Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5542642 2021-01-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przeglądy okresowe II.2.4) Opis zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Specyfikacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541913 2021-01-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Kompleksowe usługi serwisowe II.2.4) Opis zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538370 2021-01-14 Małopolskie Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 w okresie od 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536398 2021-01-13 Opolskie II.1.1) Nazwa: Sprzątanie wewnętrzne, zewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Domu Asystenta w Gliwicach. Oznaczenie spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533300 2021-01-12 Mazowieckie Dostawa i montaż reaktorów ciśnieniowych. Oznaczenie sprawy IA1/D/20/136/EK Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IA1/D/20/136...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532188 2021-01-11 Śląskie Dostawa mebli. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/146/MW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IA1/D/20/146/MW 1. Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532156 2021-01-11 Mazowieckie Dostawa automatycznego aparatu bezpośredniego ścinania. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/112/AL Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527734 2021-01-08 Opolskie II.1.1) Nazwa: Świadczeniu usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze gminy Rudzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530453 2021-01-08 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TA.251.12.20 WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530483 2021-01-08 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TA.251.13.20 OBSŁUGA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH WRAZ Z ICH OBEJŚCIAMI, STANOWIĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526210 2021-01-07 Mazowieckie Dostawa maszyny wytrzymałościowej 50kN przeznaczonej do testów materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej oraz kompozytów o o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525709 2021-01-05 Śląskie Zakup akcesoriów informatycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525462 2021-01-05 Mazowieckie Zakup bonów towarowych dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 20/PN/D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525693 2021-01-05 Śląskie Opróżnianie ulicznych koszy na odpady na terenie Gminy Pyskowice w 2021 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.019.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525392 2021-01-05 Śląskie Wymiana nawierzchni dojazdu do piwnic w budynku Laboratorium Budownictwa wraz z uporządkowaniem kanalizacji i naprawą murka oporo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524190 2021-01-04 Dolnośląskie Dostawa dwóch modułów wejść i wyjść do elektronicznego systemu sterowania opartego o sterownik NI cRIO-9056. Oznaczenie sprawy: I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524539 2021-01-04 Naprawy budowlane i instalacyjne w budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523203 2020-12-31 Dostawa i montaż wyposażenia I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach Zamówieniem publicznym o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523669 2020-12-31 Śląskie Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 9 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517725 2020-12-30 Małopolskie Dostawa przecinarki materiałograficznej. Oznaczenie sprawy IA1/D/20/117/DM Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IA1/D/20/117/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517998 2020-12-30 Budowa placu targowego wraz z zadaszeniem oraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5518005 2020-12-30 Śląskie Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych. Oznaczenie sprawy IA1/D/20/137/DM Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IA1/D/20/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5518137 2020-12-30 Śląskie Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach w ilości do 80 000 litrów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5516241 2020-12-29 Śląskie Druk folderów i plakatów do wszystkich projektów Muzeum w Gliwicach w roku 2021. Druk folderów i plakatów do wszystkich projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5516283 2020-12-29 Śląskie Druk publikacji Rok 1945 w pamięci mieszkańców Kozłowa. Monika Sendal, Rok 1945 w pamięci mieszkańców Kozłowa 1. Nakład: 500 e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5516566 2020-12-29 Śląskie Druk publikacji Gliwice znane i nieznane VI 2020 Gliwice znane i nieznane VI 2020 r. Nakład 500 Wnętrze: 258 stron Kolor 4+4 (z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540823 2020-12-29 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opróżnianie ulicznych koszy na odpady na terenie miasta Gliwice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5516077 2020-12-29 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5514655 2020-12-28 Śląskie "Termomodernizacja (ocieplenie) budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą kolorystyki - ul. Szpitalna 7 w Pyskowicach"....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5514474 2020-12-28 Śląskie Zakup bakteriobójczych lamp przepływowych do dekontaminacji powietrza dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Cu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)