Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5237052 2020-03-27 II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i utylizacji odpadów. II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi, w skład których wcho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237267 2020-03-27 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237233 2020-03-27 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na siecia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237265 2020-03-27 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236343 2020-03-26 Warmińsko-Mazurskie Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229936 2020-03-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Składnik B Składnik B w postaci kapsuł z suchym granulatem o wadze 650 g do do posiadanych przez szpital aparatów Gamb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230780 2020-03-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Składniki B w postaci kapsuł z suchym granulatem 1 Składnik B w postaci kapsuł z suchym granulatem o wadze 650 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230781 2020-03-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Koncentrat w postaci płynnej składnik A koncentrat w postaci płynnej składniki A i B 1,1 Koncentrat w postaci p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230782 2020-03-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Koncentrat w postaci granulatu do przygotowywania w Stacji Dializ. 1 "Koncentrat w postaci granulatu do przygot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234820 2020-03-25 Podlaskie „Konserwacja podjazdu i opaski odwadniającej przy budynku nr 57 na terenie JW w Hajnówce (K – 741) ”. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234697 2020-03-25 Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234546 2020-03-25 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 09/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest: „Remont przyłącza energetycznego do budynku nr 7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234850 2020-03-25 Podlaskie Remont budynku nr 32 na terenie kompleksu K - 466 Osowiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 03/PN/2020 Zakres przewidzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229232 2020-03-24 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony: „Prace szkółkarskie w Nadleśnictwie Dojlidy w roku 2020” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230157 2020-03-24 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.272.6.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż energii elektrycznej do wszystkic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234163 2020-03-24 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie III - ścinka poboczy na terenie działania ODM Suraż

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234162 2020-03-24 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II - ścinka poboczy na terenie działania ODM Michałowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230302 2020-03-24 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I - ścinka poboczy na terenie działania ODM Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234372 2020-03-23 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.272.7.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234036 2020-03-23 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI.263.7.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5227625 2020-03-20 Śląskie CZĘŚĆ NR 58 1 Apiksaban 2,5mg x 60tabl powl. op 15 2 Apiksaban 5mg x 60tabl powl. op 15

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233678 2020-03-20 Podlaskie Dostawa papieru kserograficznego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/C/20 Przedmiotem zamówienia są dostawy papieru ks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233783 2020-03-20 Mazowieckie Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby jednostek Politechniki Białostockiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK-DZP.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233572 2020-03-20 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TR.263.9.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5226910 2020-03-19 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1 – rozbudowa DK 16 na odcinku: ul. Turystyczna, Augustów – Głęboki Bród – projektuj i buduj II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228497 2020-03-19 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nov...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228498 2020-03-19 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nov...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228499 2020-03-19 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nov...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228500 2020-03-19 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nov...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228501 2020-03-19 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nov...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)