Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238783 2020-03-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Transport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237090 2020-03-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: „Kompleksowa usługa utrzymania czystości w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.” II.1.4) Krótki opis: Świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238627 2020-03-27 Śląskie Przewóz zawodników, sztabu szkoleniowego grup młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego “Piast" SA w Gliwicach przy ul. Okrzei 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238330 2020-03-27 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/2/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238448 2020-03-27 Śląskie Termomodernizacja budynku Polimerów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Ks. M. Strzody 7A ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236163 2020-03-26 Śląskie Utrzymanie czystości w budynkach biurowo-laboratoryjnych, halach technologicznych i magazynach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234854 2020-03-25 Mazowieckie Usługa pilotażowego wdrożenia, uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich w Knurowie w roku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234856 2020-03-25 Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - w formule zapro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234857 2020-03-25 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234760 2020-03-25 Drugi przetarg na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234749 2020-03-25 Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego nr 28 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach. Zamówieniem publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230337 2020-03-24 Śląskie Obsługa portierni budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy IA1/U/20/10/EK Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230385 2020-03-24 Mazowieckie Dostawa spawarki światłowodowej wraz z kompatybilną przycinarką. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/22/AL. Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230301 2020-03-24 Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230383 2020-03-24 Mazowieckie Dostawa analizatora widma optycznego.Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/5/TB. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IA1/D/20/5/TB. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234030 2020-03-24 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa licencji kompleksowego systemu kopii zapasowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234029 2020-03-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa licencji oprogramowania Vmware VSPHERE 6 Enterprise Plus wraz ze wsparciem technicznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230392 2020-03-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa licencji oprogramowania Windows Server 2019 DataCenter

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234068 2020-03-23 Wymiana stolarki okiennej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP - 1/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5227600 2020-03-20 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 Sukcesywne dostawy przeciwciał swoistych stężonych – część I 1 ISL-1//klon EP283 op 2X100 µl 2 PDX-1//klon EP139 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5227648 2020-03-20 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5227676 2020-03-20 Śląskie Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228636 2020-03-20 Śląskie Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228637 2020-03-20 Śląskie Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228638 2020-03-20 Śląskie Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228639 2020-03-20 Śląskie Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228640 2020-03-20 Śląskie Część nr: 6 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228641 2020-03-20 Śląskie Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228642 2020-03-20 Śląskie Część nr: 8 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228643 2020-03-20 Lubuskie Część nr: 9 Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)