Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania opatrunków, zastępująca tradycyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229520 2020-03-23 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Temozolomidum II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortyme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229524 2020-03-23 CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Vinblastini sulfas II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji as...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229525 2020-03-23 CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Mitoxantronum II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229526 2020-03-23 CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Mitomycinum II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229528 2020-03-23 CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Cladribinum II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229534 2020-03-23 CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Actynomycin D II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228214 2020-03-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Adalimumabum do programu lekowego – leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna Adalimumabum roztwór do wstrzykiwań, 40 mg 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229513 2020-03-23 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tobramycinum do programu lekowego – leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą Tob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229514 2020-03-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Infliximabum do programu lekowego – leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna Infliximabum proszek do sporządzania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)