Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224982 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2022 roku - rejon II II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224930 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: PAKIET 1 1 Probówki, probówko-strzykawki lub strzykawki do próbek gazometrycznych. szt. 72 800 2 Anal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225651 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 1 Troponina ilość badań 14200 2 D-Dimer ilość badań 3800 3 Beta HCG lub HCG iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225652 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PAKIET 3 1 Probówki, probówko-strzykawki lub strzykawki do próbek gazometrycznych. szt. 56000 2 Anali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222236 2022-07-04 Mazowieckie Przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu weryfikacji stanu bezpieczeństwa, prowadzenie testów bezpieczeństwa i testów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223923 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) Demontaż zbiorników hydroforowych; 2) Montaż nowego układu te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224111 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów w ramach działalności R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223815 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Remont budynku nr 32 - malowanie pomieszczeń II i III piętra na terenie K-6056 Grójec.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224251 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie basenu rehabilitacyjnego i urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224146 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224102 2022-07-04 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów wody zimnej w podpiwniczeniu budynku w zakresie od wejścia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224784 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224785 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224787 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 2 operatów sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223957 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224786 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223706 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: ,, Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM – 2100...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223755 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa wodociągu w miejscowości Grzmucin i Kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223009 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Część 1 1 Badanie gazometryczne tj.: pH, pCO2, pO2, ctHb,MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa⁺, cK⁺, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225682 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 1 Badanie gazometryczne tj.: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, O2Hb, MetHb, HHb, COHb, K+, Na+, Ca++, Cl-, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225683 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 1 Badanie gazometryczne tj.:pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca, Cl, Glukoza, Mleczany, nBili, ctHb, FO2Hb, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225684 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część 4 1 Badanie gazometryczne tj.: : pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222266 2022-07-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: część nr 2 – obejmuje dostawę sprzętu – drukarek 3D z akcesoriami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222272 2022-07-03 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: część nr 8 – obejmuje dostawę narzędzi oraz pomocy dydaktycznych do pracowni technicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222274 2022-07-03 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: część nr 10 – obejmuje dostawę oprogramowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222227 2022-07-03 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: część nr 1 – obejmuje dostawę sprzętu – laptopów oraz tabletów i laminatorów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222267 2022-07-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: część nr 3 – obejmuje dostawę sprzętu audio-video

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222268 2022-07-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: część nr 4 – obejmuje dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - audio-video

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222269 2022-07-03 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: część nr 5 – obejmuje dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych – robotyka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222270 2022-07-03 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: część nr 6 – obejmuje dostawę sprzętu do pracowni technicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)